<  
>  

Barnehuset, Politiet, Sør-Vest pd

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Statens barnehus Stavanger er administrativt underlagt Sør-Vest politidistrikt, felles enhet for påtale og er etablert i sentrumsnære lokaler. Barnehuset er per i dag etablert med 14 årsverk og er et tverrfaglig kompetansehus for barn og unge hvor det er mistanke om at de er utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne som er særlig sårbare eller har en utviklingshemming. Statens barnehus Stavanger skal dekke behovet for tjenester i hele Sør-Vest politidistrikt. På Statens barnehus gjennomfører politiet tilrettelagte avhør av målgruppen. I forbindelse med gjennomføring av tilrettelagte avhør av barn under 16 år (enkelte saker under 18 år), og særlig sårbare voksne eller voksne med utviklingshemming, samarbeider barnehuset internt med politi- og påtalemyndighet. Det kan ellers gis tilbud om medisinsk undersøkelse, oppfølging og behandling. Barnehusets oppgave er å medvirke til at barns rettssikkerhet styrkes, samt å ivareta intensjonen om å sette barnet i sentrum i alle faser av det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. Statens barnehus kan også tilby råd og veiledning til andre offentlige etater. Per i dag er det etablert til sammen 11 barnehus i Norge. For nærmere informasjon se www.statensbarnehus.no

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Facta om Barnehuset, Politiet, Sør-Vest pd