Sognekraft

Olje / Gass / Energi / Kraft

Sognekraft produserer, overfører og sel energi. Selskapet eig og driv vasskraft med ein årleg produksjon på vel 570 GWh, samt eit fjordenergianlegg. Vidare eig, driftar og forvaltar selskapet regional –og distribusjonsnett på 1900 km og eit omfattande fibernett innanfor konsesjonsområdet avgrensa av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Frønningen i Lærdal kommune.

Les mer
Fakta om Sognekraft
Hovedkontor
Vik
Antall ansatte
51-200
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Sognekraft

Stor kontaktflate –  faglege utfordringarSognekraft produserer, overfører og sel energi. Selskapet driftar vasskraftstasjonar med ein årleg produksjon på vel 720 GWh, samt eit fjordenergianlegg. Vidare eig, driftar og forvaltar selskapet regional- og distribusjonsnett på 1872 km samt eit omfattande fibernett. Konsesjonsområdet omfattar kommunane Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal samt Frønningen i Lærdal kommune.Sognekraft har for tida høg aktivitet innan kraftsal til sluttkunde og endringar som påverkar nettkundane. Digitalisering er ein del av vår kvardag internt og ut mot kundane. Vi søkjer derfor etter engasjert og dyktig kundehandsamar til kundesenteret.ARBEIDSOPPGÅVERKundeservice, rådgjeving og salFølgje opp kunde i kundesystemet som til dømes ajourhald kundeopplysningar, avrekning, fakturering, reskontro m.v.Sakshandsaming, arkiv og postDelta i prosjektKVALIFIKASJONARUtdanning frå høgskule, gjerne innan økonomi og administrasjonIKT kompetanse og god systemforståingGod formidlingsevne på norsk munnleg og skriftlegGjerne erfaring frå kundeservice og salPERSONLEGE EIGENSKAPAREngasjert og positivStrukturert, effektiv og sjølvstendigDyktig rettleiar som skapar gode samtalar med kundane, smiler i telefonenØnskjer å oppnå resultat saman med kollegarEndringsorientert, fleksibel og påliteleg VI TILBYRUtfordrande arbeidsoppgåverJobbe med fornybar energiKonkurransedyktige løns- og forsikringsvilkårKontorstad i Vik eller Sogndal.For meir informasjon ta kontakt med ansvarleg for kundesenter Beate Seim tlf. 97494509Send søknad og CV til jobb@sognekraft.no så snart som råd og innan 27. august 2019 Adresse: 6893 Vik i Sogn97494509
27.08.2019
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
,,
- set krefter i sving

Rekrutteringskalender

  • AUG 27
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Røysavegen 1
6893 Vik i Sogn