Barne-, ungdoms- og familieetaten

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og arbeider bl.a. innenfor områdene:

• barnevern
• familievern
• ekteskapssaker etter ekteskapsloven, bl.a.  mekling ved samlivsbrudd, behandling av klager på fylkesmannens vedtak og utstedelse av ekteskapsattester
• adopsjon
• rettferdsvederlag
• tilskuddsforvaltning, bl.a. tilskudd til krise-, incest- og voldtektssentre og barne- og ungdomsorganisasjoner
• ungdomsutveksling i Europa
• ungdomsinformasjon; www.ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er øverste organ i Bufetat. Fosterhjemstjenestene, familie- og nærmiljøbaserte barneverntiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og familievernkontorer er alle tiltak som inngår i Bufetat.

Visjon

Bufetats hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder, uansett hvor de bor i Norge.

Antall ansatte

Ca. 5.000

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Barne-, ungdoms- og familieetaten

Om stillingeneVed Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. Bjørlien og avd. Sole er det ledige flere stillinger som tilkallingsvakter/sommervikarer.Vi søker aktive, engasjerte og trygge voksne som kan ivareta ungdommens behov for omsorg og trygghet i en akutt krise.Tilkallingsvakter kan bli tilkalt på dag, natt, helg og kveld ved sykdom eller annet fravær.Ansvarsoppgaver/ansvarsområderMiljøterapeutisk arbeid med ungdom med fokus på traumesensitivitetAktivisering av ungdommen på avdelingeneVaktansvarDokumentasjonsansvarPraktiske oppgaver i avdelingeneKvalifikasjoner som krevesRelevant utdanning eller erfaringSertifikat for personbilGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneØnskede kvalifikasjonerFullført 3- årig høyskoleutdannelse som sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller annen relevant høyskoleutdanningKunnskap om traumesensitiv omsorgErfaring fra barnevernsarbeid, helst fra miljøterapeutisk akuttarbeid med ungdomSamarbeidserfaring med familier, privat og offentlig nettverkPersonlige egenskaperDu er en tydelig, trygg, tilstedeværende, sensitiv voksen som jobber med <>Du takler uforutsigbare arbeidsdager i en hektisk akutthverdagDu er god på selvledelse, gjennomfører oppgaver, jobber målbevisst - samt mestrer å ha delegert lederansvar i rollen som vaktansvarlig på kveld/helg/helligdagerDu har humor og er glad i aktiviteterDu har evne til å planlegge, motivere og gjennomføre aktiviteter med ungdommenPersonlig egnethet tilegnes stor vekt.Vi tilbyrEt godt barnevernfaglig miljø under kontinuerlig utvikling.Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1486 miljøarbeider, lønnsramme 4, alt. 5-11, p.t. kr 318 900 - 397 200 (ltr. 25-43), som kode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 6-11, p.t. kr 386 100 - 488 500 (ltr. 41-56), eller som kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 3-1, p.t. kr 397 200 - 524 200 (ltr. 43-60) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.Stillingene er for tiden lagt til Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. Bjørlien og Sole.KontaktinformasjonAvdelingsleder Bjørlien, Bente Torgersen, tlf. 466 18 043 ellerbente.torgersen@bufetat.noSøknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019
Om stillingenVed Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg, avdeling Kurland ungdomshjem i Sarpsborg, er det fra dags dato ledig miljøterapeut i 100 % fast stilling. Vi søker deg som er faglig kvalifisert, engasjert og motivert for spennende arbeidsoppgaver. Vi vektlegger faget og setter ungdommen i fokus.Miljøterapeutene går i turnus, p.t. med arbeid hver fjerde helg.På bakgrunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.Arbeidsoppgaver / ansvarsområderSystematisk arbeid med Standardisert forløp for omsorgsinstitusjonerGjennomføre målrettet miljøterapi etter Omsorgs- og endringsmodellen, og legge til rette for endring og gode oppvekstvilkår for våre ungdommerDelta i kartleggingsarbeid og observasjonDu har vaktansvarDet er krav til skriftlig dokumentasjonFølge opp ungdommenes dagtilbud (skole eller arbeid)Traumesensitiv tilnærming gjennom omsorg, stabilisering, regulering og normaliseringDeltakelse i fagutviklingHa