Statens Vegvesen

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Ingeniøryrker: Øvrig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer
Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
25.06.2019
Narvik
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
25.06.2019
Narvik

Ledige stillinger hos Statens Vegvesen

Om stillingenI Region nord, TK-område Midtre Hålogaland, er det en ledig stilling som ingeniør/inspektør knyttet til trafikant- og kjøretøyavdelingen. Kontorsted vil være ved Narvik trafikkstasjon. Arbeid ved områdets øvrige trafikkstasjoner må også påregnes.Arbeidsoppgavene omfatter kontrolloppgaver og saksbehandling innenfor: . Forvaltningskontroller i hall (godkjenning av nye-, importerte- og ombygde kjøretøy) . Utekontroll av lette og tunge kjøretøy . Saksbehandling etter vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter . Forebyggende trafikksikkerhetstiltak . Teknisk svartjeneste . ADR godkjenninger . Vil også kunne være aktuelt med ulykkes undersøkelser . Andre relevante oppgaver må påberegnesKvalifikasjonskrav:Som ingeniør kreves utdanning fra høgskole, minimum 3 år.Som inspektør kreves utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev). Den som tilsettes må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for å oppnå førerkort i de øvrige førerkortklassene.For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Det vil også bli lagt vekt på:. Selvstendighet . Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner . God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kjennskap til bruk av data.Stort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseetatsskoler og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Ønsker du opplysninger om stillingen kan seksjonssjef Kjell Arne Christensen kontaktes på telefon 416 93524 eller e-post kjell.christensen@vegvesen.noStatens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Søknadsfrist: 25.06.2019.Vi ber om at attester og vitnemål legges ved din søknad.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.06.2019 Narvik
Om stillingenRessursavdelingen, plan- og prosjekteringsseksjonen, søker etter vegplanleggere med god kompetanse innen vegfag og modellbasert prosjektering. Vi utarbeider planer for samferdselsanlegg og utformer konkurransegrunnlag for bygging av anleggene. Prosjektene omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang- og sykkelveger og mindre trafikksikkerhetstiltak.Ved bruk av modellbasert prosjektering <> prosjektene i dag to ganger: Først som komplett 3D-modell og deretter som fysisk utbyggingsprosjekt. I dette arbeides kreves både god ingeniørfaglig kompetanse om vegbygging og gode kunnskaper innenfor ulike prosjekteringsverktøy.Ressursavdelingen har i dag et attraktivt tverrfaglig planmiljø og til våre kontorsteder i Bodø, Tromsø og Vadsø søker vi nå flere dyktige medarbeidere.ArbeidsoppgaverPlanlegging av vegprosjekter iht. plan- og bygningslovenUtarbeidelse av konkurransegrunnlag (modell/tegninger) for byggefaseInnhente og koordinere faglige delbidrag og ressurser som er nødvendig for planprosessenKvalifikasjonskravUtdanning fra universitet/ høyskole eller tilsvarende, minimum 3 årKompetanse i AutoCAD, Novapoint, 3D-verktøyFor kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Vi vektlegger også:Erfaring fra planlegging og dimensjonering av veganlegg, herunder veg- og gateutforming og overvannshåndteringErfaring fra VA-planlegging og utarbeiding av støyberegningerGode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendigVilje til å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnereEvne til å oppnå resultater og holde framdriftEvne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i planprosjektetGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk)Førerkort klasse BStort engasjement og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringgod pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseetatsskoler og god muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Flere opplysninger om stillingene fås hos seksjonsledere Tone Hugstmyr, 901 77 312, tone.hugstmyr@vegvesen.no eller Svein Ersvik, 909 39 171, svein.ersvik@vegvesen.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.08.2019 Vadsø, Tromsø, Bodø

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk Trainee

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som veg- og transportplanlegging vegbygging, drift og vedlikehold ITS konstruksjon og teknologi geoteknikk miljø universell utforming trafikksikkerhet og trafikkteknikk kjøretøyteknikk elektro Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her. Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode. Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet. Fellessamlinger fra høst til vår I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling. Lær av de gode Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere. Ta ansvar – få ansvar I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Skap utvikling Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.   Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.
Antall traineer
30
Sted
Norge
Les mer

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Statens Vegvesen

Adresse

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo