<  
>  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helsesektor / Omsorg
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har 5800 ansatte. Virksomheten skal bygge på åpenhet, respekt og medbestemmelse.
Fakta om Universitetssykehuset Nord-Norge HF
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Internship

Praksisstudier ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Antall internships
Ikke spesifisert
Sted
Harstad, Tromsø, Narvik, Brønnøy, Lødingen, Tjeldsund, Bjarkøy, Salangen, Målselv, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen

Lærlingordninger

Lærling i UNN

Antall lærlinger
Ikke spesifisert
Sted
Harstad, Tromsø, Narvik, Brønnøy, Lødingen, Tjeldsund, Bjarkøy, Salangen, Målselv, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (141)
logo
Praksisstudier ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Kontakt Universitetssykehuset Nord-Norge HF for informasjon om hvilke praksisordninger som for tiden er tilgjengelige. Du vil få nærmere informasjon fra studieprogrammet hvordan oppstart/første dager vil foregå. Gi beskjed til praksisveileder/oppgitt kontaktperson hvis du blir forhindret fra å møte til oppstart av praksis. På enkelte praksissteder må du følge din veileders turnus. De ulike studieprogrammene informerer om hva som gjelder din praksis. Det er viktig for oss at du får en god praksisperiode med godt læringsutbytte og god veiledning. Du har et selvstendig ansvar for egen læring og det er viktig at du er aktiv, ved å være deltagende og stille spørsmål. UNN har mange retningslinjer og prosedyrer. Som student eller elev må du sette deg godt inn i de aktuelle som gjelder der du er i praksis.
logo
Lærling i UNN
UNN er offentlig godkjent lærebedrift. Det betyr at UNN kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger i helsefag. Innenfor yrkesfaglig opplæring som fører fram til yrkeskompetanse innen helse- og oppvekstfag har UNN ansatt lærlinger både i ambulansefag og i helsearbeiderfaget Lærlinger i ambulansefagUNN ansetter årlig lærlinger i ambulansefaget. Som lærling i ambulansefaget vil din opplæring være knyttet til det medisinske og operative fagfeltet og bidra til at ambulansearbeidere kan fungere godt i tverrfaglige akuttmedisinske team og i samarbeid med en kommunikasjonssentral. Opplæringen skal legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av daglige utfordringer i ambulansefaget. Lærlinger i helsearbeiderfagetUNN har ansatt lærlinger i helsearbeiderfaget innen somatikk, psykisk helse og rus. Stillingene som lærling i helsearbeiderfaget lyses ut årlig i aktuelle jobbsøkerportaler i vårsemesteret med oppstart av læretid påfølgende høst.  Lærlingene som blir ansatt i UNN skal primært være på sin "moderavdeling" i 2 år. I løpet av læretiden skal lærlingene jobbe systematisk med å knytte teori til praksis, blant annet ved å jobbe skriftlig med dokumentasjon av praksis. De som blir ansatt i UNN må være særs motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen læring.

Fakta om Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Adresse

UNN Tromsø 9038 Tromsø