<  
>  

Statens Vegvesen

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Ingeniøryrker: Øvrig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer
Fakta om Statens Vegvesen
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
19.04.2020
Oslo

Ledige stillinger hos Statens Vegvesen

Om ossStatens vegvesen ser etter deg som vil jobbe med juridiske problemstillinger etter veglova og vegtrafikkloven. Veg- og trafikkjuridisk trenger to jurister hvorav en med erfaring innenfor offentlig forvaltning og med kompetanse innenfor lov- og forskriftsarbeid, og en jurist med kortere fartstid eller nyutdannet. I tillegg har vi ledig et vikariat på ett år. Alle stillingene har arbeidssted på Brynseng i Oslo. Gjennom arbeidet i avdelingen vil du være med på å påvirke regelverksutviklingen i Statens vegvesen.Veg- og trafikkjuridisk er en avdeling som hører til Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet og med ansvar for veglova og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Veg- og trafikkjuridisk ble opprettet som en ny avdeling 1.1.2020 da Statens vegvesen ble omorganisert med divisjoner og et Vegdirektorat. Vi er inne i en spennende utvikling der vi er med på å forme avdelingen og grensesnittet mot andre avdelinger og mot divisjonene. Avdelingen består per i dag av 15 medarbeidere hvorav hovedtyngden er jurister.Arbeidsoppgavene på avdelingen er:Klagebehandling for vedtak fattet i divisjonene i Statens vegvesenSaksbehandling førsteinstansvedtakUtredninger og høringer av regelverk innenfor veglova og vegtrafikklovenBistå avdelingene på Myndighet og regelverk med juridiske utredninger og spørsmålAnsvar og arbeidsoppgaverAnsvar og arbeidsoppgaver for erfaren jurist:Saksbehandling innenfor enhetens ansvarsområderDelta i, eller lede regelverksprosjekter og andre utredningsoppgaverHa en koordinerende rolle for avdelingen og bistå i arbeidet opp mot andre avdelingerJuridisk relaterte oppgaver innenfor hele Myndighet- og regelverk sitt område må kunne påregnesKontakt med Statens vegvesens divisjoner, andre etater og organisasjonerAnsvar og arbeidsoppgaver for de øvrige stillingene:Hovedsakelig saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområder, særlig klagesaker relatert til fagområdet Trafikant og kjøretøyAndre juridisk relaterte oppgaver innenfor hele Myndighet og regelverk sitt områdeKontakt med Statens vegvesens divisjoner, andre etater og organisasjonerKvalifikasjonskravVi krever at du har mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Interesse for offentlig rett er ønskelig.For stillingen som erfaren jurist kreves det i tillegg at du har erfaring fra lov- og forskriftsarbeid, og det er ønskelig at du har kunnskap om prosjektstyring. Det vektlegges også at du har kjennskap til veglova og vegtrafikkloven.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi legger vekt på at duer en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientertsamarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidighar fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og fristerjobber selvstendig og strukturertVi tilbyrStort engasjement, gode strukturer og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.Hos oss får duspennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utviklingintroduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasseLønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.Er du interessert?Kontaktperson:Nærmere opplysninger om alle stillingene får du ved å kontakte avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs på tlf. 951 32 255.Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Vi ønsker at du i søknaden spesifiserer hvilken stilling du søker på.Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 19.4.2020. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20. Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.04.2020 Oslo
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk Trainee

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som veg- og transportplanlegging vegbygging, drift og vedlikehold ITS konstruksjon og teknologi geoteknikk miljø universell utforming trafikksikkerhet og trafikkteknikk kjøretøyteknikk elektro Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her. Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode. Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet. Fellessamlinger fra høst til vår I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling. Lær av de gode Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere. Ta ansvar – få ansvar I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Skap utvikling Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.   Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.
Antall traineer
30
Sted
Norge
Les mer
Bildegalleri

Fakta om Statens Vegvesen

Adresse

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo