<  
>  

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og arbeider bl.a. innenfor områdene:

• barnevern
• familievern
• ekteskapssaker etter ekteskapsloven, bl.a.  mekling ved samlivsbrudd, behandling av klager på fylkesmannens vedtak og utstedelse av ekteskapsattester
• adopsjon
• rettferdsvederlag
• tilskuddsforvaltning, bl.a. tilskudd til krise-, incest- og voldtektssentre og barne- og ungdomsorganisasjoner
• ungdomsutveksling i Europa
• ungdomsinformasjon; www.ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er øverste organ i Bufetat. Fosterhjemstjenestene, familie- og nærmiljøbaserte barneverntiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og familievernkontorer er alle tiltak som inngår i Bufetat.

Visjon

Bufetats hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder, uansett hvor de bor i Norge.

Antall ansatte

Ca. 5.000

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Barne-, ungdoms- og familieetaten

Om stillingenFamilievernet i Drammen-Kongsberg har styrket sitt tilbud for ungdomsfamilier og etablert et behandlingsteam i Funksjonell familieterapi (FFT). FFT er en evidensbasert familiebehandling for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Den kliniske modellen i FFT bygger på flere tiårs utfalls- og prosessforskning og er en integrativ tilnærming med en bred psykoterapeutisk og familieterapeutisk kunnskapsbase. Behandlingsmodellen krever en høy grad av klinisk kompetanse og utgjør et terapeutisk rammeverk med både klare retningslinjer for behandling og fleksibilitet for tilpasning til den enkelte familie. Oppstart og drift av FFT-team i Norge skjer i samarbeid med Nasjonalt Utvilklingssenter for Barn og Unge, NUBU.Vi søker til vårt FFT-team i Drammen psykolog/psykologspesialist/familieterapeut til 100% fast stilling.Terapeuten vil ha selvstendig behandlingsansvar, samt fleksibel arbeidstid til å organisere det kliniske arbeidet for hver enkelt familie. FFT kan foregå både poliklinisk og i hjemmet. Terapeuten i teamet deltar i ukentlig veiledningsmøter, hvor teamleder bistår slik at behandlingen gis i tråd med FFT sin kliniske behandlingsmodell.Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en integrativ familieterapeutisk behandlingsmodell som har vist gode resultater for familier og ungdom med atferdsvansker. FFT bygger på en bredde av teoretiske retninger innen psykoterapi og familieterapi, og utgjør en faglig spennende utviklingsmulighet. Alle FFT terapeuter får grundig opplæring av nasjonal FFT- konsulent ved Nasjonal Utviklingssenter for Barn og Unge, NUBU, og deltar i den kontinuerlige kompetansehevingen av FFT-teamene i Norge, med nasjonale og internasjonale samlinger.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderFamilieterapeutisk arbeid etter FFT`s kliniske behandlingsmodellKoordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sakGjennomføre FFT`s kvalitetssikringsrutinerDelta i ukentlig opplæring og veiledningDrive informasjonsarbeid om FFTVære aktivt deltakende på fellesarenaer for hele familievernkontoretKvalifikasjonskravProfesjonsstudie i psykologi. Søkere med høgskoleutdannelse innen helse- og sosialfag med videreutdanning i familieterapi og/eller mastergrad innen helse- og sosialfag samt, klinisk videreutdanning, kan også komme i betraktning for stillingenDet er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid, gjerne med familier og barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker og/eller familier med alvorlige samspillsvansker/konflikterDet er en fordel med kjennskap til metodens teoretiske fundament, samt klinisk erfaring med utøvelsen av metodenSøkere bør ha ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftligDet er ønskelig at søkere har sertifikat og kan disponere egen bil i tjenestenPersonlige egenskaperSøkere bør ha evnen til å arbeide selvstendig og systematisk, samt inneha god skriftlig framstillingsevneDet er en forutsetning å kunne tilpasse arbeidstiden i en viss grad til familiens behov (ettermiddag/kveld noen dager i uken), samt ha gode samarbeidsevner.Det stilles krav om ansvarsbevissthet, nøyaktighet og effektivitetDet vil bli lagt stor vekt på personlig egnethetVi tilbyrGrundig opplæring i FFT`s behandlingsmodell.Ukentlige veiledning i det kliniske arbeidet.Faglig oppfølging og utvikling.Dyktige og entusiastiske kollegaer i et tverrfaglig miljø.Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, p.t. kr 523 200 - 640 200 pr. år (ltr. 59-70), som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 615 900 - 813 400 pr. år (ltr. 68-80), som kode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 594 400 - 679 000,- pr. år, (ltr. 66-73), som kode 1173 klinisk sosionom eller kode 1496 klinisk barnevernspedagog, lønnsramme 18, alt. 7-11, p.t. kr 456 400 - 563 700 (ltr. 51-63), som kode 1185 spesialutdannet sosionom, kode 1510 spesialutdannet barnevernspedagog eller kode 1509 spesialutdannet vernepleier, lønnsramme 18, alt. 5-11, p.t. kr 456 400 - 563 700 pr. år. (ltr. 51-63) eller som kode 1434 rådgiver, p.t. kr 456 400 - 615 900 pr. år (ltr. 51-68). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Familevernkontoret Drammen-Kongsberg, FFT-team, lokasjon Drammen.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.NUBU har et faglig ansvar for implementeringen av FFT, og skal således ta del i rekrutteringsprosessen av FFT-terapeuter. Når du søker stilling gir du derfor samtidig samtykke til at NUBU får innblikk i din søknad.Dersom det skulle bli ledige stillingsressurser kan det være aktuelt besette flere stillinger.Mer informasjon om FFT finner du på http://www.nubu.no/FFT.KontaktinformasjonHelle Baadsvik, leder for Familievernkontoret Drammen-Kongsberg, tlf. 95 25 30 93, e-post: helle.baadsvik@bufetat.noAnne Lothe Brunstad, NUBU, tlf. 40 01 17 20, e-post: a.l.brunstad@nubu.noSøknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Intervju av aktuelle søkere er planlagt til 30.10.20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.10.2020 Drammen
Om stillingenBufetat, region nord, seksjon faglig støtte, har ledig et vikariat som rådgiver/ seniorrådgiver. Seksjonen hører organisatorisk inn under Stab, regionale fellesfunksjoner.Seksjonen har ansvar bl.a innen godkjenning og kvalitetssikring av barneverninstitusjoner, implementering av foreldrestøttende tiltak og juridisk bistand til våre ledere innen barnevern og familievern.Den ledige stillingen har sine hovedoppgaver innen juridisk bistand. Hovedområdene er barnevernsrett, barnerett, forvaltningsrett og personvern.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderJuridisk bistand, spesielt på rettsområdene barnevernrett, barnerett, forvaltningsrett og personvernRådgivning innen adopsjon, kontraktsrett og lov om offentlig anskaffelserOppfølging og oversikt av Fylkesmannens avgjørelser knyttet til regionens barneverninstitusjonerIntern opplæring innen ulike rettsområderKoordinere høringsinnspill innen hovedrettsområdeneAndre oppgaver må påregnesKvalifikasjonskravDu er utdannet juristBachelor i juss/ barnevern kan vurderes i kombinasjon med lang og relevant erfaringDet er ønskelig at du har fagretninger innen barnevernrett, barnerett, forvaltningsrett og personvernDet er ønskelig at du har erfaring fra forvaltning og saksbehandlingDu har gode ikt-ferdigheterPersonlige egenskaperDu er opptatt av barn og unges oppvekstvilkårDu har god skriftlige og muntlige framstillingsevneDu er god på samarbeid og jobber godt i teamDu har høy grad av selvstendighetPersonlig egnethet vil vektes høytVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver, lønn fra kr 496 100 - 583 900 per år (ltr. 56- 65) eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønn fra kr. 532 300 - 627 700 pr. år (ltr. 60-69). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Alta.Prøvetid på 6 måneder.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonBente Henriksen, tlf. nr. 466 15 532Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.10.2020 Alta
Om stillingenVed Familievernet i Drammen - Kongsberg er det ledig et vikariat som psykolog / psykologspesialtst. Oppstart ca. 01.01.21.Det er ønskelig med mannlige søkere med tanke på sammensetningen i personalgruppen.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderKlinisk arbeid med par og familier.Behandlingsansvar i delegerte kliniske saker.Mekling etter Lov om ekteskap og Lov om barn og foreldre.Meklingsansvar i delegerte meklinger.Barnesamtaler inngår i både klinisk behandlingsarbeid og meklinger.Journalansvar, følge opp opplysningsplikt og avverge plikt til aktuelle instanser.Henvisningsansvar til spesialisthelsetjenesten når dette er påkrevet.Være ansvarlig for kartlegging av selvmordsrisiko, og ev. henvise til aktuelle instanser.Etablere, følge opp og koordinere samarbeidet med andre eksterne virksomheter som barnevern, skole, ppt, BUP, når dette er hensiktsmessig.Rådgivning, kurs, gruppetilbud og forebyggende arbeid.Bidra til faglig utvikling gjennom deltakelse i aktuelle fagnettverk.Informere andre instanser om familievernets tjenestetilbud.Delta i kontorets undervisningsdager og veiledning.Kollegaveiledning når dette etterspørres.KvalifikasjonskravProfesjonsutdannelse som psykolog, eventuelt godkjent psykologspesialist.Det er ønskelig med familieterapeutisk praksis og erfaring fra mekling og konfliktarbeid.Erfaring med barn, unge og familier i vanskelige situasjoner vil bli vektlagt.Personlige egenskaperGod faglig forståelse, rolleforståelse og gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagt som fleksibilitet, struktur, arbeidskapsitet og forståelse for kvalitet i tjenestenVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 som psykolog, p.t. kr 523 200 - 640 200 (ltr. 59-70), stillingskode 0795 spesialpsykolog, p.t kr. 594 400- 679 000 (ltr. 66 -73), stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet 615 900 - 813 400 (ltr. 68-80). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Familievernkontoret Drammen-Kongsberg, lokasjon Drammen.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.Stillingen er for tiden lagt til Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, med lokasjon Drammen.Dersom ledige stillingsressurser kan det være aktuelt med to vikariater.KontaktinformasjonEnhetsleder Helle Baadsvik, tlf 952 53 093Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Intervjuene vil bli berammet 2, 6 og 9 november 2020.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.10.2020 Drammen
Om stillingenVed Bodø familievernkontor er det ledig en midlertidig stilling i 1 år som familieterapeut/psykolog i 50 %.Menn oppfordres til å søke stillingen grunnet personalsammensetningen ved enheten.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid og rådgivning overfor par, familier og enkeltpersoner med samlivs - og relasjonsproblemerSamtaler med barnForeldreveiledingDeltakelse i intern fagutviklingKvalifikasjonskravProfesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog.Alternativt minimum treårig sosialfaglig - eller annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning med videreutdanning i familieterapi eller annen relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng.Personlige egenskaperPositiv og løsningsfokusert.Interesse for, og erfaring med arbeid med barn og familier.Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid, teamarbeid og kulturforståelse.Evne til nytenkning og til å ta de faglige utfordringene som kontoret til enhver tid står overfor.Evne til å jobbe selvstendig og effektivt med et økende antall henvendelser.Vi tilbyrVeiledning vil bli gitt.Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog med lønn fra kr 523 200 - 615 900 pr. år (ltr. 59-68), eller stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet p.t kr 615 900 - 789 200 pr. år (ltr 68-79) i 100 % stilling, eller stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1534 spesialutdannet miljøterapeut, LR 18 alt 5-11 p.t.kr 456 400 - 563 700 pr år (ltr. 51-63) i 100 % stiling, eller i stillingskode 1173 klinisk sosionom eller 1496 klinisk barnevernspedagog, LR 18, alt. 7-11 p.t. kr 456 400 - 563 700 (ltr. 51-63).Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Bodø familievernkontorPrøvetid på 6 månederPolitiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonLeder Maria Rolandsen 466 15 670 eller direkte 466 15 392Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.10.2020 Bodø
Om stillingenVed Humla akuttsenter er det ledig følgende: 60% fast stilling som aktiv nattevakt.Stillingen er lagt til turnus hver 4. helg.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderUtøve god omsorg innenfor Humla akuttsenters miljøterapeutiske rammer.Skriftlig dokumentasjon i tråd med faglig krav.Praktiske oppgaver ved institusjoenen.KvalifikasjonskravUtdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier er foretrukket.Annen relevant utdanning kan vurderes.Lang relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.Erfaring fra institusjonsarbeid er ønskelig.Erfaring fra arbeid med barn/unge i krise er ønskelig.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Førerkort kl B er et krav.God erfaring fra bruk av IKT-verktøy.Personlige egenskaperGod omsorgsevne, forståelse og engasjement.Tydelig voksenmodell for ungdom i krise.Even til å ta ansvar for de oppgaver som skal løses,og jobbe selvstendig.Evne til å stå stødig og jobbe målrettet i en stresset og uforutsigbar hverdag.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrEn institusjon i faglig utvikling.Engasjerte kolleger i et trivelig miljø.Et herlig arbeidsfelt der DU får være med å gjøre en forskjell.Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1489 miljøterapeut, kode 1494 sosionom, kode 1495 barnevernspedagog, eller kode1508 vernepleier, alle i lønnsramme 15, alt. 5 - 11, p.t. kr 386 200 - 496 100 pr.år (ltr 40 - 56), eller kode 1486 miljøarbeider i lønnsramme 4, alt. 5 - 11, p.t. kr 323 200 - 402 600 pr. år (ltr 25 - 43). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Humla akuttsenter.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonLeder Humla akuttsenter Bjørn Arntzentlf: 466 17 662Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.10.2020 Ålesund
Vi søker engasjerte miljøarbeidere til 3 helgestillinger a` 44%Miljøarbeider skal gå i turnus sammen med fast ansatte miljøterapeuter ved institusjonens omsorgsavdeling. Pr. i dag arbeider helgestilling hver annen helg, med enkelte vakter på ukedag. Det kan komme endring i turnus og/eller turnusrytme i tråd med endringer i sentrale føringer.Omsorgsavdelingen arbeider etter standardisert forløp for Bufetats omsorgsinstitusjoner, samt etter omsorgs- og endringsmodellen, OEM.Med begrunnelse i behovet for en rimelig kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen, oppfordres menn til å søke .Arbeidsoppgaver/ansvarsområder for miljøarbeidermiljøarbeider skal arbeide systematisk, planmessig og målrettet sammen med miljøterapeuter, med utgangspunkt i anerkjente metoder for miljøterapi.miljøarbeider skal være en aktiv del av arbeidsgruppen som utgjør det miljøterapeutiske tilbudetmiljøarbeideren skal være en tydelig omsorgsperson på alle måtermiljøarbeideren skal være en igangsetter og motivator for aktiviteter sammen med ungdommene i og utenfor avdelingen, og til alle årstider i all slags vær.miljøarbeideren skal arbeide aktivt for at helgen blir et godt utgangspunkt for kommende skoleuke for ungdommenemiljøarbeideren fører logger i Bufetats fagsystem BIRKmiljøarbeideren deltar i opplæring og fagutviklingmiljøarbeideren arbeider med egen fag- og praksisutviklingmiljøarbeideren deltar aktivt i de praktiske oppgavene knyttet til hushold og daglig drift.miljøarbeideren bidrar aktivt i arbeidet med å opprettholde et godt og positivt arbeidsmiljøKvalifikasjonskravFor tilsetting som miljøarbeider i stillingskode 1486 kreves eksamen fra treårig videregående skole. Lang relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.Det kreves førerkort for bil, klasse BDet kreves alminnelig god fysisk helse, da arbeidet med ungdommer i barneverninstitusjon kan være psykisk og fysisk krevende.Videre er det ønskelig med kunnskap om traumeatferd og traumesensitivitet, samt kunnskap om kognitiv atferdsterapi. Det er med kunnskap om koblingene mellom tanke, følelse og atferd, vi kan forstå hverandre og forstå det ubegripelige. Miljøarbeideren må akseptere å arbeide etter slike forståelser.Praksis og erfaring fra arbeid med ungdommer i eller utenfor institusjon, eller annen praksiserfaring fra arbeid med mennesker er ønskelig og blir