Skagerak Consulting

Management consulting, Rekruttering / HR / Bemanning
Skagerak Consulting AS er et lokalt eiet bedriftsrådgivningsmiljø som jobber med bedrifter og offentlig sektor i Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder-fylkene. Ved å bidra til resultatforbedring og kompetanseøkning hos våre oppdragsgivere, satser vi på å bli det ledende rådgivningsmiljøet i regionen. Kundene er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter, men vi er også engasjert i store omstillingsprosjekter i offentlig sektor og større nasjonale bedrifter. Skagerak Consulting har erfarne rådgivere med solid bakgrunn fra næringsliv, konsulentselskaper og høyskoleundervisning. Vi er opptatt av å drive forbedringsarbeid på bedriftens og medarbeidernes premisser - for hele tiden å skape resultater i et partnerskap med kundene.
Les mer om Skagerak Consulting
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Skagerak Consulting

Lyngdal har store ambisjoner om å være en fremtidsrettet kommune med høy grad av innbyggerinvolvering og nærdemokratiske løsninger. Vi søker en kommunalsjef for samskaping og innovasjon som skal sørge for at dette ivaretas på en nyskapende måte. Vi ser etter en leder med særskilt gode samarbeidsevner, en som kan stimulere både ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger til samarbeid om og ansvar for våre lokale utfordringer. Et slikt samskapingsperspektiv er nytt og spennende for Lyngdal. Vår nye kommunalsjef er en leder som evner å få frem mangfoldet av gode idéer og beste praksis, både i og utenfor Lyngdal. Kommunalsjefen for samskaping og innovasjon skal bidra til å tilrettelegge for arenaer der politikk kan skapes.Verdiene for arbeidet med nye Lyngdal: Fornye, forbedre, forenkle og forene skal prege arbeidet i denne stillingen. I ny kommune legges det opp til en satsing på tverrfaglighet og helhetstenkning som krever stor grad av samhandling mellom ulike områder og nivåer i organisasjonen.ArbeidsoppgaverLedelse av det overordnede arbeidet med digitalisering av kommunal tjenesteproduksjon og samhandling med innbyggerne.Ledelse av det strategiske arbeidet med å sikre en stadig automatisering av kommunal saksbehandling samt økt bruk av digitale løsninger.Stillingen innebærer personal-, fag- og budsjettansvar og overordnet ansvar for følgende områder:Digitalisering/IKT-strategiInnbyggertorgKommunikasjon og informasjonInnbyggerinvolvering og nærdemokratiUngdomsmedvirkningKvalifikasjonerRelevant utdanning på bachelornivå eller høyere, det er ønskelige med mastergradLedelsesutdanning og/eller ledererfaringGod organisasjonsforståelsePersonlige EgenskaperDu er nytenkende i forhold til politiske prosesser og samhandlingen mellom politikk og administrasjon.Du evner å starte og gjennomføre utviklingsrettede prosesser som ivaretar god medvirkning, involvering og samskaping.Du ser potensial og nye muligheter i samspill med andre kommunale ledere og på tvers i organisasjonen.Du gir andre lyst og mot til å prøve ut nye veier.Du skaper motivasjon med å gå foran med begeistring og arbeidsglede.Du er god på dialog og involvering.Du kommuniserer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig.Du er en robust leder som kan holde fast på mål og retning - også når du utfordres.Du inngir tillit, er fleksibel, serviceinnstilt og flink med folk.Du har godt humør.Personlige egenskaper tillegges stor vekt.Vi tilbyrEn unik mulighet til å være med å skape morgendagens kommuneEt spennende nybrottsarbeid med innbyggerdialog og nærdemokrati i fokusEn utadrettet stilling som innebærer bred og god kontakt med folk på kryss og tvers i LyngdalEt trivelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidereKontaktinformasjonAnne Hilde Hals, Seniorrådgiver, (+47) 982 13 005 Øyvind Drangsland, Seniorrådgiver, (+47) 918 32 891ArbeidsstedProst Birkelands gate 4 LyngdalNøkkelinformasjon:Annonsør:Skagerak Consulting ASRef. nr.:4008223753 Stillingsbrøk: 100% Heltid Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 06.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4008223753&company_id=4008230439&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Lyngdal
Snarest Lyngdal
Direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima vil få ansvar og myndighet som innebærer en betydelig koordinerende rolle. Dette gjelder i særlig grad regional utvikling, planarbeid, klima- og energirelaterte utfordringer og internasjonale relasjoner. Området skal i nært samarbeid med øvrige sektorområder jobbe aktivt for å utvikle tillit mellom samarbeidsaktører, fokusere på å utnytte regionens fortrinn, jobbe for felles målforståelse, synliggjøre merverdi i tiltaksutviklingen og dokumentere resultater på kort og lang sikt. Her vil det være særlig relevant å ha et tett samarbeid med programområdet Vestfold og Telemark +.KvalifikasjonerHøyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravetSolid kompetanse innenfor samfunnsplanlegging, arealforvaltning og klimarelatert arbeidMå kunne dokumentere gode resultater fra nåværende og tidligere stillingerBred erfaring fra ledelse i tilsvarende eller lignende stillinger i kommunal, fylkeskommunal og/eller privat sektorHa gode kunnskaper om og interesse for internasjonaliseringsarbeidPersonlige EgenskaperSette innbyggernes behov i sentrumVære en bidragsyter som sikrer helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid på ledernivåBidra til at fylkeskommunen kan være en sterk samfunnsutvikler for regionenSikre felles lederkraft for strategisk tekning, innovasjonsarbeid og resultatoppnåelseVære en trygg og løsningsorientert lagspiller som styrker det administrative og politiske arbeidetVektlegge ansattes kompetanse gjennom prioritering av ansattes mestring og utviklingKunne oppnå og videreutvikle tillit internt og eksternt gjennom faglighet og sterke relasjonelle ferdigheterSamhandle tett med utviklingslederne i programområdene <<Vestfold og Telemark +>> og <<Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon>>Være ansvarlig for å forme, realisere og følge opp videre organisasjonsutforming fra øverste ledelse og frem til endelig organisasjonsmodellDet er ønskelig at du har erfaring fra tjenesteområdets faglige arbeidsfelt, forstår samspillet mellom politisk- og administrativ ledelse og har kjennskap til fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning. Vi ser etter deg som evner å skape gode resultater og leveranser i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og som er god på å delegere ansvar og myndighet. Du er en tillitsvekkende sparringspartner, og løsningsorientert og åpen i din lederutøvelse.I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.KontaktinformasjonJan Sivert Jøsendal, Prosjektrådmann, (+47) 948 77 636 Øyvind Drangsland, Seniorrådgiver, (+47) 918 32 891 Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, (+47) 414 31 938ArbeidsstedFylkesbakken 10 SkienNøkkelinformasjon:Annonsør:Skagerak Consulting ASRef. nr.:4012202161 Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 10.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4012202161&company_id=4011366726&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Skien
Snarest Skien
Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet skal videreutvikle høykompetente fagmiljøer gjennom forvaltning og tjenesteutvikling innenfor områdene kultur, idrett og frivillighet. Både Telemark og Vestfold har en unik historie og et rikt kulturliv som representerer et stort potensial for utvikling av regionens felles identitet Rollen som skal utøves er primært forankret i den fylkeskommunale samfunnsutviklingsrollen og gjennom ansvaret for regional planlegging. Dette kan skje gjennom eierskap, tilskudd til utviklingsprosjekter, etablering og/eller drift av kulturinstitusjoner og gjennom egeninitierte tiltak.KvalifikasjonerHøyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravetBred erfaring innenfor kultur, idretts- og frivillighetsfeltetMå kunne dokumentere gode resultater fra nåværende og tidligere stillingerBred erfaring fra ledelse i tilsvarende eller lignende stillinger i fylkeskommunal og/eller privat sektorKunne profilere kulturområdet overfor innbyggerne og kulturaktørene i regionen innenfor rammen av politisk styrt organisasjonGod kompetanse og forståelse av virksomhets- og/eller konsernstyring med vekt på god styring og kontrollVære interessert i, og motiveres av å utvikle felles regional identitet for Vestfold og Telemark gjennom å bruke kulturområdet som en forløsende faktorPersonlige EgenskaperSette innbyggernes behov i sentrumVære en bidragsyter som sikrer helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid på ledernivåBidra til at fylkeskommunen kan være en sterk samfunnsutvikler for regionenSikre felles lederkraft for strategisk tekning, innovasjonsarbeid og resultatoppnåelseVære en trygg og løsningsorientert lagspiller som styrker det administrative og politiske arbeidetVektlegge ansattes kompetanse gjennom prioritering av ansattes mestring og utviklingKunne oppnå og videreutvikle tillit internt og eksternt gjennom faglighet og sterke relasjonelle ferdigheterSamhandle tett med utviklingslederne i programområdene <<Vestfold og Telemark +>> og <<Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon>>Være ansvarlig for å forme, realisere og følge opp videre organisasjonsutforming fra øverste ledelse og frem til endelig