Maritim Trainee

Bankvirksomhet, Olje / Gass / Energi / Kraft, Shipping / Off- / Onshore / Maritim

Maritim Trainee er et av Norges ledende traineeprogram. Maritim Trainee ble lansert av Norges Rederiforbund i 2005 og siden har mer enn 200 personer deltatt på programmet.

Maritime Trainee går over 18 måneder, med oppstart i august. Programmet består av en kombinasjon av arbeid i en bedrift og et faglig program på 25 dager fordelt på 5 moduler i Norge, Singapore og London.

Programmet retter seg mot nyutdannede sivil- og masterkandidater innen økonomi, IT, teknologi og jus. Kandidatene søker og får jobb i en av bedriftene som deltar i programmet. Bedriftene representerer hele den norske maritime næringen.

Siden oppstarten i 2005 har nærmere 40 bedrifter deltatt, alt fra rederier og riggselskaper, verfts- og utstyrsindustri, til shippingrelaterte tjenester innen klassifisering, bank, megling og advokatvirksomhet. Bedriftene er alle globale i sin virksomhet.

Programmet gir deg en unik mulighet til å kick-starte din karriere i en global næring som preges av verdensledende norske selskaper!

Maritim Trainee-programmet består av tre-deler:

1. Jobb i bedriften traineen er ansatt i, der traineen skal rotere blant ulike avdelinger og roller.

2. Mentor som følger traineen gjennom hele traineeperioden.

3. Fem fagsamlinger i Norge, Singapore og London på til sammen 25 dager.

Les mer
Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
,,
MARITIME TRAINEE - A CAREER IN A GLOBAL INDUSTRY!
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
,,
MARITIME TRAINEE - A CAREER IN A GLOBAL INDUSTRY!

Maritim Trainee Trainee

Maritime Trainee går over 18 måneder, med oppstart i august. Programmet består av en kombinasjon av arbeid i en bedrift og et faglig program på 25 dager fordelt på 5 moduler i Norge, Singapore og London. Gjennom hele perioden er du ansatt hos én bedrift. Som trainee inngår du i bedriftens daglige arbeid, samtidig som du får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet. Hver bedrift oppnevner mentor for sin trainee. Dette vil være en erfaren medarbeider som kjenner selskapet og bransjen godt. Noe av mentorens oppgave er å sørge for traineens faglige utvikling i bedriften. De faglige samlingene fyller flere formål. Det viktigste er å tilføre traineene relevant kompetanse gjennom forelesninger, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner. I tillegg er de et samlingspunkt for utveksling av erfaring, og en sosial arena for utvikling av nettverksbygging. Samlingene gir en bred oversikt over virksomhetene i den maritime næringsklyngen og er svært populære blant traineene.  
Antall traineer
20
Sted
Oslo, Ålesund, Bergen, Stavanger, Ulstein
Les mer

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Programkoordinator

Adresse

Maritim Trainee
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
0116 Oslo