vektlagt.Personlige egenskaperdu fremstår og oppfattes som en trygg, tydelig og forutsigbar voksen, en stødig og empatisk rollemodell med klare grenserdu er god, ryddig og presis i muntlig og skriftlig fremstillingsevne, du har god samarbeidsevne og er dyktig på samhandlingdu er strukturert og systematisk, og komfortabel med å arbeide lojalt i forhold til definerte metoder, vedtak og planer for behandlingdu er kreativ og leken, du er dyktig på teamarbeid, samtidig som du er sterk, løsningsorientert og handlekraftig på egenhånddu må kunne opptre rolig men bestemt i utfordrende grensesettingssituasjoner, samt tåle å stå i konflikter eller andre sitiuasjoner som kan oppleves som dramatiske, og samtidig klare å vise omsorg, empati og forståelsePersonlig egnethet tillegges betydelig vektVi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1486 miljøarbeider, lønnsramme 4, alt. 5-11, p.t. kr 323 200 - 391 300 pr. år (ltr. 25-41) + tillegg. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Utover dette tilbyr vi:Spennende og givende arbeid i høyt kvalifisert, motivert og engasjert fagmiljø ved institusjonenVeiledning og opplæring, individuelt og i gruppe, på fag og metode - av kvalifisert personell ved institusjonen, og gjennom deltakelse på ulik fagutvikling regionalt og fra direktorat og sentrale fagmiljøerEt inkluderende, ivaretakende og varmt arbeidsmiljøEn virkelig meningsfull og betydningsfull jobb i samhandling med ungdommer som har behov for å møte gode voksneGenerelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Røvika Ungdomssenter avdeling Åsheim.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.Stillingen har 6 måneders prøvetid.Det kreves oppgitt minst 2 referanser som er faglig relevant og av nyere dato.KontaktinformasjonEnhetsleder Kristin Eidissen, tlf. 466 15 493Fagansvarlig Mike Furuli, tlf. 466 15 486Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
28.10.2020 Fauske
Om Lunde behandlingssenterLunde behandlingssenter er en av to pilotinstitusjoner i landet som tilbyr omsorg og helsehjelp til barn under samme tak. Behandlingssenteret eies av Bufetat, region sør og drives i et forpliktende samarbeid?med Abup ved Sørlandet sykehus. Lunde behandlingssenter har plass til seks ungdommer. Målgruppa er barn og unge mellom 13 og 18 år som har behov for omsorg utenfor hjemmet, samtidig som de har behov for omfattende psykisk helsehjelp.Ansatte ved Lunde vil være en del av en spennende prosess, med opplæring i Dialektisk atferdsterapi (DBT)?som er en empirisk validert behandlingsmetode.?Metoden testes nå ut på omsorgsinstitusjoner i Bufetat Region Nord og Sør. Behandlingsmetoden gir behandlere retningslinjer og gode redskap i møtet med mennesker med ulike former for psykiske helseutfordringer.?Verktøyene gir ungdommene ferdigheter i å regulere følelser, atferd og mellommenneskelige relasjoner, samt ferdigheter i å holde ut eller tolerere emosjonell smerte.?Personalgruppen på Lunde består av 25 miljøterapeuter med minimum bachelor, to avdelingsledere og en enhetsleder.?Dette i tillegg til to psykologer, psykiater og fire miljøterapeuter fra?Abup.?Om stillingenSe for deg en sterkt faglig sammensatt personalgruppe, noen unge og nyutdannede, andre med en livstid av erfaringer. Sammen skal dere jobbe for å utforske en ny behandlingsmetode som skal gi ungdommer med ulike former for psykiske helseutfordringer, verktøy for å holde ut eller tolerere emosjonell smerte. Hverdagen på Lunde kan være preget av et høyt arbeidspress, uforutsigbare situasjoner, opp og nedturer. Dere skal nærmest sømløst bevege dere mellom følelsesorienterte handlinger og logiske og faglige vurderinger. Dere skal møte med og motgang, mestre omstilling og ikke minst skal dere alle glede dere til å gå på jobb!Tar DU utfordringen?Vi tilbyr en lederstilling i et lederteam bestående av to avdelingsledere og enhetsleder. Sammen blir dere en del av en tverrfaglig ledergruppe i samarbeid med ledelse ved ABUP.Som leder skal du legge til rette for at de ansatte har de verktøy de trenger for å mestre jobben. I tillegg til at du har god oversikt over grunnleggende administrative oppgaver