<  
>  

Maritime Trainee

Bankvirksomhet, Forsikring / Assuranse, Olje / Gass / Energi / Kraft

Maritim Trainee er et av Norges ledende traineeprogram. Maritim Trainee ble lansert av Norges Rederiforbund i 2005 og siden har mer enn 200 personer deltatt på programmet.

Maritime Trainee går over 18 måneder, med oppstart i august. Programmet består av en kombinasjon av arbeid i en bedrift og et faglig program på 25 dager fordelt på 5 moduler i Norge, Singapore og London.

Programmet retter seg mot nyutdannede sivil- og masterkandidater innen økonomi, IT, teknologi og jus. Kandidatene søker og får jobb i en av bedriftene som deltar i programmet. Bedriftene representerer hele den norske maritime næringen.

Siden oppstarten i 2005 har nærmere 40 bedrifter deltatt, alt fra rederier og riggselskaper, verfts- og utstyrsindustri, til shippingrelaterte tjenester innen klassifisering, bank, megling og advokatvirksomhet. Bedriftene er alle globale i sin virksomhet.

Programmet gir deg en unik mulighet til å kick-starte din karriere i en global næring som preges av verdensledende norske selskaper!

Maritim Trainee-programmet består av tre-deler:

1. Jobb i bedriften traineen er ansatt i, der traineen skal rotere blant ulike avdelinger og roller.

2. Mentor som følger traineen gjennom hele traineeperioden.

3. Fem fagsamlinger i Norge, Singapore og London på til sammen 25 dager.

Fakta om Maritime Trainee
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
MARITIME TRAINEE - A CAREER IN A GLOBAL INDUSTRY!
Jobbmuligheter i Maritime Trainee
Jobbmuligheter i Maritime Trainee

Traineeprogrammet går over to år og består av en kombinasjon av ansettelse i en bedrift, mulig hospitering i en annen bedrift, og et faglig program på 36 dager fordelt på 6 samlinger i Norge, Singapore og London.

Gjennom hele perioden er man ansatt hos én bedrift. Som trainee inngår man i bedriftens daglige arbeid, samtidig som man får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet. I dette inngår også utplassering på kontor/datterselskap eller hos en samarbeidspartner i utlandet. Hver bedrift oppnevner mentor for sin trainee. Dette vil være en erfaren medarbeider som kjenner selskapet og bransjen godt. Noe av mentorens oppgave er å sørge for traineens faglige utvikling i bedriften.

De faglige samlingene skal fylle flere formål. Det viktigste er å tilføre traineene relevant kompetanse gjennom forelesninger, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner. I tillegg vil de være et samlingspunkt for utveksling av erfaring, og en sosial arena for utvikling av nettverksbygging. Samlingene skal gi en bred oversikt over virksomhetene i den maritime næringsklyngen.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Gjennom hele perioden er man ansatt hos én bedrift. Som trainee inngår man i bedriftens daglige arbeid, samtidig som man får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet. I dette inngår også utplassering på kontor/datterselskap eller hos en samarbeidspartner i utlandet.

Maritime Trainee Trainee

Karriere i en global næring
Trainee
20
Sted
Utlandet, Oslo, Bergen, Stavanger
Les mer

Bli kjent med oss

Bildegalleri

Kontaktperson

Programkoordinator
Jobbmuligheter (31)
logo
Maritime Trainee
Maritime Trainee går over 18 måneder, med oppstart i august. Programmet består av en kombinasjon av arbeid i en bedrift og et faglig program på 25 dager fordelt på 5 moduler i Norge, Singapore og London. Gjennom hele perioden er du ansatt hos én bedrift. Som trainee inngår du i bedriftens daglige arbeid, samtidig som du får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet. Hver bedrift oppnevner mentor for sin trainee. Dette vil være en erfaren medarbeider som kjenner selskapet og bransjen godt. Noe av mentorens oppgave er å sørge for traineens faglige utvikling i bedriften. De faglige samlingene fyller flere formål. Det viktigste er å tilføre traineene relevant kompetanse gjennom forelesninger, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner. I tillegg er de et samlingspunkt for utveksling av erfaring, og en sosial arena for utvikling av nettverksbygging. Samlingene gir en bred oversikt over virksomhetene i den maritime næringsklyngen og er svært populære blant traineene.  

Adresse

Maritim Trainee
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
0116 Oslo