<  
>  

100% stilling i trosopplæringsarbeidet Østerås og Eiksmarka menigheter

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 127 000 innbyggere. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Eiksmarka menighet ligger vakkert til lengst nordøst i Bærum. Soknet har ca. 3400 medlemmer. Etter en omfattende ny- og ombygging ble Eiksmarka kirke og kontorbygg gjenåpnet i mars 2014. Menigheten befinner seg i en spennende og utviklende prosess med å fornye virksomheten og gudstjenestelivet.

Østerås menighet har ca. 7350 medlemmer. Østerås er en åpen og raus menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet, og som ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagsliv og høytider.

Begge kirkene ligger lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon og nært Oslo.

Stabene har en felles kirkeforvalter, tre undervisningsstillinger, tre prester, to kirkemusikere, to diakoner og en sykehjemsdiakon, kirketjenere, sekretær og ungdomsarbeidere.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om 100% stilling i trosopplæringsarbeidet Østerås og Eiksmarka menigheter