<  
>  

Fiskeri- og kystdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Departementet fungerer som sekretariat for fiskeri- og kystministeren, og utøver sin administrative myndighet gjennom oppgaver som tilrettelegging og implementering av lover og reguleringer.

Det er ca. 110 tilsatte i Fiskeri- og kystdepartementet. Fordelt på kjønn er det nesten like mange menn som kvinner ansatt.

Departementet ble opprettet i 1946. Norge var den første nasjonen i verden som etablerte et eget departement for fiskeriene. Før den tid sorterte fiskerisaker under Handelsdepartementet

Visjon

Verdier fra havet - Norges framtid

Antall ansatte

Ca. 110

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Jobbmuligheter i Fiskeri- og kystdepartementet
Jobbmuligheter i Fiskeri- og kystdepartementet

Alle våre stillinger kunngjøres hos NAV, i fellesannonse med de øvrige departementene i Aftenposten, på finn.no og på www.jobb.dep.no/fkd.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Førstekonsulentstilling

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Postadresse:
Fiskeri- og kystdepartementet
Postboks 8118 Dep
0032 Oslo