Barne-, ungdoms- og familieetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og arbeider bl.a. innenfor områdene:

• barnevern
• familievern
• ekteskapssaker etter ekteskapsloven, bl.a.  mekling ved samlivsbrudd, behandling av klager på fylkesmannens vedtak og utstedelse av ekteskapsattester
• adopsjon
• rettferdsvederlag
• tilskuddsforvaltning, bl.a. tilskudd til krise-, incest- og voldtektssentre og barne- og ungdomsorganisasjoner
• ungdomsutveksling i Europa
• ungdomsinformasjon; www.ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er øverste organ i Bufetat. Fosterhjemstjenestene, familie- og nærmiljøbaserte barneverntiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og familievernkontorer er alle tiltak som inngår i Bufetat.

Visjon

Bufetats hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder, uansett hvor de bor i Norge.

Antall ansatte

Ca. 5.000

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Barne-, ungdoms- og familieetaten

Om stillingenAvdeling for tiltaksvalg tar imot og saksbehandler alle henvisninger fra alle kommuner i region sør om tiltak for plassering av barn utenfor hjemmet. Vi søker nå en medarbeider som kan samarbeide med kommunal barneverntjeneste og andre aktuelle aktører om henvisninger og vurdere barnets beste og finne riktig tiltak.Arbeidssted vil være ved enhetens kontorer i Drammen, Tønsberg, Skien og Kristiansand.Arbeidsoppgaver / ansvarsområderSikre tilstrekkelig og riktig dokumentasjon i sakeneSikre og vurdere barnets stemmeIdentifisere og tydeliggjøre barn og ungdoms risiko og behovGjøre selvstendige barnevernfaglige vurderinger av tiltak til barnets beste, basert på best tilgjengelig kunnskapDialog med kommune og tiltak vedrørende tiltaksvalgKvalifikasjonskravDu må ha relevant 3-årig høgskoleutdanning, for seniorrådgiver kreves utdanning tilsvarende masternivåDu må ha erfaring fra barnevernDu bør ha erfaring med saksbehandling i kommunal barneverntjenesteDu må kunne forstå og anvende spesialisert kunnskap om barn og unges behovDu må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevneDu må kunne bruke fag- og administrative IKT-systemer på en effektiv måteDu må kunne forholde deg til, og anvende relevante lover, regler og retningslinjerDu må kunne analysere, evaluere og overprøve relevant informasjon samt utøve et selvstendig faglig skjønn basert på best tilgengelig kunnskapDu må kunne organisere, planlegge og koordinere aktiviteter.Du må kunne lede møter og utarbeide og presentere beslutningsgrunnlagDet kreves evne til å arbeide meget selvstendig, mårettet og til å veilede og inspirere andre medarbeidere til å bidra kontruktivtDu må ha førerkort klasse BPersonlige egenskaperSaks,- og faktaorientert, strukturert og selvstendigEvne til å forstå komplekse situasjonerEvne til å regulere egne følelserModig og komfortabel med sosialt krevende situasjoner og konflikterEvne til å lytteVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434, rådgiver, med lønn fra p.t kr 504 700 - kr 563 700 (ltr 57 - 63) eller kode 1364, seniorrådgiver, med lønn fra p.t. kr 532 300 - kr 594 400 pr år (ltr 60 - 66). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Enhet for inntak region sør.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonAvdelingsleder Christina Ringnes tlf. 46617919 eller enhetsleder Bjørn Robert Orten Groven tlf. 41316916Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.08.2019
Om stillingenFosterhjemstjenesten, region nord, avdeling Sortland har ledig en fast 100 % stilling som rådgiver med arbeidssted Harstad.Vi trenger deg som er komfortabel med sosiale media , ettersom arbeidet blant annet består av informasjonsarbeid og rekruttering av potensielle fosterforeldre. Du håndterer godt å samarbeide med andre, da du må samarbeide med ulike aktører, inklusivt kommunalt barnevern, for å synliggjøre behovet for fosterforeldre. Du er fleksibel både med tanke på arbeidstid og arbeidsoppgaver, da du vil jobbe i et felt i stadig endring og utvilking.Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli tatt hensyn til komplettering av teamet i avdelingen.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderRekruttering av potensielle fosterforeldrePlanlegging og gjennomføring av utadrettet informasjonsarbeid i forbindelse med større og mindre arrangementer, eks. Bufetat region nords samarbeid med Artic Race of NorwayBidragsyter til innhold og markedsføring i sosiale medierSamarbeid med ulike aktører for å synliggjøre behovet for fosterforeldreOpplæring, kursing, oppfølging og veiledning av fosterforeldreFormidling av fosterhjem i nært samarbeid med kommunalt barnevernUtredning av bl.a. omsorgskompetanse hos potensielle fosterforeldre og søkere for adopsjonOppgaver og ansvarsområder knyttet til Fosterhjemsområdet er i stadig endring, så andre oppgaver må påregnes.KvalifikasjonskravDet kreves minimum treårig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom.Aktuelle videreutdanninger vil bli vektlagtGod forvaltningskompetanse på området , gode datakunnskaper og evne til å lære nye dataverktøyErfaring fra enhetens arbeids- og fagområderDet kreves sertifikat og forventes bilkjøring. Reisetid må påregnesGode norskkunnskaper, skriftlig og muntligPersonlige egenskaperDu er initiativrik, fleksibel og løsningsorientertDu er utadrettet og trives med oppsøkende arbeid og undervisningssituasjonerDu har gode samarbeidsevnerDu kan vise til god formidlingesevne, både muntlig og skriftligDu må være komfortabel med å bli profilert gjennom ulike informasjons- og kommunikasjonsplattformer (sosiale medier) i regi av tjenestenDu har evne til å jobbe selvstendigFlesibilitet i forhold til arbeidstid utenom kontortid ( kveld og helg) er nødvendig. Andre arbeidstidsordninger kan bli vurdert for å imøtekomme oppdrag utenfor kontortidVi tilbyrSpennende stilling som rådgiver i Fosterhjemstjenesten med varierte og utfordrende oppgaver.Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver, pt. kr 414 600 pr. år til kr 573 100 (ltr. 45-64). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Fosterhjemstjenesten, region nord, avdeling Sortland, arbeidssted ved vårt kontor i Harstad.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Prøvetid 6 måneder.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.KontaktinformasjonAvdelingsleder Synnøve Orvik, tlf. 466 15 756Enhetsleder Ann Sissel Punsvik, tlf. 466 15 264Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.08.2019
Om stillingenVed Kvæfjord ungdomssenter, avdeling for Spisskompetansemiljø Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner, er det ledig en fast 100 % stilling som psykolog/ psykolog med godkjent spesialitet. For søkere med riktige kvalifikasjoner vil det kunne være fleksibilitet når det gjelder plassering av kontorsted. Avdelingen har til sammen 6 årsverk.Arbeidssted : Harstad / Borkenes / Tromsø / Bodø / OsloRegion nord har over flere år arbeidet systematisk med kompetanseheving ved regionens institusjoner og statlige familiehjem. Hovedvekten av kompetansehevingen er kartlegging, tiltaksarbeid og overgangsmodell med utgangspunkt i modulbasert kognitiv atferdsteori. Stillingen knytter seg til deltakelse/styring av videre opplæring, tilrettelegging og utvikling av forskningsbaserte metoder etablert i nasjonalt Spisskompetansemiljø ved Kvæfjord ungdomssenter.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderSom ansatt i Spisskompetansemiljøet er du forpliktet til å arbeide etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM). OEM er en fagmodell som bygger på Dialektisk atferdsterapi (DBT).Utvikle og systematisere praksis som ligger til mandat til Spisskompetansemiljø Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner.Utvikle praksisnær kunnskap ved å samarbeide med kunnskapsinstitusjoner om forskning.Utvikle faglige veiledere, retningslinjer og rutiner.Følge opp og evaluere praksisutvikling, delta på opplæring og implementering av fagmodell.Særlig ansvar for utprøving av modell lojalitet/standard/veiledere ved barneverninstitusjoner. Dette innebærer også noe klinisk arbeid ved institusjonsavdelinger, noe som periodevis vil kunne medføre arbeid på