<  
>  

Næringshagen i Odda

IT: Hardware / Software, Olje / Gass / Energi / Kraft, Konsulenttjenester: IT

Næringshagen i Odda skal legge til rette for nyskapning og vekst i nytt og eksisterende næringsliv og i offentlig sektor gjennom rådgiving,prosjektledelse,kompetanseheving og nettverksbygging mot et regionalt marked.

Målsettingen er at dette skal styrke næringslivet og regionen sin innovasjonsevne,konkurransekraft og langsiktig verdiskapning.

Gjennom samarbeid med sentrale aktører skal vi være formidlere til kompetanse eller ressurser (økonomiske eller personalmessige), som næringslivet i regionen har behov for til å kunne videreutvikle sin virksomhet.

Fakta om Næringshagen i Odda
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Trainee Indre Hordaland (TIH) Trainee

TIH er en nystartet, regional traineeordning med kontor i Odda. Vi kan tilby en 2-årig traineeperiode med opphold i 2-3 bedrifter i Indre Hordaland. Her får du det nettverket og den veiledningen du trenger til å skape deg en karriere innen de fleste fag og yrker! Som trainee får du en knallstart i arbeidslivet samt relevant erfaring fra flere bedrifter på kort tid. Hvilket utbytte får traineen?  De som blir traineer er unge med høy utdannelse som vanligvis ikke har mer enn to års yrkeserfaring. De fleste kommer rett fra skolebenken og er rundt 25-30 år. 70 % har utdannelse på masternivå, de vanligste fagretningene er økonomi, ingeniørfag og samfunnsfag. Søknadene til de regionale ordningene er omtrent likt fordelt mellom kjønn. Distriktssenterets rapport oppsummerer traineenes tilbakemeldinger slik: Å jobbe i flere bedrifter med ulik bedriftskultur hadde en merverdi i seg selv (96 %). Minst en av bedriftene var interessant som arbeidsplass (86 %). Arbeidsoppgavene var i tråd med kompetanse (68 %). God oppfølging i alle bedriftene man var innom (59 %). Erfaringen som trainee ga en «flying start» på karrieren (55 %). 19 % mener det ville tatt seg dårlig ut om de ikke fikk tilbud om jobb fra noen av bedriftene Noen få (8 %) føler de ble brukt til oppgaver/småoppgaver uten at det lå noen intensjon om å rekruttere fast ansatte.. Det sosiale aspektet er viktig – gjennom traineepakken får traineen kurs og sosiale settinger som gjør at de blir godt kjent med andre, og dette er av stor betydning for trivsel og at de blir værende. Det sosiale har til og med innvirkning på forretningskontrakter.   82 % sier de har fått tilbud om jobb gjennom ordningen. Trainee Indre Hordaland vil tilby traineene nettverk og flere samlinger i halvåret, de fleste av disse med faglig innhold levert av medlemsbedriftene. Ved enkelte samlinger vil det innhentes ekstern fagkompetanse i form av f.eks. kursholdere, foredragsholdere og/eller inspiratorer.      
Sted
Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
Les mer

Bildegalleri

Adresse

Eitrheim, 5750 Odda