organisasjonsmodellDet er ønskelig at du har erfaring fra tjenesteområdets faglige arbeidsfelt, forstår samspillet mellom politisk- og administrativ ledelse og har kjennskap til fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning. Vi ser etter deg som evner å skape gode resultater og leveranser i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og som er god på å delegere ansvar og myndighet. Du er en tillitvekkende sparringspartner, og løsningsorientert og åpen i din lederutøvelse.I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.KontaktinformasjonJan Sivert Jøsendal, Prosjektrådmann, (+47) 948 77 636 Øyvind Drangsland, Seniorrådgiver, (+47) 918 32 891 Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, (+47) 414 31 938ArbeidsstedFylkesbakken 10 SkienNøkkelinformasjon:Annonsør:Skagerak Consulting ASRef. nr.:4012190481 Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 10.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4012190481&company_id=4011366726&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Skien
Snarest Skien
Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet vil få ansvar for fylkesveier, kollektivtransport og bypakker. Området vil bli betydelig styrket med kompetanse og oppgaver fra Statens Vegvesen, og ny direktør må i særlig grad jobbe med å etablere en organisasjon med en god samhandlingskultur, effektive arbeidsprosesser og en struktur som utnytter kompetansen i organisasjonen på helhetlig måte. Området må også i stor grad vektlegge grønn omstilling som i høy grad handler om endrede vaner, innovasjon og vilje til å prøve ut nye teknologier og nye måter å organisere samfunnet på. Videre er det viktig at direktør for samferdsel, miljø og mobilitet viderefører og forsterker det gode arbeidet i Statens Vegvesen og fylkesorganisasjonene som knytter seg til sikker, effektiv og bærekraftig transport av folk og gods.KvalifikasjonerHøyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravetSolid kompetanse innenfor samferdselsområdet med vekt på planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og kontrollBygge en felles, effektiv og profesjonell samhandlingskultur mellom nye ansatte i Statens Vegvesen og ansatte fra de to fylkeskommuneneMå kunne dokumentere gode resultater fra nåværende og tidligere stillingerBred erfaring fra ledelse i tilsvarende eller lignende stillinger i fylkeskommunal og/eller privat/statlig sektorKunne vise til gode resultater, erfaringer og kunnskap om å lede kunnskapsmedarbeidere i endringsprosesserVære en synlig leder eksternt og internt som er opptatt av å bygge relasjoner, tillit og god forankring for områdets prioriteringerPersonlige EgenskaperSette innbyggernes behov i sentrumVære en bidragsyter som sikrer helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid på ledernivåBidra til at fylkeskommunen kan være en sterk samfunnsutvikler for regionenSikre felles lederkraft for strategisk tekning, innovasjonsarbeid og resultatoppnåelseVære en trygg og løsningsorientert lagspiller som styrker det administrative og politiske arbeidetVektlegge ansattes kompetanse gjennom prioritering av ansattes mestring og utviklingKunne oppnå og videreutvikle tillit internt og eksternt gjennom faglighet og sterke relasjonelle ferdigheterSamhandle tett med utviklingslederne i programområdene <<Vestfold og Telemark +>> og <<Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon>>Være ansvarlig for å forme, realisere og følge opp videre organisasjonsutforming fra øverste ledelse og frem til endelig organisasjonsmodellDet er ønskelig at du har erfaring fra tjenesteområdets faglige arbeidsfelt, forstår samspillet mellom politisk- og administrativ ledelse og har kjennskap til fylkeskommunal og/eller kommunal forvaltning. Vi ser etter deg som evner å skape gode resultater og leveranser i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og som er god på å delegere ansvar og myndighet. Du er en tillitvekkende sparringspartner, og løsningsorientert og åpen i din lederutøvelse.I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.KontaktinformasjonJan Sivert Jøsendal, Prosjektrådmann, (+47) 948 77 636 Øyvind Drangsland, Seniorrådgiver, (+47) 918 32 891 Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, (+47) 414 31 938ArbeidsstedFylkesbakken 10 SkienNøkkelinformasjon:Annonsør:Skagerak Consulting ASRef. nr.:4012209159 Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 10.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4012209159&company_id=4011366726&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Vestfold Telemark Skien
Snarest

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Teknologisenteret Kjølnes Ring 30 3918 Porsgrunn