ettermiddag og kveld.Utvikle/utarbeide artikler til eks. fagtidsskrift o.l.Veiledning og oppfølging av andre barnevernsinstitusjoner.Bygge praksisnettverk slik at kunnskapen blir kjent- og at andres kunnskap brukes på en systematisk måte.Utadrettet virksomhet som veiledning, undervisning og kurs.Betydelig reisevirksomhet må påregnes i perioder.KvalifikasjonskravProfesjonsutdannelse i psykologi og være godkjent som psykolog/ psykolog med godkjent spesialitet.Det er ønskelig med erfaring fra klinisk/terapeutisk .Det kreves kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs systemteori, kognitiv atferdsterapi og dialektisk atferdsterapi.Institusjonserfaring fra barnevern vektlegges.God muntlig og skriftlig formidlingsevne.Erfaring med presentasjon / forelesning.Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.Relevante IKT-kunnskaper.Personlige egenskaperInteresse og erfaring med barn og unges utvikling.Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid.Jobbe selvstendig og i team med andre.Evne til å engasjere og formidle.Være komfortabel med varierende arbeidsoppgaver, periodevis hektiske arbeidsdager og korte tidsfrister.Evne til nytenkning og til å ta de faglige utfordringer som spisskompetansemiljøet står overfor.Vi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794, p.t. kr 523 200 - kr 627 700 pr. år (ltr.59-69) eller i stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 583 900 - kr 813 400 (ltr. 65-80). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Samarbeid med andre fagmiljø som lokal BUP, RBUP øst sør (forskning) og NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging). Gode arbeidsrelasjoner og dyktige medarbeidere. Faglig utfordrende jobb i et trivelig miljø.Mulighet for å ta DBT-utdanning gjennom NSSF.Vi kan legge til rette for å ta spesialisering for psykologer som ikke har det fra før.Generelle opplysningerStillingen er for tiden underlagt Kvæfjord ungdomssenter, ved avdeling Spisskompetansemiljø som har kontorlokaler i Harstad. Dette innebærer forventninger om noe lokal tilstedeværelse både i Kvæfjord og Harstad, men at det for søker med riktig kompetanse vil være fleksibiltet angående plassering av kontorsted.Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Prøvetid 6 måneder i henhold til lov om statens ansatte §15.Det må oppgis to referanser av overordnet og nyere dato.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.KontaktinformasjonAvdelingsleder Kristin Annie KarlsenKan kontaktes i kontortid kl.08:00-15:30 på telefon: 466 15 296Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.08.2019
Spennende og interessant lederstilling i Bufetat region nordStillingen byr på varierte oppgaver og deltakelse i et spennende fagmiljø av forebyggende og terapeutisk art, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivåArbeidsoppgaver/ansvarsområderAnsvar for:faglig og administrativ driftbudsjett- og personalansvarkvalitet i tjenestetilbudet og fagutvikling ved kontoretforebyggende arbeid i samarbeid med kommuner og andre relevante tjenestertiltak som gir bedre hjelp og støtte til foreldreKontoret er meklingsinstans jfr. Ekteskapsloven og BarnelovaVi søker en dyktig leder med stor interesse for fagområdet. En leder som kan motivere og videreutvikle godt kvalifiserte medarbeidere og som kan bidra til at familievernets tjenestetilbud er kjent i befolkningenKvalifikasjonskravRelevant 3-årig utdanning på høyskole/universitetsnivåLederutdanning og ledererfaring vektlegges. Det må kunne vises til gode resultaterVidereutdanning i familieterapi eller annen relevant utdanning tilsvarende 60 studiepoeng vektleggesErfaring med samtale med barn vektlegges.Personlige egenskaperGode evner til å engasjere og motivere medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljøGode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftligEvne til omstilling og utviklingTydelig og strukturertEvne og vilje til tverrfaglig/-etatlig samarbeid og utadrettet virksomhetGenerelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til AltaPolitiattest vil kreves ved tiltredelse. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25Prøvetid på 6 månederVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 med lønn fra p.t. kr 640 200 - 813 400 pr. år (ltr 70 - 80). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.KontaktinformasjonAvdelingsdirektør Nina Kleemann Johansen, tlf. 46615522 eller Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm tlf. 46615502Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet kan legges ved elektronisk eller tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019 Alta, Hammerfest
