Aibel

Olje / Gass / Energi / Kraft, Industri og produksjon

Aibel er en ledende leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien.

Aibel er et ledende serviceselskap i olje- og gassindustrien. Selskapet er også etablert innen fornybar energi. Rundt 4.300 medarbeidere er engasjert i arbeid på land og offshore.

I Aibel er mulighetene mange og begrensningene få. Ved å bli med på vårt lag, kan du jobbe med noen av de største og mest spennende prosjektene innen olje, gass og fornybar energi!

Aibel tilbyr livslang læring. Vi ønsker at våre ansatte skal få utvide sin faglige kompetanse og er åpne for at den enkelte kan søke nye utfordringer på tvers av faggrupper. På den måten får vi større bredde og kunnskapsutveksling, som igjen øker selskapets totale kompetanse.

Aibel har et bredt kurstilbud. Kursene er tilgjengelig over hele verden slik at alle våre medarbeidere har tilgang til samme opplæring. De tar opp en rekke ulike tema, fra HMS-ansvar til gjennomføringsmetode, IT-verktøy og fagspesifikk opplæring.

Les mer
Fakta om Aibel
Hovedkontor
Stavanger
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1882
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Aibel

Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilbyr våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen. Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets åtte kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter. Arbeidsoppgaver:Opprette og følge opp prosjektplanerBidra til kontrollert prosjektgjennomføring ihht alle planer og timebudsjetterImportere og verifisere fremdriftTrende og utføre analyser og evaluere kritikalitet og konsekvenser av mulige forsinkelserSikre at kontraktsbetingelser og administrative retningslinjer oppnås mtp planUtvikle baseline ihht kontrakts- og prosjektbetingelserRapportere og kommunisere prosjektstatus internt og til kundeKrav til utdanning og arbeidserfaring:Minimum Høyskole/Universitet 3-4 år min. Bachelor nivåRelevant erfaring kan erstatte manglende utdanningMinimum 3 års erfaring fra tilsvarende stillingFortrinnsvis erfaring fra olje-og gassindustrienKrav til kvalifikasjoner:Analytisk, strukturert og nøyaktigGode kommunikasjonsevner og gode norsk og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)Gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljøAibel-erfaring er ønskeligGode SAFRAN-kunnskaper - spesielt ulike nivåer i Safran og nettverksbyggingVi tilbyr: Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.Søknad: Søknadsfrist: 18.08.2019 Kontaktperson: Senior Manager Commercial Marianne Bergstøl Birkeland, tlf 852 69 007 Arbeidssted: Haugesund Adresse: Jens Risøensgate 72,5504 Haugesund
18.08.2019 Haugesund
Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilbyr våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen.Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets åtte kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter.Sveiseteknisk avdeling består av syv personer, avdelingen sitter samlet i et fagmiljø på verkstedet til Aibel i Haugesund. Avdelingen har en Sveiseskole hvor det gis sveiseopplæring og sveise sertifisering. Sveiseteknisk har tre sveiseingeniører med IWE(internasjonal welding engineer) kompetanse herav en ansvarlig sveisekoordinator. I tillegg har avdelingen en sveiseinstruktør og tre sveise teknikere. Avdelingen har hovedansvar for all sveising i Aibel og supplerer med sveiseteknisk kompetanse og oppfølging internt og mot våre leverandører.Arbeidsoppgaver:Utarbeide sveiseprosedyrer til prosjekter i AibelRådgiver for prosjektene innen sveiseteknologiSjekke og verifisere Aibel´s underleverandørers sveiseprosedyrer og sveisesertifikaterGi input på anbudEtterleve og oppdatere sveisetekniske krav i styringssystemetKontinuerlig arbeide med å effektivisere og modernisere våre sveiseaktiviteterKrav til utdanning og arbeidserfaring:Utdanning som sveiseingeniør (IWE/EWE)Erfaring med å jobbe i henhold til sveiserelaterte standarder som EN ISO 15614, EN ISO 3834, EN ISO 9606, EN 1090, PED og NorsokSveiserfaring (fagbrev e.l.)Ønskede kvalifikasjoner:Beherske norsk og engelse - muntlig og skriftligHa stor interesse for fagetVære positiv, fleksibel og løsningsorientertEvne til å arbeide selvstendigEvne til å arbeide i tett samarbeid med ett sveiseteknisk teamVi tilbyr: Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.Søknad: Søknadsfrist:31.08.2019 Kontaktperson: Avdelingsleder Arvid Kallevik, epost: arvid.kallevik@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Oppstart 01.11.2019 eller etter avtale Adresse: Jens Risøensgate 72,5527 Haugesund
31.08.2019 Haugesund
Aibel is a leading service company within the upstream oil & gas and offshore wind industries. We provide our clients with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the entire life cycle. Aibel's skilled employees are located close to our customers at the company's eight offices in Norway and South East Asia. In addition, we operate two modern yards in Haugesund (Norway) and Laem Chabang (Thailand) with complete prefabrication and construction capabilities. At our office in Stavanger, we are approximately 300 project engineers with high technical competence. As a Principal Engineer in Aibel, you will work professional independently within a multidiscipline environment. You will take part in small and large maintenance- and modification projects, or studies. You will work closely together with colleagues from your own discipline and other disciplines, and follow up vendors and deliver good solutions for our customers. We are searching for responsible, visionary, open and flexible Principal Engineer who wants to contribute to Aibel's future. Join an informally and friendly work environment with busy days, and where contribution