hovedkontaktansvar for ungdomSamarbeide med ulike instanser, og sikre ungdommenes rettigheterPraktiske oppgaver knyttet til daglig driftKvalifikasjonskravFullført 3 - årig høyskoleutdanning, godkjent 180 studiepoeng som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom, ev. annen relevant og godkjent høgskole tilsvarende 180 studiepoengGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneKunnskap om traumesensitiv omsorgErfaring fra barnevernsarbeid, helst institusjon og miljøterapi med ungdomErfaring fra familiearbeid, samarbeidserfaring med privat og offentlig nettverkFørerkort kl B er nødvendigPersonlige egenskaperDu er trygg, tilstedeværende og en sensitiv voksen med gode fagkunnskaperDu evner å jobbe med både hode og hjerte, og viser tydelig empati og klokskap i arbeidetDu er god på å lede deg selv, du gjennomfører oppgaver, og er målbevisst - samt mestrer å ha delegert lederansvar og er lojal mot beslutningerDu ønsker å tilegne deg, og er nysgjerrig på ny kunnskap, og er en bidragsyter inn i et senter i utviklingDu fremstår som rolig og regulert i utfordrende situasjoner, og mestrer å stå i andres sterke følelser over tidDu skaper trygghet, forutsigbarhet, har evne til å tilby relasjon og kan hjelpe til med følelsesreguleringDu har humor, og har et stabilt humørDu har omtanke for dine kollegaer og bidrar til et positivt arbeidsmiljøPersonlig egnethet tillegges stor vektVi tilbyrEt godt barnevernfaglig miljø med hyggelige kolleger.Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, LR 15, alt. 6 - 11, p.t. kr 386 100 - kr 488 500 pr. år (ltr. 41 - 56), eller i stillingskode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 3-11, p.t. kr 397 200 - kr 524 200 pr. år (ltr. 43 - 60) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Østfold ungdom- og familiesenter - omsorg.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonAvdelingsleder Lars Torvik 466 19 735Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019
KvalifikasjonskravGjennomført 3 årig bachelor som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier tilsvarende 180 stp.God muntlig og skriftlig fremstillingsevneGode dataferdigheterMå ha erfaring fra miljøterapeutisk arbeid og barneverninstitusjonKjennskap til traumesensitiv tenkningGod kjennskap til rettighetsforskriftenFørerkort kl. BPersonlige egenskaperGod til å skape ro, forutsigbarhet og yte god støtte og omsorg på nattEvne til å tåle andres sterke smerteuttrykk over tidGode samarbeidsevnerTakle utfordrende situasjoner og ha evne til å løse uforutsette hendelserVære en trygg og strukturert voksenpersonHa god helseHa humor og et stabilt humørPersonlig egnethet tillegges stor vektPå bakgrunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.Om stillingenAktiv våken nattevakt deltar i det miljøterapeutiske arbeidet på avdelingen.Den aktive nattevakten skaper ro og trygghet i leggestituasjoner, og bidrar til å dempe uro hos barn og ungdom på natten.Du jobber med sikkerhet på natt, og dokumenterer og rapporterer etter vakten.Du har noen forefallende oppgaver på natt.Du deltar også på noen av avdelingens møter på dagtid.Vi tilbyrEt godt barnevernfaglig miljø med hyggelige kollegaerStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 i lønnsramme 15, alternativ 6-11, med lønn fra kr. 386 100 pr. år til kr. 488 500 pr. år (ltr. 41-56), eller stillingskode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alternativ 3-11, med lønn fra kr. 392 700- 524 200 pr. år (ltr. 43-60) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Bufetat reg. øst, Østfold ungdoms og familiesenter, avdeling Rokkeveien ungdomshjem.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonKontaktperson for stillingen: Avdelingsleder Linda Brenne, tlf. 466 16 608, linda.brenne@bufetat.noSøknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Aktiv natt 78 % fast stillingTurnusen er pr. pt lagt til arbeid hver 3. helg. Hver 3. uke er avdelingsmøte på 3 timer lagt inn i turnus.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019
