<  
>  

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og arbeider bl.a. innenfor områdene:

• barnevern
• familievern
• ekteskapssaker etter ekteskapsloven, bl.a.  mekling ved samlivsbrudd, behandling av klager på fylkesmannens vedtak og utstedelse av ekteskapsattester
• adopsjon
• rettferdsvederlag
• tilskuddsforvaltning, bl.a. tilskudd til krise-, incest- og voldtektssentre og barne- og ungdomsorganisasjoner
• ungdomsutveksling i Europa
• ungdomsinformasjon; www.ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er øverste organ i Bufetat. Fosterhjemstjenestene, familie- og nærmiljøbaserte barneverntiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og familievernkontorer er alle tiltak som inngår i Bufetat.

Visjon

Bufetats hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder, uansett hvor de bor i Norge.

Antall ansatte

Ca. 5.000

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Jobbmuligheter i Barne-, ungdoms- og familieetaten
Jobbmuligheter i Barne-, ungdoms- og familieetaten

Bufetat kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor barnevern, familievern og ungdomsarbeid, i tillegg til stillinger innenfor økonomi- og planarbeid, informasjon, personal og IKT.

Våre ansatte er engasjerte mennesker med høy kompetanse. For å sikre et fortsatt høyt faglig nivå satser Bufetat systematisk på forskning og samarbeid med fagmiljøer.

Vi ansetter gjerne nyutdannede. Vi legger vekt på at alle skal ha like jobbmuligheter, og oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger hos oss. Krav til søker presenteres nærmere i hver stillingsutlysning.

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (59)

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Adresse

Universitetsgata 7
Postboks 8113 Dep.
0032 Oslo