Statistisk sentralbyrå

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller!

SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for blant annet befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. Både privatpersoner, næringsliv, myndigheter, medier, utdanningsinstitusjoner og forskere skal ha glede og nytte av norsk offisiell statistikk.

Statistisk sentralbyrå er et av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling. Den utgjør et av de største forskningsmiljøene i landet.

Antall ansatte

Rundt 600 medarbeidere, derav omtrent 100 forskere, jobber i Oslo, og rundt 400 har sin arbeidsplass i Kongsvinger. I tillegg arbeider om lag 200 intervjuere rundt om i landet.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Statistisk sentralbyrå

Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4166402218 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å bidra til hele Norges fakta- og beslutningsgrunnlag? Vi har nå en ledig stilling som førstekonsulent eller rådgiver i seksjon for utenrikshandelsstatistikk. Seksjonen består av 19 medarbeidere, og er ansvarlig for statistikk over Norges internasjonale handel med varer og tjenester.ArbeidsoppgaverArbeidet omfatter kvalitetssikring av data, formidling av statistikk, analyse og metodeutvikling. Den ledige stillingen er knyttet til gruppen som lager statistikk over norsk eksport og import av varer. Statistikken er basert på data fra tolldeklarasjoner og norske foretak, og utarbeides av en gruppe på tolv personer. Blant de viktigste brukerne av statistikken er nasjonalregnskapet samt analysemiljøer i privat og offentlig sektor. Seksjonen har mange erfarne og dyktige medarbeidere, og det vil gis god opplæring i oppgaver og faglige temaer knyttet til stillingen.KvalifikasjonerUtdanning på mastergradsnivå innen økonomi, statistikk eller annen samfunnsvitenskapStatistikk i fagkretsenGode IT-kunnskaperErfaring med programmering er en fordelGode norsk- og engelskkunnskaperPersonlige egenskaperHvis du har interesse for økonomi og samfunnsspørsmål, kombinert med gode analytiske evner og tallforståelse, vil du trives i seksjonen vår. Vi jobber tett sammen for å levere et godt produkt til brukerne og å stadig forbedre metodene våre, så du må ha gode samarbeidsevner. For å bidra må du også kunne jobbe selvstendig og strukturert. Du må kunne sette deg inn i et omfattende sett av internasjonale anbefalinger for utenrikshandelsstatistikk. Omgivelsene, datakildene og konteksten til statistikken er i stadig endring, så du må også være initiativrik og evne å omsette de faglige anbefalingene til praktiske løsninger.Vi tilbyrLønn som førstekonsulent/ rådgiver, kr 456 400 - 560 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisertFleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasseLyse og trivelige lokaler i OsloEt godt fagmiljø som gir gode muligheter for egenutviklingEn kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljøKontaktinformasjonCamilla Stenberg Kløv, seniorrådgiver, 950 88 988, camilla.klov@ssb.no Espen Kristiansen, Seksjonssjef, 928 39 776, espen.kristiansen@ssb.noArbeidsstedAkersveien 26 0177 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4166402218 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.01.2020
23.01.2020 Oslo
Org. nr: - Stillingsident: 4175601043 Presentasjon av stillingen:Vi søker en førstekonsulent/rådgiver til oppgaver innen bolig- og byggstatistikk. Medarbeideren skal jobbe med produksjon og utvikling av statistikk på området, samt formidling av resultater og analyser. Den aktuelle kandidaten har gjerne interesse for dataanalyse og programmering.Stillingen er knyttet til Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk, som har 31 medarbeidere.ArbeidsoppgaverProduksjon og formidling av resultater og analyser Kontakt med registereiere, spesielt Kartverket, og brukere av statistikk Videreutvikling av statistikkområdet både når det gjelder datakilder og nye arbeidsmetoder Noe internasjonal representasjon kan bli aktuelt Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli lagt til stillingenKvalifikasjonerDet kreves utdanning på mastergradsnivå, for eksempel innen samfunns- eller arealplanlegging, geografi, samfunnsøkonomi, data science eller annet Det er ønskelig med gode IT-kunnskaper. Interesse for programmering er en fordel, gjerne erfaring fra bruk av SAS, R, Python eller tilsvarende God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk God tallforståelse og metodekunnskap Gjerne arbeidserfaring eller kunnskap om Matrikkelen eller registerdata genereltPersonlige egenskaperGode samarbeidsegenskaper Evne til selvstendig arbeidsinnsats Løsningsorientert og fleksibel Strukturert og målrettet Endringsorientert Personlig egnethet vil også tillegges vektVi tilbyrLønn som førstekonsulent eller rådgiver (1408/1434), 456 400 -- 552 800 kr etter kvalifikasjoner Høyere lønn og stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljøGenerelt Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnadenKontaktinformasjonMona Takle, seniorrådgiver, 408 11 412 Dagfinn Sve, seksjonsssjef, 932 47 568ArbeidsstedOterveien 23 2211 KongsvingerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4175601043 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.01.2020
