Sweco

IT: Hardware / Software, Konsulenttjenester: IT, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitektur. Sweco-konsernet er en av de største aktørene i Europa, markedsledende i Norden, og med sterke nisjeposisjoner i østeuropeiske land.

I Norge er Sweco et av landets ledende tverrfaglige rådgiverselskap, med 30 kontorer over hele landet. Som rådgivende ingeniører og miljørådgivere jobber vi med prosjekter som har betydning for samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sweco

Sweco Innlandet opplever en betydelig økt etterspørsel innen fagområdet VVS og vi ønsker derfor å styrke vårt kompetansemiljø med en rådgiver.Vi ser etter en resultatorientert person med genuin interesse for å utvikle gode og fremtidsrettede løsninger og leveranser til våre kunder. En aktiv og beslutningsdyktig pådriver som evner å lede andre, og med faglig tyngde og personlig integritet. For å lykkes i rollen må en ha god prosjekt- og prosessforståelse og evne å samarbeide godt med andre. Det er viktig med et systematisk arbeidssett og kunne jobbe godt selvstendig.I rollen som RIV får du et helhetlig fagansvar og prosjektansvar for fagområdet VVS i Swecos prosjekter, og ivaretar oppdragsoppfølging, oppdragsledelse og kundekontakt. Du ivaretar prosjekteringsoppgaver, herunder beregninger og tegningsproduksjon, anbudsbeskrivelser og kostnadsberegninger. Du bistår med rådgivning og utredninger, og inngår i tverrfaglige samarbeid med andre fagmiljøer.Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen, er blant annet:Fagansvar for VVS i prosjekter fra A-Å, inkludert beregninger og tegningsproduksjon.Intern prosjektledelse for RIV-oppdragRådgivning og utredninger innenfor VVS fagetFaglig mentor for mindre erfarne kollegerKvalitetssikring og tilbuds- og markedsarbeidTett samarbeid med kunder for å finne kreative, bærekraftige og forretningsmessige løsninger på deres problemstillingerFølgende kompetanse og erfaring er viktig:Sivilingeniør eller ingeniør innen VVS. Nyutdannede med fagbrev kan også søke.Relevant prosjekt- og prosjektledererfaring (minimum 3 år)Du har faglig tyngde og gode faglige kvalifikasjonerErfaring med bruk av digitale tegnings-, modellerings- og beregningsverktøy (AutoCAD, Revit, etc.). Det er en fordel med god forståelse for BIM.Sweco tilbyr følgende:Et solid fagmiljø innenfor bygg, samt et miljø som er fokusert på godt tverrfaglig samarbeidUtviklende og interessante utfordringer i et bredt spekter av prosjekter, også i samarbeid med øvrige regioner i Sweco Norge AS og andre land i Sweco-konsernetMulighet for videreutvikling som fagspesialist og/eller prosjektlederEt svært godt arbeidsmiljø med et aktivt humorlagGode og konkurransedyktige betingelserStillingen har kontorsted Hamar.Er dette noe for deg? Søker bes søke via denne linken: https://theac.recman.no/job.php?job_id=104837 Vi ser fram til å lese din søknad og CV og håper at du der kan beskrive hvordan du kan bidra i denne stillingen for Sweco Innlandet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company Anstein Krekke 419 15 748 eller Gro-Anett Haugen på 974 08 693. Søknadene behandles fortløpende. Link til søknadsskjema: Send søknad
21.10.2019 Gjøvik
Vil du lede et høyt kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med kreative, bærekraftige og forretningsorienterte prosjekter? Sweco Innlandet opplever en betydelig økt etterspørsel, og søker en gruppeleder som kan lede og utvikle kontoret og teamet på Gjøvik innen byggtekniske fag.Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en årlig omsetning på rundt 15,44 milliarder NOK. Selskapet har 16 000 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Sweco Norge er inndelt i forretningsområdene bygg, energi og infrastruktur, og sysselsetter om lag 1600 ansatte fordelt på kontorer i hele landet.Sweco Innlandet har en solid befestet posisjon på Innlandet gjennom sine kontorer på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Totalt jobber 92 medarbeidere på et bredt spekter av prosjekter for både offentlige og private oppdragsgivere innen fagene bygg, prosjektadministrasjon, geoteknikk, vann og avløp, miljø, veg, takst og TI (elektro, VVS og RITB). Sweco Innlandet er i