and delivery are expected. Your responsibilities:Discipline responsibilityArea ClassificationEscape routesF&G detection and shut down philosophyIgnition source controlPassive fire protectionSIS and SIL experienceALARP assessmentsChecking and approval of design documentsEducation and work experience:Master or Bachelor degree in technical safetyMinimum 10 years experience from modification projects in the oil and gas industry in NorwayProven experience as discipline leadExperience with major modifications on live platformsExperience with detail design of modulesExperience with various safety studies (EPA, CFD, WCI)What we are looking for:Have good communication skills in Norwegian and English, both orally and in writingHave a cooperative working attitudeBe systematic and accurateHave a high loyalty to deadline and quality requirementsHave the ability to see multiple design - cases (solution oriented)Contribute to on the job training for oneself and others. Seek relevant information from others in order to complete own tasksWhat we offer: We can offer you interesting assignments in an informal, dynamic and friendly working environment with good possibilities for professional and personal development. We offer a wide range of social events and competitive benefits.Apply to: Contact Person: Section Manager Ivar Nygård Phone: +47 852 72 019 Work location: Stavanger Due date: 31.08.2019 The applications will be consider continuously Adresse: Vestre Svanholmen 14,4313 Sandnes
31.08.2019 Sandnes
Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilbyr våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen.Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets åtte kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter. ER DU VÅR NYE NØKKELPERSON INNEN SYSTEM OG METODE? HAR DU KUNNSKAP OM DIGITALISERING AV ARBEIDSPROSESSER? Vi søker talenter med erfaring fra EPC-prosjekter og kunnskap om informasjonssystemer til våre forretningsprosjekter i Stavanger. Aibel gjennomfører mindre og større prosjekter hvor vi står for engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon onshore og offshore. For å sikre effektivitet og kvalitet i gjennomføringen benytter vi moderne informasjonssystemer. Metodeekspertene sikrer at metode, prosesser og systemer er godt tilpasset i hvert enkelt prosjekt. Som metodeekspert i Aibel får du muligheten til å utgjøre en forskjell for å skape vår felles suksess. Arbeidsoppgaver: Dine viktigste leveranser og oppgaver er utvikling av systemkonsepter basert på vår metodikk, beskrive foretrukken data- og informasjonsflyt og sikre at systemer fungerer optimalt;Forankre metode og systemoppsett hos prosjektledelseUtarbeide forslag til systemkonfigurasjoner for optimal data- og informasjonsflytBistå i implementering av valgt gjennomføringsstrategi, prosesser, roller og systemerKvalitetssikre og verifisere prosesser, data- og informasjonsflytBistå i digitalisering og kontinuerlig forbedring av våre operasjonerØnskede kvalifikasjoner: Du har gjerne erfaring med planlegging, engineering eller innkjøp fra større EPC-prosjekter og kjennskap til relevante informasjonssystemer. Du har gjerne kunnskap om digitalisering innen olje & gass eller serviceindustri. Erfaring fra relevante standarder, masterdata og/eller informasjonsledelse (LCI/IM) er en fordel. Utdanning på høgskole/universitetsnivå. Du har en tydelig og god kommunikasjonsstil, tar ansvar, er selvgående og kan dokumentere solid gjennomføringsevne. I denne jobben har du muligheter til å påvirke jobbinnhold og personlig utvikling i nært samspill med ledelse og nøkkelpersoner. Du får muligheter til faglig utvikling gjennom tett samarbeid med kollegaer på alle Aibels lokasjoner.Vi tilbyr: Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.Søknad: Søknadsfrist: 31.08.2019 Kontaktperson: Bjørn Ove Bjørnstad, tlf 971 48 042 Arbeidssted er Stavanger Adresse: 4313 Sandnes
31.08.2019 Sandnes, Stavanger
Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilby våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen.Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter. Ved vårt kontor i Harstad er vi i dag 30 dedikerte prosjektmedarbeidere med høy teknisk kompetanse. Vi har et enestående arbeidsmiljø preget av høyt tempo, mye latter og stor takhøyde. Fra årsskiftet utvidet vi vårt ansvarsområde med en ny plattform, Aasta Hansteen. I tillegg ser vi en økning i arbeidsvolum generelt. Av den grunn har vi nå behov for å ansette en prosjektleder. Vi ønsker deg med gode lederegenskaper og som er ansvarlig, løsningsfokusert, åpen og fleksibel. Vår arbeidsdag er hektisk og avhenger av høy innsats og fokus på leveranser. Arbeidsoppgaver:Administrasjon og ledelse av prosjektAnsvarlig for å levere prosjekter i henhold til tid, kost og kvalitet gitt i oppdragsbeskrivelseAnsvarlig for å etterleve krav i kontrakt. Dette innebærer ansvar for krav og målsettinger til HMS resultater, arbeidsmiljø, milepæler og kundetilfredshetAnsvarlig for intern og ekstern statusrapportering, samt bidra til optimal porteføljestyring og ressursutnyttelseRapportering til anleggsleder om status, muligheter og potensielle problemområderSikre god og effektiv kommunikasjon, både internt og med kunde.Bidra til at organisasjonen har nødvendig kjennskap til lover, regler, standarder og prosedyrer som kreves i prosjektgjennomføringen.Delegere arbeid til prosjekt personell for å oppmuntre dem til å ta individuelt ansvarAktivt veilede og motivere teamet ditt for å få hver enkelt til å yte sitt besteKrav til utdanning og arbeidserfaring:Bachelor/Master utdanning, primært innen ingeniørfagMinimum 5 års erfaring fra V&MKjennskap til Equinor technical requirements (TR)Det er en fordel med kjennskap til Norne-anlegget og Equinor's organisasjon i HarstadØnskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:Gode lederegenskaperGode kommunikasjonsevnerGode samarbeidsevner og løsningsorientert holdningMultidisiplin- og kommersiell forståelseEvne til å jobbe selvstendig og i teamSystematisk og nøyaktig arbeidsmetodikkHøy lojalitet til tidsfrister og kvalitetEvne til å søke råd og å dele kunnskapVi tilbyr: Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.Søknad: Søk elektronisk via denne annonsen. Søknadsfrist: 01.09.2019 Arbeidssted: Harstad Kontaktpersoner: Ole Einar Hass, Anleggsleder Direct: +47 85 27 23 34 | Mobile: +47 41 62 07 98 Adresse: 9411 Harstad
