<  
>  

Kripos, et særorgan underlagt Politidirektoratet, er et bistandsorgan for norsk politi med spisskompetanse innenfor bl.a. taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi har også et ansvar for å igangsette etterforskning og iretteføre komplekse og omfattende saker relatert til organisert eller annen alvorlig kriminalitet. Det nasjonale kriminallaboratoriet og politiets datakrimsenter ligger ved Kripos. Kripos er også det internasjonale kontaktpunktet for norsk politi, og vi har ansvar for forvaltningen av politiets sentrale registre.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Politiattest (uttømmende) kan bli innhentet.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (37)

Adresse

0667 OSLO