KvalifikasjonskravFullført 3- årig relevant høgskoleutdanning, godkjent 180 studiepoeng som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleierGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneKunnskap om traumesensitiv omsorgErfaring fra barnevernsarbeid, helst institusjon og miljøterapi med ungdomErfaring fra familiearbeid, samarbeidserfaring med privat og offentlig nettverkGod innsikt i og forståelse av rettighetsforskriftenFørerkort kl BPersonlige egenskaperDu er trygg, tilstedeværende og en sensitiv voksen med gode fagkunnskaperDu er selvstendig og god til å lede deg selv, du har god gjennomføringsevne og er målbevisst - du mestrer å ha delegert lederansvar og er lojal mot beslutningerDu har evne til å tilby relasjon og kan hjelpe til med følelsesregulering. Du evner å tåle andres smerteuttrykk over tid, og vet at endring tar tidDu har humor og et stabilt humørDu har omtanke for dine kollegaer og bidrar til et positivt arbeidsmiljøDu ønsker å tilegne deg ny kunnskap, og er en bidragsyter inn i senterets fagutviklingDu har god helsePersonlig egnethet tillegges stor vektPå bakgrunn av personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.Om stillingenSystematisk arbeid med standardisert forløp for omsorgsinstitusjonerDelta i kartleggingsarbeid og observasjonDet er krav til skriftlig dokumentasjonDu har hovedkontaktansvarDu deltar i møtevirksomhet rundt ungdommene og har delansvar for fremdrift i ungdomssakeneDu følger opp ungdommens dagtilbud (skole eller arbeid )Du har vaktansvarDu jobber etter traumesensitiv tilnærming gjennom omsorg, stabilisering, regulering og normaliseringDeltakelse i fagutviklingPraktiske oppgaver tilknyttet daglig driftDu skal samarbeide med ulike instanser, og sikre ungdommens rettigheterVi tilbyrEt godt barnevernfaglig miljø med hyggelige kollegaerStillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 i lønnsramme 15, alt. 6-11 med lønn fra kr. 386 100 pr. år til kr. 488 500 pr. år (ltr 41-56), eller 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 3-11 med lønn fra kr 397 200 - 524 200 pr. år (ltr. 43-60) ved relevant viderutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonKontaktperson for stillingen:Avdelingsleder Linda Brenne, tlf. 466 16 608Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019
Om stillingaAvdelingsleiar må kunne leie det faglege arbeidet i tråd med nasjonale kvalitetsmål og ein kunnskapsbasert praksis, der brukarmedverknad står sentralt. Bufetat som organisasjon er i stadig utvikling, og det vert stilt krav om evne til nytenking og til å leie ei avdeling i utvikling.Arbeidsoppgåver og ansvarsområderFagleg og administrativt ansvarleg for drifta ved avdelinga.Leie tiltaket sitt omsorgs- og utviklingsarbeid knytt til Traumbevist omsorg og Målstyrt miljøterapi.Ansvar for god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartar.Bemanning, etablering og drift av turnus, samt innleige.Ansvar for at drifta skjer i tråd med gjeldande regelverk og retningslinjar i staten.Følge opp at drifta skjer i tråd med økonomiske rammer.Skape gode prosessar, og leie, motivere, utvikle og følge opp medarbeidarar.Ansvar for eit godt og trygt arbeidsmiljø. Vere ein del av, og bidra inn i leiarteamet ved tiltaket.KvalifikasjonskravFor tilsetting som avdelingsleiar i stillingskode 1407 vert det kravd minimum tre års utdanning fra høyskole/universitet som gjennomført bachelor-grad eller 180 stp. innan sosialfag. I tillegg er det ønskjeleg med minimum 15 stp. innen ledelse og administrasjon.Det er ønskjeleg med erfaring frå arbeid med barn og unge i institusjon.Søkjar må ha erfaring frå gjennomføring av dagleg drift, herunder planlegge, beslutte og evaluere innan eige ansvarsområde.Søkjer må beherske relevante fag- og administrative IKT-systemer.Søkjer må ha førerkort.Vi søkjer deg somHar erfaring frå institusjonsarbeid/drift og er ein inkluderende leiar med tydelige mål og som bidreg til kvalitet i våre tenester.Arbeidar lojalt etter organisasjonen sine faglege metodar og modellar.Er ein leiar med gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar, og kor samhandling med medarbeidarane er ein naturlig del av ditt leiarskap.Er tydelig i leiarrolla, er utviklings- og resultatorientert, og trivast med utfordringar.Har stor arbeidskapasitet. Takler mange oppgåver og krevjande prioriteringar.Det blir lagt vekt på at ein er personleg eigna.Vi tilbyrStilling som avdelingsleiar er plassert i statleg lønsregulativ i stillingskode 1407 som avdelingsleiar med lønn p.t. fra kr. 442 400 - til kr. 631 700,- pr. år (Lønsteg 50 - 70). Løn vert vurdert etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningarBufetat ønsker å vere ein arbeidsgiver som speglar mangfaldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkninga si samla kompetanse. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettingar i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Politiattest vil bli kravd ved tiltredingjf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggast ved søknaden.Vi gjer oppmerksam på at opplysninger om søkaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkeren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonKontaktperson for stillingen:Einingsleiar Anne Merete Ødven, tlf 99532409Seniorrådgjevar Dag Jensen, tlf 46618825Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019 Eid
KvalifikasjonerMinimum treårig relevant høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier er et krav. Søkere med annen høyere utdanning, med relevant videreutdanning er også velkommen til å søke.Minimum 2 års erfaring som miljøterapeut i institusjon er et krav.Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne.Førerkort for bil (med gir, ikke automat) er et krav.Relevant videreutdanning, f.eks innen psykisk helse, psykososialt arbeid med barn og unge, kognitiv terapi, barnevern/sosialt arbeid, AART, handlekraft er ønskelig.Vi ser gjerne at du har kunnskap om, og erfaring med, traumebevisst omsorg, kognitiv terapi, psykisk helse og skoleoppfølging.Gode datakunnskaperer ønskelig.Det er fint om du har erfaring som hovedkontakt/primærkontakt.Menn oppfordres til å søke.Personlige egenskaperHa en genuin interesse for miljøterapeutisk arbeid med ungdom.Være god på relasjonsbygging.Være tydelig, løsningsorientert og ha en proaktiv arbeidsstil.Endringsvillig.Ha interesse for egen faglige utvikling.Lojal mot institusjonens faglige tilnærming.God evne til å håndtere egen opplevelse av stress.Evne til å arbeide selvstendig og i team.Faglig engasjement og utpreget interesse for å utvikle det miljøterapeutiske arbeidet.Evne og vilje til å prioritere og balansere oppgaver I henhold til institusjonens behov.Kunne bidra til en faglig dialog i møte med skole og andre samarbeidspartnere, og ivareta samarbeid og dialog med foreldre på en god måte.Om stillingeneStillingene er for tiden i langturnus, og er ledige for snarlig tiltredelse.Miljøterapeutisk arbeid med ungdommer, 12-18 år, herunder ansvar som hovedkontakt.Praktiske oppgaver i huset og på institusjonen.Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.Vi tilbyrStillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1489 miljøterapeut, 1495 barnevernspedagog , 1508 vernepleier eller 1494 sosionom, lønnsramme 15, alt. 3-11, p.t. kr 376 500 - 496 100 pr. år (ltr. 38-56) eller som kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier eller 1185 spesialutdannet sosionom, lønnsramme 18, alt. 3-11, p.t. kr 402 600 - 532 500 pr. år (ltr. 43-60). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Generelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Gilantunet ungdomshjem.Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonLeder: Marie Kulbrandstad tlf. 466 18 596, marie.kulbrandstad@bufetat.noAvdelingsleder: Anita Traasdahl tlf. 466 18 628 anita.traasdahl@bufetat.noSøknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.06.2019
Kvalifikasjonskrav. Bachelor/180 stp eller to-årig høyskoleutdanning innen økonomi og administrative fag . . Kompetanse på statistikkområdet, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning, forsknings- eller konsulentbransjen. . God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. . Avansert kunnskap i bruk av Excel og generelt gode datakunnskaper kreves. . Kan og liker å jobbe med store tallmengder og er god på å formidle dem.Om stillingenInnhente, utvikle og analysere statistikk og rapportering på adopsjonsfeltetVære koordinator for rapportering for alle fem regioner i NorgeFormidle statistikk, analyse og forskning på feltetHåndtere diverse kontorfaglige