vekst, med en sterk økning i ordreverdi og en rekke store og interessante prosjekter på gang. For tiden jobber Sweco Innlandet med blant annet ulike leilighetsprosjekter og utbyggingen av E6 Arnkvern - Moelv. Sweco Innlandet samarbeider med øvrige regioner i Sweco Norge AS og andre land i Sweco-konsernet.Vår nye gruppeleder er en engasjert kunde- og forretningsorientert person, som ser og utnytter kommersielle muligheter. En initiativtaker og pådriver for utvikling og gjennomføring av gode og fremtidsrettede løsninger og leveranser til Swecos kunder. Du er en utpreget lagspiller, med gode relasjonelle ferdigheter og kommunikasjonsevner. Videre er du dyktig på å motivere og utvikle medarbeidere og team til å fokusere på mål og prestere godt i Swecos oppdrag og prosjekter.Gruppeleder ivaretar det forretningsmessige ansvaret for gruppen, derigjennom resultat- og personalansvar. Bygg-gruppen på Gjøvik består av 9 ansatte som ledes av gruppeleder. Det tilligger rollen et ansvar for å drive salg, utvikle et fremtidsrettet kontor samt bidra til utvikling av regionen i samsvar med markedet og resten av Sweco. Som gruppeleder vil du være prosjekteier og tilbudseier, og ha det overordnede ansvaret for oppfølging av gruppens leveranser. Stillingen inngår i regionens lederteam og rapporterer til regionleder.Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen, er blant annet:Målrettet og systematisk kundearbeidOppfølging av gruppens leveranser og faktureringsgradImplementering av selskapets strategiplanSikre at Swecos virksomhetssystem er implementertLegge til rette for faglig utvikling og samarbeid på tversVære en aktiv bidragsyter som medlem i ledergruppen i Sweco InnlandetFølgende kompetanse og erfaring er viktig:Relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad, men det er ikke et kravDu har relevant ledererfaring og erfaring med prosjektledelseDu har god forståelse for byggtekniske fagDu kan vise til dokumenterte resultater, som lønnsom vekst, medarbeiderutvikling, kundetilfredshet, prosjektleveranserDu har erfaring med tilbudsarbeidDu har god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøyDu har nettverk innenfor bransjen og grunnleggende businessforståelseSweco tilbyr:Gode muligheter for å utvikle deg som leder i et stort tverrfaglig miljø med kunnskapsrike medarbeidereMuligheter for å utvikle et stort eget team gjennom tett kundekontakt, interessante prosjekter og samarbeidKurs, ledertrening og et stort internt- og eksternt nettverkEt fleksibelt og svært godt sosialt arbeidsmiljøUtviklende og interessante utfordringer i et bredt spekter av prosjekter, også i samarbeid med øvrige regioner i Sweco Norge AS og andre land i Sweco-konsernetGode og konkurransedyktige betingelserEr dette noe for deg? Søker bes søke via denne linken: https://theac.recman.no/job.php?job_id=104837 Vi ser fram til å lese din søknad og CV og håper at du der kan beskrive hvordan du kan bidra i denne stillingen for Sweco Innlandet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company Anstein Krekke 419 15 748 eller Gro-Anett Haugen på 974 08 693. Link til søknadsskjema: Send søknad
21.10.2019 Gjøvik
Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en årlig omsetning på rundt 15,44 milliarder NOK. Selskapet har 16 000 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter.Sweco Norge er inndelt i forretningsområdene bygg, energi og infrastruktur, og sysselsetter om lag 1600 ansatte fordelt på kontorer i hele landet.Sweco Innlandet har en solid befestet posisjon på Innlandet gjennom sine kontorer på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Totalt jobber 92 medarbeidere på et bredt spekter av prosjekter for både offentlige og private oppdragsgivere innen fagene bygg, prosjektadministrasjon, geoteknikk, vann og avløp, miljø, veg, takst og TI (elektro, VVS og RITB). Sweco Innlandet er i vekst, med en sterk økning i ordreverdi og en rekke store og interessante prosjekter på gang.Geomiljøet i Sweco er fordelt over hele landet og jobber med geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnundersøkelser. Vi har geoteknikere i 7 byer som samarbeider på spennende oppdrag. For tiden jobber Sweco Innlandet med blant