01.09.2019 Harstad
Aibel is a leading service company within the upstream oil & gas and offshore wind industries. We provide our clients with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the entire life cycle.Aibel's skilled employees are located close to our customers at the company's offices in Norway and South East Asia. In addition, we operate two modern yards in Haugesund (Norway) and Laem Chabang (Thailand) with complete prefabrication and construction capabilities. In the position as Quality lead and Risk advisor you contribute to that the projects delivers products and services with the right quality. By understanding and managing risk, we provide greater certainly to our customers and suppliers. We identify, evaluate and manage risks related to all tasks and work performed in our projects. We focus on the relationship between quality and cost, and continually improve our working methods, processes and tools to develop our Company. Your responsibilities:Establish and maintain Project Quality and Risk Management Programs and ensure implementationManage, advise and coordinate the Quality and Risk Management activities in the ProjectEstablish Audit and Verification Plan for the Project and ensure follow-upEstablish and facilitate project Risk Assessment and follow upAssist the project in gathering experience from previous projects and in transferring experience to other projects/basisQRM information and training to project membersPeriodical QRM reporting to customer and internallyParticipate and contribute to the Quality and Risk Management network in AibelPrepare, implement and maintain the Project Quality Plan(PQP)Establish Risk database and perform risk assessment in the organizationCo-ordinate development of project audit and verification planCo-ordinate and follow up nonconformity reports (NCR)Education and work experience:Master or Bachelor within technical or commercial topics. Relevant experience may compensate for lack of formal qualifications5-10 years of relevant experience from the industrySolid understanding of our method Quality in Execution (QiE) and the project processes; project management, procurement, engineering and constructionUp to date knowledge of methods, standards, tools and regulations within own disciplineWhat we are looking for: We are looking for a person with interest in risk and improvement work within our ongoing contracts.Leadership experienceExperienced to conduct training within the disciplineExcellent cooperation and communication skillsTeam playerWhat we offer: We can offer you interesting assignments in an informal, dynamic and friendly working environment with good possibilities for professional and personal development. We offer a wide range of social events and competitive benefits.Apply to: If you have questions regarding this position please contact Sigbjørn Innselset, tlf +47 488 68 671/852 69 393. Work place: Asker Adresse: 1373 Asker
01.09.2019 Asker
Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilby våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen. Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets ni kontorer i Norge, Danmark og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter. Ved vårt kontor i Bergen er vi i dag over 200 prosjektingeniører med høy teknisk kompetanse. Som elektroingeniør i Aibel vil du jobbe med eget fag i et multidisiplint fagmiljø. Her vil du kunne få en god faglig utvikling og helhetsforståelse for engineering ved å delta i små og store vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter, eller studier. Du vil arbeide tett med kolleger fra egen og andre fagdisipliner, og følge opp leverandører for å levere gode løsninger til våre kunder. Vi har nå et økt behov for elektro ingeniører og ønsker deg som er ansvarlig, visjonær, åpen og fleksibel, og som ønsker å være med å bidra til Aibel sin fremtid. Bli med i et miljø som har travle dager og der det forventes innsats og leveranser. Arbeidsoppgaver:Detalj prosjektering/engineering elektro og utarbeide dokumentasjonUtarbeide jobbpakkerEgenkontroll av tegninger og dokumenterLeverandøroppfølgingUtføre endringer/oppdateringer i kunderelaterte og interne datasystemerKrav til utdanning og arbeidserfaring:Fagskole, ingeniørhøgskole (Bachelor) eller MasterFordel med fagbrev i tillegg til ingeniørkompetansenMinimum 2-5 års erfaring fra offshore relaterte prosjekterErfaring med Equinor tekniske krav ifb med faget og dokumentasjon/LCI er en fordelKunnskap om høyspent systemer er en fordelKrav til kvalifikasjoner:Norsk og engelsk muntlig og skriftligSelvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultatEr en lagspiller med gode samarbeidsegenskaperLeverer resultater av høy kvalitetVi tilbyr: Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.Søknad: Søknadsfrist: 01.09.2019, fortløpende vurdering Kontaktperson: seksjonsleder Geir Ivar Vinsjevik, tlf 852 69 729 eller disiplinleder elektro Christer Høysæther, tlf 852 70415 Arbeidssted: Bergen, Kokstad Adresse: Kokstadvegen 23B,5257 Kokstad
01.09.2019 Bergen
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Lærling i Aibel Lærlinger

