<  
>  

Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD)

Revisjon
1. januar 2000 ble Kommunerevisjonen Eidsvoll distrikt, Nannestad og Gjerdrum distriktsrevisjon og Ullensaker kommunerevisjon samlet til ett revisjonsdistrikt organisert etter lov om interkommunale selskaper. Våre eierkommuner er Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for fem av kommunene på øvre Romerike. I tillegg reviderer vi 31 andre oppdrag bestående av kommunale og interkommunale selskapet, aksjeselskaper, kirkelig fellesråd, menighetsråd, barnehager og stiftelser. Vi er også kontrollutvalgssekretærer for kontrollutvalgene i kommunene Aurskog-Høland, Fet, Nes og Sørum. Ved distriktet arbeider det 10 ansatte med fagbakgrunn som registrert revisor, revisor, statsviter, sosiolog, bedriftsøkonom og øvrig høyere økonomisk utdannelse. Vi har lang erfaring i fra offentlig og privat revisjon og kommunal forvaltning. Distriktet legger stor vekt på å videreutvikle virksomheten slik at den kan løse fremtidige revisjonsoppgaver på en effektig og konkurransedyktig måte, med stor faglig dyktighet. Distriktets øverste organ er representantskapet med to representanter fra hver av eierkommunene. Revisjonsstyret består av en representant i fra hver av eierkommunene samt en representant i fra de ansatte.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD)

Adresse

Trondheimsveien 266-268 2070 Råholt