annet Mjøstårnet og utbyggingen av E6 Arnkvern - Moelv. Sweco Innlandet samarbeider med øvrige regioner i Sweco Norge AS og andre land i Sweco-konsernet.Sweco Innlandet opplever en betydelig økt etterspørsel innen fagområdet for geoteknikk og har av den grunn behov for å styrke sitt kompetansemiljø med en geotekniker. Vi ser etter en geotekniker med engasjement, initativ og gjennomføringskraft. Du har genuin interesse for faget og bidrar aktivt i å utvikle gode og fremtidsrettede løsninger og leveranser til Swecos kunder. En aktiv pådriver som evner å lede seg selv og som har høy grad av personlig og faglig integritet og troverdighet.Rollen som geotekniker ivaretar geoteknisk rådgivning og prosjektering, samt er en viktig bidragsyter i å videreutvikle geoteknikkfaget i Sweco. Stillingen inngår i et sterkt fagmiljø med spisskompetanse på brukonstruksjoner hvor fagfeltene geoteknikk og konstruksjonsteknikk samarbeider. Som geotekniker jobber du også tett med andre kontorer der geofag er representert.Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen, er blant annet:Prosjektering og geoteknisk rådgivning.Videreutvikling av geoteknikkfaget i SwecoBistand i tilbudsarbeid og markedsføring.Samarbeid med kollegaer i egen enhet og på tvers i organisasjonenBefaring i prosjekterFølgende kompetanse og erfaring er viktig:Mastergrad med spesialisering innen geoteknikk, eller bachelorgrad med spesialisering innen geoteknikkMinimum 3 års erfaring med geoteknisk prosjekteringDu har god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøySweco tilbyr:Et solid fagmiljø innenfor bygg, samt et miljø som er fokusert på godt tverrfaglig samarbeidUtviklende og interessante utfordringer i et bredt spekter av prosjekter, også i samarbeid med øvrige regioner i Sweco Norge AS og andre land i Sweco-konsernetMulighet for videreutvikling som fagspesialist og/eller prosjektlederEt svært godt arbeidsmiljø med et aktivt humorlagGode og konkurransedyktige betingelserStillingens arbeidssted er Swecos kontor på Lillehammer.Er dette noe for deg? Søker bes søke via via denne linken: https://theac.recman.no/job.php?job_id=103331Vi ser fram til å lese din søknad og CV og håper at du der kan beskrive hvordan du kan bidra i denne stillingen for Sweco Innlandet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company Anstein Krekke 419 15 748 eller Gro-Anett Haugen på 974 08 693. Søknadene behandles fortløpende. Link til søknadsskjema: Send søknad
22.10.2019 Lillehammer
Vil du jobbe med veiprosjekter i Sweco?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Swecos veigruppe i Oslo blir du et verdifullt tilskudd til et sterkt og voksende rådgivermiljø som er sentralt i Swecos samferdselssatsing. Vi kan skryte av et godt arbeidsmiljø med hyggelige sosiale sammenkomster, og vi var nylig på befaring på anlegget E6 Arnkvern - Moelv hvor vi benyttet sjansen til å arrangere en hytte- og fjelltur i samtidig.Hos oss vil du utvikle deg. Du vil få ansvarsfulle og varierte oppgaver i spennende infrastrukturprosjekter som vi utfører for et stort mangfold kunder, slik som urbaniseringsprosjekter for kommuner eller private utbyggere, og større anlegg i samarbeid med entreprenører. Stillingen gir deg gode muligheter til å ta nye steg fremover innen dine interessefelt og fagområder. Vi søker deg som tar ansvar og viser engasjement, også i krevende situasjoner.Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:løsningsutvikling i samarbeid med totalentreprenører.tverrfaglig samarbeid i større prosjektgrupper på tvers av selskap.utbygging i byområder hvor anleggsgjennomføring er spesielt viktig.utvikling av nye og innovative løsninger for å møte fremtidens behov.planlegging av gang- og sykkeltiltak i eksisterende gateløp.Dette kan duDu er utdannet ingeniør eller sivilingeniør innen relevante fag.Du har over 5 års relevant erfaring innen samferdsel.Du behersker relevante programvarer og gjerne modellbasert prosjektering.Du kommuniserer klart og tydelig på norsk.Du er dyktig til å bygge gode relasjoner og samarbeide.Du har gjerne erfaring innen prosjektledelse.Sweco former fremtidens byer og samfunnVi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema: Send søknad
