Statistisk sentralbyrå

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller!

SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for blant annet befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. Både privatpersoner, næringsliv, myndigheter, medier, utdanningsinstitusjoner og forskere skal ha glede og nytte av norsk offisiell statistikk.

Statistisk sentralbyrå er et av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling. Den utgjør et av de største forskningsmiljøene i landet.

Antall ansatte

Rundt 600 medarbeidere, derav omtrent 100 forskere, jobber i Oslo, og rundt 400 har sin arbeidsplass i Kongsvinger. I tillegg arbeider om lag 200 intervjuere rundt om i landet.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Statistisk sentralbyrå

Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4145097349 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å bidra til utviklinga av SSB sine datainnsamlingstenester på Altinn-plattforma?Seksjon for næringslivsundersøkingar har ansvaret for å gjennomføre datainnsamling frå næringslivet, med vekt på tenester på Altinn-plattforma. Seksjonen har no ledig ei stilling som førstekonsulent/rådgivar/seniorrådgivar (kode 1408/1434/1364), for å bidra med utviklinga av datainnsamlingstenester i Altinn. Framover vil det vere eit større behov for å utvikle datafangstdesign for ulike typar aktuelle data i kombinasjon med utvalsundersøkingar. Moderniseringa av Altinn gir rom for å utvikle nye innsamlingsdesign.ArbeidsoppgaverUtvikling av datainnsamlingstenester i Altinn 3.0 / Altinn Studio (JavaScript, React). Arbeidet vil skje i eit tverrfagleg produktteam som skal jobbe med pilotskjema i Altinn Studio.Opplæring og rådgiving internt i SSB knytt til tenesteutvikling, i første rekkje datainnsamlingstenesterBidra til betring av prosessar, rutinar, malar og verktøy relatert til tenesteutvikling/skjemautviklingKvalifikasjonerBachelor innanfor informatikk/programmering eller tilsvarandeRelevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravetGenerell kompetanse rundt UX-design, Universell utforming mm.Kjennskap til/erfaring frå brukartestingKompetanse og erfaring knytt til område som: -Javascript og React -Skyteknologi (eks. Kubernetes, Docker, Github o.l .Dataformat som XML, JSON, RAML og DDIKjennskap til .NET og C# er ein fordelErfaring med utvikling av front-end løysingar i skybaserte miljøGod munnleg og skriftleg framstillingsevne på norskPersonlige egenskaperGode samarbeids- og og kommunikasjonsevnerEvne til sjølvstendig tilnærming til arbeidetLøysingsorientert og målrettaSystematisk og leveringsdyktigOmgjengeleg og motiverande for eit godt arbeidsmiljøPersonleg eigna til stillingaVi tilbyrLønn som førstekonsulent/rådgivar/seniorrådgivar, kr. 456 400 - 640 200 etter kvalifikasjonar. Høgare lønn kan vurderast for søkarar som er særleg godt kvalifiserte Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordningLyse og trivelege lokalar i Kongsvinger Eit godt fagleg miljø som gir gode høve for eigenutvikling Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver, og eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljøGenerelt: Attestar/vitnemål skal registrerast/leggjast ved i søknadsportalen innan søknadsfristen. Vi ber søkarar som blir kalla inn til intervju, om å ta med originalar eller bekrefta kopiar av attestar og vitnemål. Vi kontrollerer dokumenta og gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkarar før tilsetting.Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste blir laga.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsett funksjonsevne eller brot i CV-en. Søkarar som melder at dei har nedsett funksjonsevne eller brot i CV-en, må være medvitne om at denne opplysninga kan bli brukt i samband med registrering, jf. regjeringa sitt arbeidmed inkluderingsdugnaden.KontaktinformasjonRoger Jensen, seksjonssjef, 932 47849, roj@ssb.no Kim Storvold , seniorrådgiver , 41 26 62 32, rem@ssb.no Jim Holt, seniorrådgiver, 91 39 28 12, jhh@ssb.noArbeidsstadOtervegen 23 2211 KongsvingerSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4145097349 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 18.11.2019
18.11.2019 Kongsvinger
Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4151648039 Presentasjon av stillingen:Statistisk sentralbyrå skal rekruttere nye intervjuere rundt om i landet for å gjennomføre intervju på telefon (jobber fra hjemmekontor) og hjemme hos respondentene (besøksintervju). Vi søker deg som er kontaktskapende og har en positiv holdning til å utføre arbeidsoppgavene raskt og grundig. Du må i tillegg ha meget gode norskkunnskaper slik at du enkelt kan forstå de ulike oppgavene som ligger til intervjuere og kommunisere godt med respondentene. En intervjuer i SSB må ha evne til raskt å sette seg inn i nye temaer, være pålitelig og kunne arbeide effektivt. Du vil få arbeide med personundersøkelser hvor resultatene brukes til statistikker og analyser. Undersøkelsene forteller oss blant annet hvordan reisevanene våre er, hva slags boforhold vi har, hvilke levekår vi lever under osv. Resultatene blir benyttet av blant annet departementer, forskningsinstitusjoner og media.Vi trenger deg som kan arbeide på ettermiddagene mandag -- fredag og noen lørdager. Vi stiller krav til minst 10 - 15 timers arbeid i uken, hovedsakelig på ettermiddags- og kveldstid. Arbeidstiden er fra kl. 16.30-21.30 mandag-torsdag, kl. 15.00-20.00 på fredag og kl. 10-16 på lørdag. Vi skriver kontrakt med deg på rundt 500 timer i året (27 prosent stilling). Hvor mye du kan arbeide pr. uke avhenger av hvilke undersøkelser vi til enhver tid gjennomfører. Dette kan variere noe fra måned til måned.Du må kunne delta på obligatorisk opplæring i SSBs lokaler i uke 5 (27., 28., og 29. januar 2020).ArbeidsoppgaverGjennomføre intervju fra eget hjem (det kreves tilfredsstillende mobildekning der du bor)Sette deg inn i innholdet i de enkelte undersøkelsene for å kunne svare på spørsmål fra respondentene, samt motivere respondentene til å svareKvalifikasjonerMeget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig og god leseforståelseGod erfaring med bruk av PC/nettbrett og smarttelefonEvne til å sette seg inn i temaene i undersøkelsene våreVære kontaktskapende og profesjonell i møte med respondenteneErfaring fra kundekontakt er en fordelIntervjuere må ha førerkort klasse B og disponere bilPersonlige egenskaperPålitelig og ha en positiv holdning til å lede seg selv i arbeidet som intervjuerGod forståelse av kommunikasjon via telefonStrukturert og nøyaktig og arbeide effektivt for å nå målene gitt i planeneVære tålmodig og motiverende for å få gode svar fra respondenteneVi tilbyrMuligheten til å få kunnskap om viktige temaer i samfunnetArbeide med oppgaver som er samfunnsnyttige og som bidrar til at SSB kan utføre sitt samfunnsoppdragVarierte og interessante intervjuoppgaverFaste kvartalsvise arbeidsplanerGod opplæring og støtteSSB tilbyr teknisk utstyr som PC, tjenestetelefon m.m.Stillingene er lønnet i stillingskode førstesekretær (kode 1063) kr 171,70 - 179,60 pr. time avhengig av tidligere relevant erfaring, samt et tillegg for kveldsarbeid pr. time på kr 13,20. Tillegget gjelder fra kl. 1630.KontaktinformasjonFeltvakten , 40902588, feltvakten@ssb.noFeltvakten, 95188387, feltvakten@ssb.noArbeidsstedHele landet2211Søk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4151648039Stillingsprosent: 27%Søknadsfrist: 06.12.2019
06.12.2019 Kongsvinger
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

  • NOV 18
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Statistisk sentralbyrå

Adresse

Oslo:

Besøksadresse:
Kongens gt. 6

Postadresse:
Postboks 8131 Dep,
0033 Oslo

Kongsvinger:

Besøksadresse:
Otervn. 23

Postadresse:
2225 Kongsvinger