ConocoPhillips

Olje / Gass / Energi / Kraft

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. ConocoPhillips har virksomhet i 27 land, årlige inntekter på 53 milliarder dollar, aktiva verdt 117 milliarder dollar, og ca. 19.100 ansatte per 31. desember 2014. Produksjonen fra pågående operasjoner, unntatt Libya, lå i gjennomsnitt på 1,532 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2014, og foreløpig påviste reserver utgjorde 8,9 milliarder fat oljeekvivalenter per 31. desember 2014.

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos ConocoPhillips

ConocoPhillips i Norge søker etter erfarne prosessteknikere til Ekofisk-området.ConocoPhillips har operatøransvar for plattformene i Ekofisk- og Eldfisk området. Utlyste stillinger vil ha tilhørighet i områdene Ekofisk eller Eldfisk Operations offshore og fordelt etter behov på forskjellige plattformer.Prosessteknikers virkeområde vil være å overvåke og drifte prosesesstekniske anlegg i felt.Stillingens hensikt er å styre og overvåke produksjons/injeksjonsbrønner, produksjonsutstyr, injeksjonsutstyr og tilhørende hjelpeutstyr på en sikker og kostnadseffektiv måte.AnsvarsområderStyre og overvåke prosessanleggene og hjelpesystemer på installasjonen(e)Tilrettelegge for og assistere kontraktører og eget personell slik at vedlikeholdsoppgaver på installasjonen(e) utføres på en sikker og effektiv måteFølge opp arbeidstillatelsene innenfor sitt områdeHa oversikt over alle åpne avvik, kritiske feil og kompenserende tiltak på installasjonen(e) som dekkes av aktuelt kontrollromUtarbeide operasjonelle prosedyrerFøre loggbok og oppdatere driftsrelaterte rapporterUtføre tester og ta prøver i prosessenBetjene kontrollrom og lokale utstyrsromBidra til effektiv og god erfaringsoverføring mellom skifteneKan forvente å bli tillagt beredskapsoppgaverArbeidsplan14-28 offshore rotasjonKrav til kvalifikasjonerFagbrev som prosessteknikerMin. 5 års relevant offshore erfaringErfaring fra prosessanlegg på land kan kompensere for manglende offshore erfaringErfaring fra brønnhode aktiviteter kan være en fordelMå kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker, livbåtfører eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behovGode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelsePersonlige egenskaper / lederkompetanseSikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljøAnsvarlig/selvstendig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelserGode samarbeidsevner. Søker aktivt et mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles målÅpen og ærligAndre krav Helse forenelig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore.Stillingen kan inneha beredskapsfunksjon og man må være forberedt til å påta seg beredskapsrolle basert på bedriftens behov.Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Annet ConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Synnøve Bakkevig, Process Supervisor Ekofisk Complex, tlf. 99041785 eller Arnt Inge Botten, Operations Supervisor Eldfisk Complex, tlf. 91378723.Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.comVær oppmerksom på at du kan henvise til din CV i feltene vedrørende arbeidserfaring og utdannelse. Du trenger kun fylle ut feltene en gang for å gå videre i søkerprosessen. Hvis du ikke finner et alternativ som passer til din utdannelse, velg annet. Alle søkere må legge ved søknadsbrev, CV, fagbrevbevis og/eller relevante vitnemål.Alle vedlegg må være i word- eller pdf-format og kan ikke være større enn 500 kb per vedlegg.Dersom du har problemer med å få registrert din søknad elektronisk eller vansker med opplasting av vedlegg, kan du kontakte oss på 52 02 11 44 kl. 09:00-11:00 og 13:00-15:00 mandag - fredag.For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres. noe som inkluderer å svare på alle pre-screening spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 15.12.2019.Om selskapetConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver.Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger.ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel. I 2019 er det 50 år siden funnet av Ekofisk-feltet - og med det starten for Norge som olje- og gassnasjon. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. For mer informasjon se http://www.conocophillips.no/.Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. For mer informasjon se http://www.conocophillips.com/"ConocoPhillips is an equal oppurtunity employer" Adresse: Tananger,11,4056 Tananger
15.12.2019 Sola
DescriptionOrganizational fit This position reports to Supervisor Data Services.Purpose This position is part of the IT Data & Analytics group, and the GGRE Data Services team. The Data Analysts main focus is to ensure management of high quality data in assigned asset and/or agreed data types. Provide the right data to the right person at the right time in a cost effective manner to let business? staff focus on creating value and knowledge from the data.Accountability & End ResultSingle Point of Contact for all data requests/questions from the assigned assets/data typesResponsible for the loading, quality control, cataloguing and management of the assigned data types.Responsible for the delivery of high quality technical data and operational support required throughout the entire lifecycle in his/her asset.Responsible for mandatory government reporting.Responsible for local implementation of agreed global data management