Om stillingenVed Fosterhjemstjenesten i Region øst, avdeling Oppland har vi ledig en 100 % fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver. Stillingen vil i hovedsak bestå av oppgaver knyttet til rekruttering og opplæring av fosterhjem. Det vil bli mye aktivt oppsøkende arbeid ute i befolkningen. En del reisevirksomhet må påregnes.Arbeidsoppgaver og ansvarsområderAktivt utadrettet rekrutteringsarbeid i direkte møte med befolkningen, holde informasjonsmøter, stå på stand osv.Opplæring av fosterforeldre og biologiske barn i fosterhjemmene.Bufetat har et eget system for registrering, oppfølging og service til potensielle fosterhjem. Dersom vi finner "den rette" personen, vil du få ansvarlig for opplæring og oppfølging av ansatte i regionen, samt utvikling av dataprogrammet som er knyttet til dette. Disse oppgavene vil utgjøre 30% av stillingen.KvalifikasjonskravDet kreves:Minimum 3-årig sosialfaglig utdanning fra høyskole eller universitetArbeidsoppgavene krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevneFørekort klasse BFleksibilitet i forhold til arbeidstid utover ordinær kontortid på grunn av at både kveld- og helgearbeid vil forekomme.At du er komfortabel med å bli profilert gjennom ulike kommunikasjonsplattformer / sosiale medier i regi av tjenestenDet er ønskelig med:Videreutdanning innenfor barnevern, sosialfag, velferdsforvaltning eller lignendeErfaring med å holde presentasjoner og gi opplæring / holde kursKjennskap til, eller erfaring med bruk av FamilierådGode IKT-kunnskaper og erfaring med Office 365 er en fordelPersonlige egenskaperVi ser etter en kollega som:har gode samarbeidsevner og forståelse for serviceliker å undervise og veilede andre menneskerer utadvendthar evne til å gjøre selvstendige faglige vurderingerer lojal og endringsvilligVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434, rådgiver, lønn p.t. fra kr 532 300 - 583 900 (ltr. 60-65), eller stillingskode 1364, seniorrådgiver, lønn fra p.t. kr 552 800 - kr 667 200 pr år (ltr. 62-72). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.For tiden fleksitid i henhold til særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Med bakgrunn i personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.Stillingen er for tiden lagt til Fosterhjemstjenesten, avdeling Oppland, med arbeidssted Lillehammer.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.KontaktinformasjonAvdelingsleder Solveig Morten Buraas, tlf. 466 16 843Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Om stillingenVed Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør er det ledig et 100 % vikariat som konsulent ved avdeling kontorfag. Stillingen er p.t. knyttet til våre lokaler i Drammen, men vil også ha kontordager ute på institusjon i Buskerud.Stillingen er et svangerskapsvikariat i 100% stilling fra høst 2019 til sensommer 2020 med mulighet for forlengelse avhengig av når ansatt kommer tilbake. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Arbeidsoppgaver og ansvarsområderUlike kontorfaglige oppgaver for fosterhjemstjenesten og institusjoner i Buskerud som for eksempel daglig ajourhold av elektronisk post, avstemming av elektronisk håndkasse, fakturabehandling, innkjøp og bistand til turnus oppfølging.KvalifikasjonerDet kreves det minimum 3-årig videregående skole, eventuelt relevant fagutdanning.Det kreves minimum 2-3 års relevant yrkeserfaring, gjerne fra sammenlignbar virksomhet.Gode dataferdigheter er en forutsetning, søker må ha grunnleggende kompetanse i Excel.Kjennskap til fagsystemer som ePhorte, Contempus, Agresso, TTA/GAT (turnusforståelse) og Office 365 vil være en fordel.Personlige egenskaperEvne til å vise initiativ, arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert.Være serviceinstilt, løsningsorientert og pålitelig med gode samarbeidsevner.Må ha vilje og evne til å sette seg inn i nye oppgaver og systemer, samt kunne orientere seg i landskapet av gjeldende lover og regler.