oppgaver, herunder fysisk og elektronisk post, fakturabehandling, skrive adopsjonsmeldinger, bistå med budsjettarbeid og planarbeid, arkivere saker og holde arkivsystemet oppdatert, skrive foreløpig svar, svare på telefonhenvendelser, m.m.Vi tilbyrStillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som 1408, førstekonsulent, p.t. kr 408 600 - 472 000(ltr 44-53) eller som 1434 rådgiver, p.t. kr 488 000 - 583 900 pr. år. (ltr 55-65) Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Fleksitidsordning.1t ukentlig trening i arbeidstiden.Personlige egenskaperEvne til å arbeide nøyaktig, selvstendig, strukturert, og målrettetGode samarbeidsevnerGod arbeidskapasitetPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vektGenerelle opplysningerBufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.Stillingen er for tiden lagt til Region øst, ved adopsjonsenhetenPolitiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25KontaktinformasjonEnhetsleder Erlend Pape Nordtorp, tlf. 466 16 013Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.06.2019
Om stillingenFamilievernkontoret i Ålesund har ledig 100% fast stilling som Familieterapeut.Kontoret har 13,6 stillinger fordelt på leder, to merkantile, tre psykologer og 8 familieterapeuter. Kontoret er lokalisert i Ålesund. Vi har utekontor på Søre Sunnmøre og en kan påregne å ha dager på utekontorene.Kontoret tilbyr par- og familiebehandling, mekling, foreldresamarbeidssamtaler, barnesamtaler og individuell oppfølging mht samlivsrelaterte vansker. Vi gir også tilbud om ulike kurs og gruppetilbud. I tillegg er veiledning og undervisning en del av familievernkontoret sitt arbeid.Vi har en stabil personalgruppe med mye kompetanse og erfaring. Vi ønsker oss en ny medarbeider som synes det er spennende og utviklende å arbeide opp mot barn, par og familier og grupper.ArbeidsoppgaverKlinisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med livs- og relasjonsproblemerMekling etter Lov om ekteskap og om Lov om barn og foreldreUtadrettet arbeid i form av kurs, gruppetilbud og annet forebyggende arbeidDeltagelse i intern fagutvikling og veiledningKonsultasjon og rådgivning til andre instanser og publikumKvalifikasjonskravTreårig helse- og sosialfaglig utdanning med klinisk videreutdanning i familieterapi tilsvarende 60 studiepoeng.Søkere med annen relevant sosialfaglig utdanning med bachelorgrad kan vurderes.Det er ønskelig med bred klinisk erfaring med par og familier med livs- og relasjonspoblemer.Erfaring med barnesamtaler er ønskeligGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er et krav. Engelsk muntlig kompetanse er en fordel.Dersom det ikke er kvalifiserte søkere kan søkere med profesjonsutdannelse i psykologi og autorisasjon som psykolog vurderes.Personlige egenskaperGode samarbeidsevnerFleksibel og analytiskGod på å kommunisere og skape relasjonerDet blir lagt stor vekt på personlig egnethet.Vi tilbyrStillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1173 klinisk sosionom, i kode 1185 spesialutdannet sosionom, i kode 1496 klinisk barnevernpedagog, i kode 1510 spesialutdannet barnevernpedagog i lønnsramme 18, alt. 3 - 11, p.t kr. 402 600 - 583 900 pr. år (ltr. 43-65). Alternativt stillingskode 1434 rådgiver , p.t kr. 414 600 - 583 900 pr. år (ltr. 45-65). Alternativt 0794 som psykolog, pt. kr. 488 000 - 640 200 pr. år (ltr. 55-70) eller i kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet , pt. kr. 563 700 - 813 400 pr.år (ltr 63-80). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.KontaktinformasjonKontaktperson for stillingen:Leder Sølvi Berg Tennøy, tlf. 466 17 487Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne sidenVitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal skannes og legges ved søknaden.Generelle opplysningerStaten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformålStillingen er for tiden lagt til Familievernkontoret i Ålesund.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.06.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2019
  14 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 19
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Adresse

Universitetsgata 7
Postboks 8113 Dep.
0032 Oslo