<  
>  

Stab for virksomhetsstyring, seksjon juridisk rådgivning og dokumentforvaltning, Agder politidistrikt

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 24 kommuner hvor det bor ca 300.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes frem til sommeren 2021 av fungerende politimester Arne Sundvoll og fungerende visepolitimester Gordon Petterson.

Agder politidistrikt har ca 690 ansatte er nå organisert med 10 lensmanns- og politistasjonsdistrikt som inneholder 11 lensmannskontorer og fire politistasjoner. Lensmanns- og politistasjonsdistriktene ligger under tre geografiske driftsenheter (Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet).

I tillegg til geografiske driftsenheter har politidistriktet fire funksjonelle driftsenheter (felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie). I tillegg kommer PST og tre lederstøttestaber (kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR/HMS).

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Stab for virksomhetsstyring, seksjon juridisk rådgivning og dokumentforvaltning, Agder politidistrikt