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vilje og evne til å kunne formidle ulik informasjon til andre på en tydelig måte.Fleksibel og endringsvillig, må påregne høyt arbeidstempo i perioder.Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrStillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1065 konsulent, lønnsramme 17, alt. 5-9, p.t. kr 362 800 - 449 300 (lønnstrinn 35-50) Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerSøkere må ha sertifikat og kunne disponere bil ved behov.Stillingen er for tiden lagt til region sør, avdeling for kontorfag, med arbeidssted Drammen.Stillingen inngår i en regional avdeling og det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i både arbeidsoppgaver og organisering.Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i sammfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.Politiattest kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig verksemd (Offentleglova), § 25.KontaktinformasjonAnsatt representant: Sunniva Schultzen-Mehren tlf. 466 18 009Avdelingsleder: Heidi Sohlberg tlf. 400 49 006Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet legges ved elektronisk.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Arbeidsoppgaver/ansvarsområderInngå som hovedkontakt for ungdommene, og i dette bidra til ett målrettet og faglig godt tilbudUtøve god omsorg innenfor miljøterapeutisk forståelse og rammerSkape et stabilt, forutsigbart og trygt miljøPlanlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter rundt ungdommeneSamarbeid med den kommunale barneverntjenesten, regional enhet for inntak, Fosterhjemstjenesten, foresatte og nettverkBidra til fagutvikling ved institusjonenSkriftlig dokumentasjon i tråd med de faglige krav som forventes bla utarbeidelse av rapporterAktivt deltagelse og mottaker av veiledning i regi av institusjonenPraktiske oppgaver ved institusjonenKvalifikasjonskravDet kreves minimum treårig helse og sosialfaglig høyskole som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier, samt relevant videreutdanning. Lærer eller sykepleier med relevant videreutdanning kan komme i betraktningDet kreves minimum 1 års erfaring med direkte arbeid med målgruppen, samt erfaring som hovedkontaktEvne til empati, fleksibilitet, fasthet, og evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid vektleggesMeget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid vektleggesGode dataferdigheterAktuelle interesser i forhold til ungdomsgruppen vil bli vektlagtFørerkort for bil er nødvendig for å utføre oppgaver på miljøteametPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerEmpati, fleksibilitet, lojalitet og engasjementEvne til å jobbe strukturert og målrettetStabil og stor arbeidskapasitet, samt evne til å tåle målgruppens utfordringer over tidForståelse og interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeidGod relasjonskompetanse og relasjonsforståelse både i arbeid med ungdommer og i tverrfaglig samarbeidPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vektVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som miljøterapeut, stillingskode 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier 1489 miljøterapeut, stillingskode 1185 som spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier, spesialutdannet miljøterapeut 1534 (stillingskode miljøterapeut lønnsramme 15, alt. 3-11-, p.t. kr. 376 500 - 496 100 pr. år (lønnstrinn 38-56) eller i stillingskode spesialutdannet miljøterapeut lønnsramme 18, alt. 3-11-, p.t. kr. 420 700 - 532 300 pr. år (lønnstrinn 43-60). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingene er for tiden lagt til Kvammen akuttinstitusjonPolitiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonLeder Johanne Wilmann, tlf. 91632136 eller avdelingsleder Marion Gjertsås, tlf. 46617688Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Om stillingenBSA er i løpende utvikling og seksjon veiledning og informasjon har behov for nye medarbeidere som er utviklings- og løsningsorienterte med høyt brukerfokus.I avdeling økonomitjenester, ved seksjon veiledning og informasjon, er det ledig:en midlertidig 100% stilling fra 05.09.19 - 06.03.20som førstekonsulent innenfor veiledning og brukerstøtte på områdene økonomi og personal. Arbeidssted er Tønsberg.Seksjon veiledning og informasjon er en del av avdeling for økonomitjenester, som har ansvaret for strategisk utvikling og drift av etatens reise-, refusjons- og regnskapstjenester og brukerstøtte på lønns- og personalområdet. Avdelingen består av 3 seksjoner med medarbeidere lokalisert på ulike steder i landet. Vi har et godt arbeidsmiljø med serviceinnstilte og resultatorienterte medarbeidere som har et høyt faglig nivå.Seksjon veiledning og informasjon er BSA sitt ansikt utad til Bufetat sammen med seksjon IKT Brukertjenester. Det er hit ansatte i Bufetat henvender seg for å få brukerstøtte og veiledning via telefonen eller BSA Serviceportal. Seksjonen er i dag 9 ansatte. Vi har et godt arbeidsmiljø med serviceinnstilte og resultatorienterte medarbeidere.Arbeidsoppgaver i seksjonenHovedtyngden av oppgavene er å betjene, sette videre og løse henvendelser på telefonen og via BSA Serviceportal fra medarbeidere i Bufetat. Veilede i gjeldende rutiner, informasjon, brukerveiledninger og e-læring på intranettetProdusere, oppdatere og publisere brukerveiledninger og informasjon på Bufetats intranett og HR-portalBrukeradministrasjon av eksterne oppdragstakere for BufetatOpprettelser av prosjektnummer i Agresso og DFØ Selvbetjeningsportal/SAPKomme med forbedringsforslag ut fra brukerens og seksjonens behovBidra med å avdekke opplæringsbehov på våre tjenesterSamarbeide med andre avdelinger og seksjoner i BSAArbeidsoppgaver avtales med seksjonssjef.Bufetat har krav på seg om å digitalisere og effektivisere og må følge med i utviklingen i samfunnet. Endringer i arbeidsoppgaver over tid må påregnes som følge av videreutvikling av BSA sine tjenester.KvalifikasjonskravDet kreves høyere utdanning fra universitetet eller høgskoleRelevant, lengre erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanningRelevant arbeidserfaring fra og god kjennskap til et eller flere av følgende fagområder; personaladministrasjon, lønn, regnskap, pedagogikk, service/veiledningGod, pedagogisk muntlig og skriftlig fremstillingsevne for å kunne yte god serviceGod systemforståelse og digital kompetanseVi søker deg somHar en velutviklet service- og kundeforståelseTrives med å snakke i telefonen og veilede andreHar gode samarbeidsevner og deler gjerne din kunnskap med andreBidrar aktivt i den daglige driften - med god kvalitetEr strukturert og får gjennomført små og store prosesserTar initiativ til utvikling av tjenestene og søker smarte løsningerUtviklingen foregår i et høyt tempo og dermed er det viktig at du har interesse for å oppdatere deg på endringer og er endringsdyktig.Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrFleksibel arbeidstidEngasjerte kollegaerVarierte og spennende arbeidsoppgaverKontinuerlig forbedringsfokus (LEAN)Bedriftsidrettslag og mulighet for trening i arbeidstidenStillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1408 Førstekonsulent i lønnsramme 21, alternativ 8 - 11, p.t. kr 408 600 - 488 000 (ltr. 44 - 55) pr. år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformålStillingene er for tiden lagt til seksjon veiledning og informasjonVi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonCecilie Marie Gjelsås, seksjonssjef, telefon 466 15 003.Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
25.08.2019
Alta, Hammerfest

Rekrutteringskalender

 • AUG 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Adresse

Universitetsgata 7
Postboks 8113 Dep.
0032 Oslo