25.10.2019 Oslo
I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Du kommer inn i en engasjert gruppe, som preges av et nytenkende, godt og sosialt miljø med bred kompetanse. Gruppen består ellers av biologer, naturforvaltere og hydrologer. Din rolle er å styrke fagmiljøet med kunnskap, engasjement og erfaring innen kartlegging av natur og miljørelaterte problemstillinger knyttet til naturmiljø.Hos oss vil du utvikle deg. Som prosjektleder vil du følge opp fremdrift og økonomi samt bidra i markedsarbeid og utvikling av fagområdet ditt. Hvis du er målrettet og tar initiativ, er det gode muligheter for at du kan påvirke din egen arbeidsdag- og oppgaver. Gjennom god prosjektstyring har vi stor grad av fleksibilitet i hverdagen. Vi gir jevnlig oppfølging, slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.Stillingen tilpasses din kompetanse, og aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være:Naturkartlegging etter NiN 2.0Naturundersøkelser knyttet til terrestrisk eller akvatisk miljøMiljødesign i regulerte vassdragUtarbeide konsekvensutredningerMiljøoppfølging av anleggUtarbeide miljøoppfølgingsplaner, ytre miljø-planer, MTA-planerUtarbeide tilstandsvurderinger (forurensing, akvatisk liv) og tiltaksplaner for vassdrag, samt følge opp under gjennomføringDu vil bidra i alle faser av prosjekter: planlegging, eventuelle befaringer, databehandling, rapportering og kundekontakt.Stillingen er tilknyttet Swecos avdeling i Trondheim. Du må regne med noe feltarbeid og reising.Dette kan du:Erfaring fra én av følgende er nødvendig:Botanisk naturmiljø: God kompetanse og erfaring innen kartlegging av natur etter NiN 2.0 fra 2018 - 2019.Akvatisk naturmiljø: Solid erfaring innen tema som tilstandsundersøkelser, tiltaksplaner og miljødesign.Kandidater med solid erfaring innen konsekvensutredninger, miljøoppfølging i anlegg og miljøoppfølgingsplaner blir også vurdert.Ellers er det ønskelig at:Du har minst en sesongs erfaring med NiN 2.0 eller minst tre års erfaring innenfor noen av de andre arbeidsoppgavene.Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.Du har glød og engasjement og evne til å spre dette til dine kolleger.Sweco former fremtidens byer og samfunn. Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema: Send søknad
27.10.2019 Trondheim
Vil du bidra med din vannkraftekspertise?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Oslo blir du en del av et sterkt vannkraftmiljø. Du vil få ansvarsfulle oppgaver i spennende og varierte prosjekter og blir et verdifullt tilskudd til en gruppe med engasjerte og hyggelige kolleger. Som seniorrådgiver får du sjansen til å påvirke fagmiljøet med kreative og bærekraftige løsninger og bidra til forretningsutvikling innen vannkraftmarkedet.Hos oss vil du utvikle deg. Du blir en viktig bidragsyter som prosjektleder og/eller faglig ressurs i våre oppdrag, der dine initiativ og din faglige ekspertise vil hjelpe våre kunder med å utvikle best mulige løsninger. Som rådgiver er du ansvarlig og analytisk, og med god vurderingsevne. Du setter pris på og bidrar til gode, konstruktive samarbeid, og du vil få rik anledning til å ta nye faglige steg fremover.Dine arbeidsoppgaverProsjekt-/prosjekteringsledelse i ett eller flere prosjekter, og delta som prosjektmedarbeider i en flerfaglig arbeidsgruppeArbeid i alle prosjektfaser. Du vil utvikle design, utarbeide anbudsdokumenter, detaljprosjekterte og følge opp under bygging.Tilbuds- og markedsarbeid.Ansvar for markedskontakt og kundeoppfølging.Deg og dine erfaringerDu er ingeniør/sivilingeniør innen bygg/konstruksjon med minimum 10 års relevant erfaring.Du har en allsidig bakgrunn som konstruktør og/eller prosjektleder, anleggsleder eller byggeleder.Du har erfaring fra kraftselskap, entreprenørfirma eller rådgivende virksomhet.Det vil være en fordel om du behersker relevant 3D-verktøy, slik som Revit og Autodesk.Du har erfaring med å utarbeide og følge opp bygg- og anleggskontrakterDu har erfaring med kompliserte spesifikasjoner fra store offentlige kunderSweco former fremtidens byer og samfunnVi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema: Send søknad
27.10.2019 Oslo