strategy.Assigned roles, responsibilities, procedures and otherSingle Point of Contact for all data requirements from assigned asset or data type.Ensuring data integrity and veracity for assigned assets and data types.Responsible for the integrity of the master databases (Gold Database/System of Records).Enforcing data standards and good data management practices.Data discovery and retrieval.Transfer of data to/from partners/other COP sites.Verify data inside data warehouses and applications.Application support for selected applications.QualificationsRequired skills (education, experience & competencies)Masters Degree required ? either in Information Technology or Geology, Geophysics and/or Reservoir Engineering.Minimum 5 years of experience within IT or other relevant disciplines.In depth working knowledge of data management concepts, standards, practices, tools and technologies.In depth working knowledge of GGRE workflows, technical data and applications.Excellent communication skills ? able to communicate at all levels.Excellent analytical and structural capabilities.Preferred skills (education, experience & competencies)Education and/or vast experience in the petrophysical data domain is strongly preferredStrong interpersonal skills with ability to maintain positive relations with personnel inside and outside the IT teamUnderstands data strategies, formats, issues and needs for multiple data types.Good knowledge of databases and applications used in assigned assetGood knowledge of UNIX and relational database technologiesPreferred Leadership CompetenciesTakes AccountabilityDrives PerformancePartners CollaborativelyWork location The position is located onshore in our office in Tananger.Other ConocoPhillips offers competitive terms of employment and good welfare benefits.If you have any questions related to this position, please contact Hirirng Manager, Supervisor Data Services, Jan Willem Achterberg 52021957.Other questions related to the recruiting process can be forwarded to COPNORecruiting@conocophillips.com.You must complete the entire application process, which includes answering all prescreening questions and providing your eSignature within the application deadline December 15, 2019.Please note that you can refer to your attached CV in the fields regarding work experience and education. All applications must include following attachments; motivation letter, CV and transcript of records to be considered.Our Company ConocoPhillips is the world's largest independent E&P company based on production and proved reserves. Headquartered in Houston, Texas, the Company's office in Norway is in Tananger outside Stavanger.ConocoPhillips is the operator of the fields in the Greater Ekofisk Area and a co-owner in partner-operated assets on the Norwegian continental shelf. We are 1800 employees in Norway, with approximately half working at our installations in the Greater Ekofisk Area.ConocoPhillips is the pioneer on the Norwegian Continental Shelf. 2019 marks the 50th anniversary of the discovery of the Ekofisk-field - which was the start for Norway as an oil and gas nation. The company is a long-term player in Norway. For more information, see http://www.conocophillips.no.The company's employees across the globe abide by our core SPIRIT Values for safety, people, integrity, responsibility, innovation and teamwork. For more information, see http://www.conocophillips.com."ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: EKOFISKVEGEN 35,Tananger,11,4056 Tananger
15.12.2019 Sola
ConocoPhillips i Norge søker etter erfarne brønnhodeteknikere/mekanikere til felt i Ekofisk-området hvor selskapet har operatøransvar for plattformene i Ekofisk- og Eldfisk området. Utlyste stillinger vil ha tilhørighet innenfor Spesialisert Vedlikehold eller reise- og kampanjegorganisasjonen.Beskrivelse for brønnhodeteknikerstilling i Spesialisert VedlikeholdSpesialisert Vedlikehold (SV) er en avdeling som består av spesialister med ansvar for spesielt krevende og kritisk utstyr på alle installasjonene i hele Ekofisk området.Stillingens hensikt er å montere, utføre reparasjoner, vedlikeholde og verifisere ventiler og brønnutstyr sin funksjonalitet på brønnhode for hele feltet med den målsetting å ivareta sikker og stabil produksjon samt høy regularitet. Stillingen er en del av den tekniske beredskapen som er etablert for utstyret.Ansvars- og funksjonsområder Utføre forebyggende og korrektivt vedlikehold av brønnhodeutstyr, samt assistere drift ved uforutsette prosessventil problemer. Arbeidsoppgaver innenfor brønnsikkerhetsventiler, samt aktuerte og manuelle ventiler. Brønnhode pack-offs med tilhørende utstyr. Avklare og eventuelt utarbeide behov for kompenserende tiltak, integritetsspørsmål o.l. i lag med brønnintegritetsgruppen på land. Interesse og forståelse for brønnfaget. Stillingen krever også en god HMS, barriere og risikoforståelse. I tillegg er det viktig å kunne samhandle med andre fagmiljø som grenser til eget fagområde. Arbeide proaktivt for å redusere nedetid på produserende / injiserende brønner. Kan bistå ved verifikasjon av nyinstallasjoner sammen med QA team for å avdekke avvik.Stillingen inngår pr i dag i sakte rotasjon for 12 måneder til land. Vi gjør derfor oppmerksom på at rotasjon/overføring til land kan påregnes i kortere eller lengre perioder avhengig av bedriftens behov.Stillingen rapporterer til Mekanisk Supervisor for Spesialisert Vedlikehold offshore.Beskrivelse for mekaniker/brønnhodeteknikerstilling i kampanje- og reisemannskapMekanikere/brønnhodeteknikere er en del av drifts/vedlikeholdsteamet som består av mekanikere, instrumentteknikere, elektrikere, prosessteknikere og kranførere som har ansvaret for vedlikehold av normalt ubemannede installasjoner. Mekanikere rapporterer til leder for reise- og kampanjeorganisasjonen. Mekanikere ombord på plattformen har et spesielt medansvar for å opprettholde eller sikre driftsregularitet, inneha roller i plattformens beredskapsorganisasjon, samt gjennomføring av daglig vedlikeholdsprogram. Stillingen vil medføre reising og/eller fast opphold på installasjoner i kampanjeperioden.Ansvars- og funksjonsområderUtføre forebyggende og korrektivt vedlikehold av mekanisk utstyr og brønnhoder etter behovHåndtere uforutsatte driftsforstyrrelserFungere selvstendig under press i en hektisk arbeidsdagÅ sørge for at sikkerhets- og arbeidsrelatert informasjon blir formidlet til relevant personell på alle skiftKoordinering av vedlikeholdsaktiviteter, revisjon av PM og samarbeid med Onshore vedlikeholdsteamBistå og avhjelpe andre vedlikeholdsdisipliner ombord ved behovBistå og tilrettelegge for eksternt personell som skal utføre arbeid ombordDelta aktivt i HMS-, SJA-, samarbeids- og erfaringsoverføringsmøterUtføre tildelte beredskaps oppgaverKoordinator ved kampanje-basert arbeid eller ved større vedlikeholdsoppgaverProaktiv planlegging, etablere AT, koordinere aktiviteter og avholde pre-jobb møteFaglig utførelse av arbeidet i henhold til bedriftens forventingerMelde vedlikeholdsbehov og oppdatere arbeidsordrer & utstyrshistorikk i SAPStillingen rapporterer til kampanje- og reiseorganisasjonen.Krav til kompetanse brønnhodeteknikerstilling i Spesialisert VedlikeholdRelevant mekanisk fagbrevMinimum 5 års relevant offshore arbeidserfaring innen utstyr på brønnhodeGod kompetanse innen hydraulikkGode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelseGrunnleggende datakunnskaperGode norsk og engelsk kunnskaperKrav til kompetanse mekaniker/brønnhodeteknikerstilling i kampanje- og reisemannskapFagbrev som industrimekaniker, eller annet relevant mekanisk fagbrevMin. 5 års relevant mekanisk erfaring fra olje- og gassrelatert virksomhet eller sjøfartBred erfaring med vedlikehold på brønnhodeventiler, pumper, og annet roterende utstyrBred kompetanse på overhaling av forskjellige typer ventilerMå kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behovGode norsk og engelsk kunnskaperPersonlige egenskaper / lederkompetanseSikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljøVære i stand til å arbeide selvstendigSamarbeidsvilliug, fleksibel og løsningsorientertResultatorientert. Forplikter seg til å levere resultater samtidig som man arbeider sikkertAnsvarlig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelserTa beslutninger. Er en effektiv problemløser og beslutningstakerAndre kravHelse forenelig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore.Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.AnnetArbeidsplan 14-28 offshore rotasjon.ConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.Spørsmål vedrørende brønnhodeteknikerstilling i Spesialisert Vedilkehold kan rettes til Ivar Saga Trane, Director Specialized Maintenance, tlf. 52024055.Spørsmål vedrørende mekaniker/brønnhodeteknikerstilling i kampanje og reisemannskap kan rettes til Randi Opøyen, Project Lead Eldfisk Bravo New Operation, tlf. 52021637.Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com.Vær oppmerksom på at du kan henvise til din CV i feltene vedrørende arbeidserfaring og utdannelse. Du trenger kun fylle ut feltene en gang for å gå videre i søkerprosessen. Hvis du ikke finner et alternativ som passer til din utdannelse, velg annet. Alle søkere må legge ved søknadsbrev, CV, fagbrevbevis og/eller relevante vitnemål.Vennligst spesifiser i din søknad hvilken stilling du søker på dersom du har en preferanse.Alle vedlegg må være i word- eller pdf-format og kan ikke være større enn 500 kb per vedlegg.Dersom du har problemer med å få registrert din søknad elektronisk eller vansker med opplasting av vedlegg, kan du kontakte oss på 52 02 11 44 kl. 09:00-11:00 og 13:00-15:00 mandag - fredag. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke vil bli besvart etter 23.12.2019.Vurdering og utvelgelse av kandidater vil starte etter jule- og nyttårshøytiden.For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres. noe som inkluderer å svare på alle pre-screening spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 29.12.2019.Om selskapetConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger. ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel. I år er det 50 år siden funnet av Ekofisk-feltet - og med det starten for Norge som olje- og gassnasjon. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. For mer informasjon se http:// www.conocophillips.no/.Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. For mer informasjon se http://www.conocophillips.com/."ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger,11,4056 Tananger
29.12.2019 Sola

Traineeprogram

Graudate-program

Antall traineer :
1 (flere)

Internship

Internship

Antall interns :
1

Lærlinger

Rekrutteringskalender

  • DES 15
    2019
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Fakta om ConocoPhillips

Adresse

Ekofiskvegen 35, Tananger