<  
>  

Bjerkreim kommune er en del av region Dalane som ligger i den sørlige delen av Rogaland. Kommunen ligger tett ved E39, og det gjør det enkelt å komme frem. Vi er en liten kommune i folketall med om lag 2800 innbyggere, men blant de største i Rogaland når det kommer til areal.

Vi opplever at innbyggerne er stolte av, og glade i, kommunen sin. Det lokale engasjementet er stort, til det beste for kommunen. Bjerkreim kommune har en tett organisasjon, som gjør det enkelt å komme i kontakt med de ulike tjenesteområdene en skulle ha behov for. Vi har mye flott natur, ledige boligtomter, ledig næringsareal, veldig høy sysselsetting - og vi har rom for mer. I dette ønsker vi oss så vel nye, gode, kompetente medarbeidere, som nye innbyggere velkommen. Vikeså Skule er ein 1-10 skule med ca 300 elevar. ca 30 av våre elever bruker SFO som er åpen 07.00-16.30 kvar dag og i feriar. Skulen har ein positiv elevmasse og legg stor vekt på samarbeid. Alt arbeidet på skulen er gjennomsyra av visjonen vår om å vera med å gje elevane røter og vengjer slik at dei blir i stand til å meistra livet. Kollegiet tek godt vare på kvarandre og har ein god omgangstone og delekultur. Me bryr oss om elevane våre og legg til rette for tilpassa opplæring for den enkelte. Vi satsar på tydeleg klasseleiing med klare grenser og fokus på kollektive ferdigheiter. Vi har nulltoleranse for mobbing, og arbeider hardt for at alle elevane skal ha det godt på skulen. Skulen bruker Chromebook som verktøy og G-suite som arbeidsplattform

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Bjerkreim kommune, Vikeså skule