Husbanken

Bankvirksomhet, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Husbanken er eit kompetanseføretak med kreative og sjølvstendige medarbeidarar. Vi har regionkontor i Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo. Hovudkontoret vårt ligg i Drammen. Husbanken si oppgåve er å setja i verk Regjeringa sin bustadpolitikk. Vår hovudutfordring er bustadsosialt arbeid, universell utforming og miljøvenlege bustader. Vi samarbeider med kommunar, andre statlege etatar, byggjebransje, kompetansemiljø, interesseorganisasjonar og friviljuge organisasjonar.

Les mer om Husbanken
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Husbanken

Org. nr: - Stillingsident: 4048331869 Presentasjon av stillingen:Strategi, styring og rapportering er en avdeling i kontoret for Styring og utvikling. Kontoret har ansvaret for strategisk og operativ styring og utvikling, langtidsplanlegging, dialog med departementene, styring av Husbankens totale utviklingsportefølje og organisasjonsutvikling og HR. I tillegg har kontoret ansvar for juridisk rådgiving, personvernombud og har også en hvitvaskingsansvarlig funksjon. Kontoret leder og koordinerer Husbankens arbeid med statsbudsjettet og store satsninger.Avdelingen Strategi, styring og rapportering utarbeider og operasjonaliserer Husbankens virksomhetsstrategi og har ansvar for langsiktig strategisk planlegging og styring av Husbanken. Dette omfatter langsiktig planlegging og budsjettering, portefølje- og risikostyring samt analyser og oppfølging av resultater og mål.Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til avdelingsdirektør for Strategi, styring og rapportering. Avdelingen består av 12 dyktige medarbeidere.ArbeidsoppgaverUtvikling, oppfølging og operasjonalisering av flerårige planer for HusbankenUtarbeide økonomiske analyser som beslutningsgrunnlag i planarbeidetBidra inn i arbeidet med virksomhetsstrategi og strategisk målbilde og være en sparringpartner for helhetlig utvikling av forretningsområdeneSikre at forretningsutvikling, fagområder og digitalisering understøtter virksomhetsstrategien og blir operasjonalisert i planarbeidetGi langsiktig grunnlag for årlig styring og budsjettering, herunder gevinstrealiseringDelta og bidra i de sentrale strategi- og styringsprosesseneJobbe i team på tvers av avdelinger og kontorKvalifikasjonerRelevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole (gjerne inne strategi og økonomi), mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanningErfaring fra arbeid med langsiktig strategisk planlegging og flerårig budsjettering i offentlig sektor vil bli vektlagtErfaring med gevinstrealiseringsarbeid og utviklingsarbeid er ønskeligGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskPersonlige egenskaperResultatorientert og analytiskSe det store bildet og evne å operasjonalisere og konkretisere fremtidige behovGod økonomiforståelseGode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaperEvne å motivere andre til å tenke langsiktig i plan og budsjettarbeidetGod gjennomføringsevneKan både arbeide selvstendig og i teamVi tilbyrEn spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.Fast stilling som 1364 seniorrådgiver med lønnsspenn 700.000 ¿ 820.000 / 1538 fagdirektør med lønnsspenn 800.000 ¿ 900.000 avhengig av kvalifikasjonerGod pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonenFleksibel arbeidstidKantineordningGodt utstyrt trimromDen statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.KontaktinformasjonVIbeke Røise Warholm, Kontordirektør, Styring og utvikling, 48949086 Andre Johannessen, Avdelingsdirektør, Strategi, styring og rapportering, 99468860ArbeidsstedGrønland 53 3045 DrammenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:HusbankenReferansenr.:4048331869 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.04.2019
24.04.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

5020 BERGEN