27.01.2020 Kongsvinger
Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4181006059 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert, fremtidsrettet og faglig sterk seksjonssjef til nyopprettet Seksjon for dataplattform i Avdeling IT. IT-avdelingen i SSB har et mål om å bidra til at SSB leverer enda bedre på samfunnsoppdraget i en tid hvor teknologien gir stadig nye muligheter, samtidig som brukernes forventninger og etterspørselen etter innsikt øker.For å møte disse utfordringene utvikler vi ny dataplattform for statistikkutvikling, -produksjon og analyse. Seksjon for dataplattform vil ha utviklerne som lager denne plattformen. Dataplattformen skal gi mulighet for effektiv gjenbruk og analyse av data på tvers av statistikkområder, og at SSB løpende kan utnytte de nyeste teknologiske løsningene. Dataplattformen bygges på toppen av vår egenutviklede skybaserte IT-plattform som understøtter tjenester fra alle de store skyleverandørene. Som leder for seksjonen vil du få mulighet til å påvirke den videre utviklingen av dataplattformen.Seksjonssjefens hovedoppgave er å lede seksjonen og bidra til at SSB har et attraktivt utviklingsmiljø som er anerkjent for sin kompetanse og fremtidsrettede løsninger for krevende dataintensive tjenester. Det kreves at du har god innsikt i moderne utviklingsmetodikk, design av dataplattformer og hendelsesdrevne arkitekturer. Som seksjonsleder for et fagområde i rask utvikling er du opptatt av å kontinuerlig utvikle teamets og egne ferdigheter. Du vil være en viktig bidragsyter i ledergruppen i IT-avdelingen og det forventes at du engasjerer deg og bidrar til samarbeid på tvers, både internt i IT-avdelingen og i hele SSB. Om du i tillegg er pedagogisk og trives med å <<stå på scenen>> og skape entusiasme for nye arbeidsformer og nye teknologiske muligheter så er du den vi ser etter!Seksjonen består i dag av ni medarbeidere og er lokalisert i både Oslo og Kongsvinger. Noe reisevirksomhet mellom våre to kontorer må påregnes. Stillingen kan være i Oslo eller Kongsvinger. Det planlegges å rekruttere flere utviklere til seksjonen og på sikt kan seksjonen utgjøre 12-15 medarbeidere.ArbeidsoppgaverSeksjonsledelse med budsjett- og personalansvar.Tett samarbeid med SSBs øvrige virksomhet for å sikre at dataplattformen ivaretar brukenes behov.Etablere prosesser og rutiner for moderne softwareutvikling med fokus på tverrfaglige produktteam, bruker i sentrum og hyppig produksjonssetting.Utvikle et engasjert fagmiljø ved å legge til rette for målrettet og systematisk kompetanseutvikling, kontinuerlig læring og samarbeid på tvers.Sikre effektiv ressursbruk innenfor egen seksjon.Drive kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen og delta aktivt i prosessforbedringsarbeid på tvers av IT-avdelingens seksjoner.KvalifikasjonerErfaring med å bygge dataplattformer basert på skytjenester som GCP, AWS eller tilsvarende.Bakgrunn som utvikler og/eller arkitekt i virksomhet med tungt utviklingsmiljø, fortrinnsvis innen statistikkproduksjon og avansert databehandling.God kjennskap til ledende open source løsninger på området.Erfaring fra relevant foredragsvirksomhet, gjerne også utenfor Norge.Erfaring med team/fagledelse i IT-utviklermiljøer hvor moderne utviklingsmetodikk, rekruttering, strategisk kompetanseutvikling og organisering har vært sentralt.Erfaring med innføring og bruk av smidig utviklingsmetodikk og produktteam i større virksomheter, erfaring med å bygge kultur, kompetanse og teknologiske løsninger som understøtter bruk av nye metoder.Strategisk forståelse for ITs rolle i å lykkes med modernisering og digitalisering.Relevant utdanning på hovedfags-/masternivå, eksempelvis innen statistikk/informatikk/IT. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.Personlige egenskaperEngasjert og kunnskapsrik.God formidler og relasjonsbygger.Resultatorientert med evne til å sette tydelige mål.Evne til å inspirere, motivere og få team til å fungere.Sterke analytiske ferdigheter.Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.Vi tilbyrFast stilling som seksjonssjef (kode 1211) i lønnsspenn fra kr 741 300 (ltr. 77) til kr 963 200 (ltr. 86) etter kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.Mulighet til å påvirke den videre utviklingen av dataplattformen.Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Lyse og trivelige lokaler i Oslo eller Kongsvinger.Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.GenereltAttester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.KontaktinformasjonChristian Thindberg, IT-direktør, 90753557ArbeidsstedAkersveien 26 0177 Oslo eller KongsvingerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4181006059 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.02.2020
03.02.2020 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • JAN 23
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 27
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Statistisk sentralbyrå

Adresse

Oslo:

Besøksadresse:
Kongens gt. 6

Postadresse:
Postboks 8131 Dep,
0033 Oslo

Kongsvinger:

Besøksadresse:
Otervn. 23

Postadresse:
2225 Kongsvinger