Statens Vegvesen

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Ingeniøryrker: Øvrig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer
Fakta om Statens Vegvesen
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
18.11.2019
Vadsø

Ledige stillinger hos Statens Vegvesen

Om stillingenStatens vegvesen - regnskapsseksjonen søker en erfaren og dyktig økonom til vårt kontor i Vadsø.Vi ser etter deg som er pågående, og som evner å ta initiativ både til å løse rutineoppgavene og til å utfordre etablerte rutiner for å kunne jobbe smartere.Regnskapsseksjonen inngår i avdelingen Administrativ støtte i divisjon Fellesfunksjoner. Seksjonen har ansvar for å føre regnskapet for hele Statens vegvesen, og har for tiden 13 dyktige medarbeidere som gjerne vil jobbe sammen med deg!Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:Oppgaver knyttet til periodeavslutninger, årsavslutninger, avstemminger og andre kontrolloppgaverBistå saksbehandlere internt, samt eksterne brukere, knyttet til regskapsoppfølgingFaglig samarbeid på tvers av fagområderBidra til utvikling av fagområdet, herunder bidra med å videreutvikle god styringsinformasjon og rapportering innenfor fagområdetAndre regnskapsrelaterte oppgaver må påregnesKvalifikasjonskravDu må ha utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), fortrinnsvis innen økonomi og/eller regnskap. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring, fortrinnsvis 5-10 år, innen fagområdet vil bli tillagt vekt. Det er en fordel at du har god kjennskap til statlig økonomiregelverk og statlig regnskapsføring.Videre vil vi legge vekt på:evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturertevne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeidevne til analyse og vurdering, faglig ekspertisegod tallforståelseDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ønsker vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Stort engasjement, gode strukturer og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskassetrivelig arbeidsmiljøLønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikkVil du vite mer om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Tine Mathisen, mobil 92 46 33 23Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 18.11.2019.Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.11.2019 Vadsø
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk Trainee

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som veg- og transportplanlegging vegbygging, drift og vedlikehold ITS konstruksjon og teknologi geoteknikk miljø universell utforming trafikksikkerhet og trafikkteknikk kjøretøyteknikk elektro Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her. Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode. Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet. Fellessamlinger fra høst til vår I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling. Lær av de gode Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere. Ta ansvar – få ansvar I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Skap utvikling Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.   Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.
Antall traineer
30
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

  • NOV 18
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Fakta om Statens Vegvesen

Adresse

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo