Statens Vegvesen

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Ingeniøryrker: Øvrig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer
Fakta om Statens Vegvesen
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Statens Vegvesen

Om stillingenTrafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.Kjøretøyseksjonen har ansvar for godkjenning av tunge og lette kjøretøy i hall. I tillegg deltar personellet ved seksjonen på kontroll av kjøretøy ute på veg.Kjøretøy Sør består av ca 40 medarbeidere, med 1 seksjonsleder og 2 kontorsjefer i Vestfold/Telemark og Agder. Det er stillingen i Agder som skal besettes. Agder har 12 medarbeidere, fordelt på trafikkstasjonene i Arendal og Kristiansand. Kontorsted er for tiden i Arendal eller Kristiansand. Det forventes at kontorsjef jevnlig besøker lokasjoner han/hun har ansvaret for.Vi søker deg som er motivert, som ser helheten og fremstår som en samlende leder.Arbeidsoppgaver og ansvarPersonal- og budsjettansvar, lede avd. i henhold til definerte målResultatansvar og bidrar til helhetlig leveranserAnsvar for utvikling innenfor eget områdeFaglig oppfølgning og rapportering på avd. arbeidSamhandling på tvers av fylkesgrenser, og eksterne samarbeidspartnereInngår i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonslederKvalifikasjonskravRelevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. For søkere med sterk, relevant og allsidig erfaring innen de aktuelle fagområdene, og personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi søker deg som er enSamlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidereLeder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidereLeder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.Leder som ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.Vi ser etter deg som er tillitsskapende og trives med å få frem det beste i dine medarbeidere. Du må være god på å samarbeide på ulike nivåer i organisasjonen, ha godt humør og takle hektiske hverdager. Som leder går du foran som et godt eksempel og tar ansvar for å utvikle deg selv og medarbeiderne dine.Vi kan tilbyUtfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljøEget lederintroduksjonsprogramFleksitid og gode ordninger for avspaseringPensjonsordning i Statens pensjonskasseLønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.AnnetNærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Kjøretøy Sør - Linda Kvamme, tlf. 95132497.Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller <>, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.01.2020 Arendal
Om stillingenStatens vegvesen Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøyavdelingen,har ledig fast stilling som faggruppeleder ved Kjøretøyseksjon øst 2Kjøretøyseksjonen har ansvar for godkjenning av lette og tunge kjøretøy i hall i tillegg til kontroll av kjøretøy ute på veg. Kjøretøy Øst 2 består av ca. 60 medarbeidere, med 1 seksjonsleder og 3 fagledere i Innlandet og Viken Vest.Du vil være leder for en faggruppe med ca. 20 medarbeidere lokalisert ved Drammen og Billingstad trafikkstasjon. Faggruppeleder inngår i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.ArbeidsoppgaverSom faggruppeleder vil du ha personal, økonomi, mål og resultatansvar i tillegg til faglig oppfølging av faggruppa. Kontorsted er for tiden Drammen trafikkstasjon og det forventes at du fordeler dine arbeidsdager ved begge lokasjoner.KvalifikasjonskravRelevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. For søkere med sterk, relevant og allsidig erfaring innen de aktuelle fagområdene, og personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Kjennskap til etatens fagområde vil bli tillagt stor vekt.Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi søker deg som er enSamlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidereLeder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidereLeder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.Leder som ser løsninger, har handlekraft og ønske om å jobbe tett på faget.Leder som ser viktigheten i humor og fremstår som en god rollemodell.Vi kan tilbyLederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere.Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling.Eget lederintroduksjonsprogram.Fleksitid og gode ordninger for avspasering.Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.Annet om stillingenNærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder kjøretøy øst 2 - Tore Bekkevold, telefon 48258983Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller <>, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.02.2020 Drammen
Om stillingenStatens vegvesen Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøyavdelingen,har ledig fast stilling som faggruppeleder ved Kjøretøyseksjon øst 2Kjøretøyseksjonen har ansvar for godkjenning av lette og tunge kjøretøy i hall i tillegg til kontroll av kjøretøy ute på veg. Kjøretøy Øst 2 består av ca. 60 medarbeidere, med 1 seksjonsleder og 3 fagledere i Innlandet og Viken Vest.Du vil være leder for en faggruppe med ca. 20 medarbeidere ved forskjellige lokasjoner i Innlandet. Faggruppeleder inngår i seksjonen ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.ArbeidsoppgaverSom faggruppeleder vil du ha personal, økonomi, mål og resultatansvar i tillegg til faglig oppfølging av faggruppa. Kontorsted er for tiden Gjøvik eller Elverum trafikkstasjon og det forventes at du jevnlig besøker alle lokasjoner.KvalifikasjonskravRelevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. For søkere med sterk, relevant og allsidig erfaring innen de aktuelle fagområdene, og personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Kjennskap til etatens fagområde vil bli tillagt stor vekt.Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi søker deg som er enSamlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidereLeder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidereLeder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.Leder som ser løsninger, har handlekraft og ønske om å jobbe tett på faget.Leder som ser viktigheten i humor og fremstår som en god rollemodell.Vi kan tilbyLederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere.Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling.Eget lederintroduksjonsprogram.Fleksitid og gode ordninger for avspasering.Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Annet om stillingenNærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Kjøretøy Øst 2 - Tore Bekkevold, tlf. 48258983.Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller <>, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.02.2020 Gjøvik
Om stillingenEr du student og ønsker sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Hvert år tilbyr Statens vegvesen sommerjobb til studenter over hele landet.Vi prioriterer kandidater på 1.-4. året, som studerer relevante fag for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veger, samt IT og rettsvitenskap.Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for studiene. Sommerjobb i Statens vegvesen gir deg erfaring fra en svært viktig aktør innen samferdselssektoren.Les mer om sommerjobb i Statens vegvesenGenerell informasjonTiltredelse: Etter avtale Hvor: Hele landet, du spesifiserer ønsket arbeidssted i søknaden din. Søknadsfrist: 1. mars 2020Har du spørsmål ifm utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 20.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.03.2020 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk Trainee

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som veg- og transportplanlegging vegbygging, drift og vedlikehold ITS konstruksjon og teknologi geoteknikk miljø universell utforming trafikksikkerhet og trafikkteknikk kjøretøyteknikk elektro Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her. Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode. Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet. Fellessamlinger fra høst til vår I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling. Lær av de gode Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere. Ta ansvar – få ansvar I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Skap utvikling Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.   Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.
Antall traineer
30
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

  • JAN 29
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Fakta om Statens Vegvesen

Adresse

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo