<  
>  

FP - Seksjon påtale, Troms politidistrikt

Troms politidistrikt har ansvar for polititjenesten i Troms fylke (bortsett fra Gratangen), i tillegg til politi- og påtalemyndighet på norsk sokkel nord for 68 grader, og i fiskevernesonen ved Svalbard.

Distriktet er organisert i fem geografiske driftsenheter med til sammen ti tjenestesteder, fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber, med vel 500 medarbeidere. Hovedsetet er i Tromsø.

Felles påtaleenhet ivaretar politiets oppgaver som påtalemyndighet knyttet til etterforskningen av straffbare forhold. Enheten forbereder og utfører aktorater, og sørger for at idømte straffer fullbyrdes. Enheten består av to seksjoner, seksjon for påtale og seksjon for administrativ straffesaksbehandling med henholdsvis 22 og 11 ansatte. Medarbeiderne i seksjon for påtale er stedsplassert i Tromsø, Finnsnes og Harstad. Medarbeidere i seksjon for administrativ straffesaksbehandling og ledelsen er stedsplassert i Tromsø.

Les om Personvern

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om FP - Seksjon påtale, Troms politidistrikt