som arbeidsplanlegging, dokumentasjonsarbeid og internkontroll, så kan du også mye om mennesker og du bruker den kompetansen ved endrings- implementerings- og omstillingsprosesser. Du kan raskt "koble deg på" når det trengs, men er like god til å "koble deg fra". Du er tillitsskapende, reflekterer godt i krevende situasjoner og bruker ditt handlingsrom godt. Du trenger ikke ha direkte erfaring som behandler selv, men du må ha nok innsikt og forståelse for hva dere driver med til at du kan danne deg et helhetsbilde, angripe en sak fra forskjellige vinkler og bygge relasjoner både til ansatte, dine lederkollegaer og andre samarbeidspartnere.Høres dette spennende ut? Send oss en søknad og fortelloss hvorfor DU er den rette for stillingen!For å være formelt kvalifisert må du ha:Relevant utdannelse på fortrinnsvis masternivå. Bachelor med relevant tilleggsutdannelse kan i særlige tilfeller vurderes dersom personlig egnethet kompenserer for differansen.Relevant ledererfaring.Vi tilbyr:Du får bli med å lede et spennende pilotprosjekt hvor man for første gang samarbeider om å gi psykiske helsetjenester der ungdommene bor.Du vil være med å lede en personalgruppe med høy faglig kompetanse, som vil bidra til å gi ungdommene mulighet til å håndtere livet sitt til tross for sine psykiske helseutfordringer.Deltakelse i lederutvikling i staten gjennom Bufetats lederskole.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, pt. kr 615 900 - 667 200 pr. år (ltr. 68-72). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Generelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Lunde behandlingssenter.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.KontaktinformasjonEnhetsleder, Torunn Aalvik Grostøl, mobil: +47 971 89 701HR, Linda Årdal, mobil: +47 980 767 18Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.10.2020 Kristiansand
Om stillingenVed Jong ungdomshjem er det ledig stilling som våken nattevakt (59%) med arbeid en natt per uke, samt hver 4. helg.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderSikre trygghet og god døgnstruktur for beboereDelta i institusjonens arbeidsoppgaver morgen og kveldUtføre miljøterapeutiske oppgaver i h.h.t. døgnstruktur og Læringsbasert RusbehandlingRapportere i h.h.t gjeldende rutinerUtføre praktiske oppgaverKvalifikasjonskravMinimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng. Sosialfaglig retning er ønskelig.Kjennskap til behandlingsmetodens teoretiske grunnlag (læringsteori og kognitiv atferdsterapi) er en fordel.Ønskelig med institusjonserfaring i hht. målgruppe og fra barnevern eller psykiatri.Førerkort klasse B er nødvendig.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Personlige egenskaperVære og fremstå som trygg i alle type situasjoner.Være i stand til å håndterer uforutsette hendelser på en forsvarlig måte.Gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak etter behov.Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Løsningsfokusert.Lojal til struktur og metode.Evne til romslighet, fleksibillitet og selvstendighet.Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.Vi tilbyrMulighet til å være del av et spennende behandlingsarbeid for ungdom med rusproblemer.Mulighet for ytterligere miljøterapeutisk arbeid ved enheten utover fast stillingsprosent.Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode kode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 6 -11, p.t. kr. 402 600 - 523 200 (ltr 43-59).Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerInkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.Stillingen er for tiden lagt til Jong Ungdsomhjem.Politiattest kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonAvdelingsleder Per Morten Bakke, tlf. 466 16 977Enhetsleder Line Andersen Skavhaug, tlf. 466 16 978Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.11.2020 Bærum
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • OKT 25
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 26
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 28
  2020
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Adresse

Universitetsgata 7
Postboks 8113 Dep.
0032 Oslo