Norges Fiskarlag

NGO - Ikke-statlige organisasjoner
Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 , og har som formål å ivareta fiskernes samlede interesser. Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemsskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag, og faglige gruppeorganisasjoner. Norges Fiskarlag arbeider aktivt for å ivareta og forbedre de faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser til sine medlemmer. Norges Fiskarlag har et nært samarbeid med sentrale og lokale myndigheter. På grunn av fiskerinæringens store betydning for kysten, har Norges Fiskarlag en sentral posisjon og et stort ansvar når det gjelder aktiviteten og bosettingen i kystdistriktene. Organisasjonen består av en hovedadministrasjon i Trondheim, 8 fylkesfiskarlag og 2 gruppeorganisjoner som er spredt langs kysten fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør, med sine tilknyttede lokallag. Norges Fiskarlags høyeste myndighet er Landsmøtet, som består av 69 representanter valgt av fylkesfiskarlagene og gruppeorganisasjonene. Fylkesfiskarlagene har 52 utsendinger til Landsmøtet. Fiskebåtredernes forbund har 17 utsendinger. Ordinært avholdes Landsmøtet hvert annet år. Mellom Landsmøtene er Landsstyret organisasjonens høyeste myndighet. Landsstyret består av 11 medlemmer valgt av Landsmøtet. Alle våre medlemmer har tale og stemmerett og blir tatt med på råd når viktige avgjørelser skal taes. Medlemsmassen består av både båt-og brukseiere og lott- og prosentfiskere, og omfatter fiskere på så vel de småsjarkene som de store havgående fartøyene.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Pirsenteret 7462 Trondheim