Aibel pleier hvert år å ta inn nye lærlinger i Haugesund og Hammerfest. Lærlingene utdannes innen en rekke disipliner, som rørlegger, sveiser og elektriker. Lærlingplassene i Aibel er ment for de som kommer fra yrkesrettet videreutdanning. Læretiden varer vanligvis i to år. I denne perioden får lærlingene grunnleggende teoretisk opplæring og praksis innen Aibels virksomhet i olje- og gassindustrien. Selv om lærlinger ikke er garantert jobb i Aibel, finner de fleste stillinger hos oss etter endt læretid. For mange markerer læretiden starten på en lang karriere, både på land og offshore, som dyktige medarbeidere i selskapet. Har du lyst til å bli lærling i Aibel? De utlyste stillingene finner du på våre hjemmesider (se link!). Søknadsfristen og oppstart av læretiden for lærlinger er hhv 1. mars og 1. september hvert år!  
Antall lærlinger
7 (varierer)
Sted
Hammerfest, Haugesund
Les mer

Rekrutteringskalender

  • AUG 18
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

HR Manager - Recruitment

Fakta om Aibel

Adresse

Hovedkontor:
Vestre Svanholmen 14
P.O. Box 300 Forus
N-4066 Stavanger
Norway
Tel: (+47) 08527