Det er med stor glede at jeg nå kan meddele at vi har ISO sertifisert vårt styringssystem i V&T Entreprenør AS i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og-
ISO 45001.

Vi har jobbet målrettet det siste året med å få på plass gode rutiner og kvalitetssikre våre prosedyrer i et ledd med å få ISO sertifisert oss i alle områder som nevnt ovenfor.

Det har vært et godt og solid arbeid som er lagt ned i hele organisasjonen, og det var derfor med glede vi fikk bekreftet sertifisering for alle områder innen kvalitet ytre miljø og arbeidsmiljø den 25. juli i år.

Sertifiseringen beviser at V&T er en seriøs bedrift i Norge, og som våre kunder skal være stolte av og benytte. Ikke minst alle våre nesten 100 ansatte kan nå med stolthet si at de jobber i en kvalitets bedrift innen trafikkavvikling og arbeidsvarsling.

I praksis betyr dette at vi kan legge ved sertifikatet ved anbuds innleveringer, i stedet for alle prosedyrer og annen dokumentasjon. Som underleverandør til hoved entreprenører, vil vi og fremstå som en ekstra sikkerhet og trygghet i arbeidet med å skaffe nye kontrakter.

Som vi er kjent med, er vi også den første bedriften i Norge innenfor vårt fagfelt som har oppnådd sertifisering i alle 3 kategorier. Det er vi ekstra stolt over.