<  
>  

Flom, overvann og miljø, Norges vassdrags- energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Direktoratet skal sikre en effektiv og miljømessig forsvarlig produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi, og påse en god forsyningssikkerhet. NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare og bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Internasjonalt utviklingssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid er også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik, til sammen 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og overvann er eksempler på dette. NVE har nettopp gjennomført en organisasjonsendring som blant annet vektlegger og legger til rette for sterke og dynamiske fagmiljøer. Som en følge av dette rekrutterer vi nå flere lederstillinger i Skred- og vassdragsavdelingen.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Flom, overvann og miljø, Norges vassdrags- energidirektorat (NVE)