Er du vår nye seniorrådgiver innen kraftproduksjon?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Oslo blir du en viktig ressurs for å styrke vårt engasjement i kraftbransjen. Som seniorrådgiver får du sjansen til å påvirke fagmiljøet med kreative og bærekraftige løsninger, og bidra til forretningsutvikling innen markedet for kraftproduksjon. Du vil få ansvarsfulle oppgaver i spennende, varierte og flerfaglige prosjekter som vi utfører for private og større regionale aktører.Hos oss vil du utvikle deg. Du blir en viktig bidragsyter som prosjektleder og/eller faglig ressurs i våre oppdrag. Som rådgiver er du ansvarlig og analytisk, og med god vurderingsevne. Du liker å vise initiativ og bruker din faglige ekspertise til å hjelpe kundene med å utvikle best mulige løsninger. Du vil få gode muligheter til å utvikle deg faglig på egenhånd og gjennom gode, konstruktive samarbeid.Dine arbeidsoppgaverDu vil jobbe faglig eller som prosjektleder i prosjekter av ulik størrelse. Det kan være store nasjonale utredninger, rehabilitering og nybygg av transformatorstasjoner eller modernisering og nybygg av vannkraftverkDu vil være delaktig i alle prosjektfaser, fra å utvikle design, utarbeide anbudsdokumenter, detaljprosjektere og følge opp under byggingDu vil arbeide med tilbuds- og markedsarbeidDu vil ha ansvar for markedskontakt og kundeoppfølgingDette er deg og dine erfaringerDu har relevant utdanning som sivilingeniør/ingeniør innen elkraft eller maskin med minimum 10 års relevant erfaringDu har gjerne erfaring som leder / prosjektleder / konstruktør eller som anleggsleder, eller byggeleder fra kraftselskap, nettselskap, entreprenørfirma eller rådgivende virksomhetDu har god økonomisk forståelse av prosjekteringsvirksomheterDet er en fordel om du i dag har kundekontakt og vil utvikle disse og nye kontakter videre i SwecoSweco former fremtidens byer og samfunn. Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema: Send søknad
27.10.2019 Oslo
I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Som erfaren rådgiver bygg tar du en sentral rolle i utviklingen av Sweco som bedrift. Du er med på å skape bo- og næringsområder der trivsel, miljø og bærekraft går hånd i hånd. På Swecos kontor i Bodø jobber det i dag 31 rådgivere innenfor faget konstruksjonsteknikk. Vi jobber med et bredt spekter av prosjekter for både offentlige og private byggherrer.Hos oss utvikler du deg. I Sweco møter du en svært variert, fleksibel og sosial arbeidshverdag. Vi tror på inkludering, utvikling og det å være i forkant på våre prosjekter. Det er svært viktig for oss at du blir hørt, og at du deler og søker kunnskap. For å nå felles mål spiller vi hverandre gode. Vi søker deg som er god til å samarbeide og som motiveres av faglig utvikling. Du er systematisk og god til å planlegge fremover. Du gjør gode vurderinger og viser engasjement og har godt humør, også i krevende situasjoner.Dine arbeidsoppgaver:fagansvar som RIB i prosjekter fra A-Å, inkludert beregninger og tegningsproduksjonrådgivning i tidligfase på prosjekt for å finne de gode konseptintern prosjektledelse for RIB-oppdragprosjekt- og byggeledelse i bygg- og anleggsoppdragprosjekteringsledelse for bygg- og anleggsoppdragrådgivninger og utredninger innenfor byggfaget. Ansvarlig for global statikk, konstruksjonssikkerhet og koordinering av dette fagområdetkvalitetssikring og tilbuds- og markedsarbeidha tett samarbeid med kunder for å finne kreative, bærekraftige og forretningsmessige løsninger på deres problemstillingerbygge opp en RIB funksjon ved kontoret i BodøDette kan du:Du er sivilingeniør eller ingeniør innen konstruksjonsteknikkDu har relevant prosjekt- og prosjektledererfaring (minimum 5 år)Du har god kunnskap om prosjektering av bygningskonstruksjoner.Du har kjennskap til relevante prosjekterings- og beregningsverktøy som Revit Structure/Tekla og FEM-Design/Robot/Focus.Det er en fordel med god forståelse for BIMErfaring med bruk av massivtreSweco former fremtidens byer og samfunnVi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: Bodø
27.10.2019 Bodø
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • OKT 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Sweco

Adresse

Sweco Norge AS
Postboks 80 Skøyen
0212 Oslo