Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger

Om stillingenDet blir ledig en ett-årig konstitusjon som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg én lagmann, 15 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én jordskifteutreder, administrasjonssjef og åtte saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Tromsø.KvalifikasjonskravSøkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.Vi tilbyrStilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 206 000,-.Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Hålogaland lagmannsrett v/førstelagmann Monica H. Nylund, tlf. 77 60 35 00.Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden "Søk denne stilling". Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.Søknadsfrist 2. desember 2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.12.2019 Tromsø

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger

Adresse

Dronningensgate 2
7485 TRONDHEIM