<  
>  

Eksportfinans

Bankvirksomhet, Investment banking

I mer enn 50 år har Eksportfinans gjort utvikling mulig. Gjennom å tilby langsiktig, konkurransedyktig finansiering bidrar selskapet til å realisere utviklingsprosjekter innenfor eksportsektoren.

Eksportfinans eies av banker som opererer i Norge, samt den norske stat. Konsernet ble etablert i 1962, og består i dag av nærmere 100 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Eksportutlån
Eksportfinansiering tilbys utenlandske kjøpere for at de skal velge å kjøpe norske varer og tjenester. Det gis også lån til norske kjøpere med utpreget internasjonalvirksomhet (eksempelvis rederi med valutainntjening).

Capital markets
God kredittrating gir gode innlånsbetingelser. Eksportfinans følger en offensiv innlånsstrategi med omfattende global investor markedsføring. Les mer om selskapet ut fra et investor-perspektiv på www.eksportfinans.com, eller bruk fanen oppe i venstre hjørne i skjermbildet for å komme til "Capital Markets".

Våre verdier
Eksportfinans er finansinstitusjonen for de store oppgavene - som gjør utvikling mulig. Gjennom å tilby langsiktige, konkurransedyktige finansieringsløsninger har Eksportfinans bidratt til realiseringen av store prosjekter innen blant annet norsk maritim sektor, olje- og gass sektoren og energisektoren.

Eksportfinans er samtidig opptatt av å gi et godt finansieringstilbud til små og mellomstore bedrifter og prosjekter.

Eksportfinans har et verdigrunnlag som ligger til grunn for alle relasjoner internt, med våre kunder og forretningsforbindelser, og med samfunnet forøvrig. Våre forretningsverdier er:

LØSNINGSORIENTERT
Vi er løsningsorientert ved at vi bestreber oss på å forstå kundenes behov, og levere god finansieringsløsninger basert på disse. Vi tar grep for å bidra til gode konsepter, og fungerer ofte som brobygger mellom ulike aktører for å finne frem til de beste finansieringsløsningene for våre kunder.

ÅPEN
Vi legger vekt på åpenhet gjennom å bygge og ivareta nettverk med våre kunder, forbindelser, myndighet, kapitalmarkeder og andre interessenter. Vi er på arenaen, og har meninger om viktige saker som berører våre kunder.

NYTENKTENDE
Vi er nytenkende ved stadig å utfordre det bestående, og være opptatt av utvikling. Vi ser stadig etter nye perspektiver og er mulighetsorienterte.

ANSVARLIG
Ansvarlighet er en selvfølge for en hver finansinstitusjon. Vi er forutsigbare, tenker helhetlig og ønsker å bidra til kundenes suksess. Dette gjøres blant annet ved kontinuerlig involvering fra alle parter.

Antall ansatte

ca 100

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Dronning Maudsgt. 15
Postboks 1601
Vika 0119 Oslo