<  
>  

Kunsthøgskolen i Oslo

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Kunsthøgskolen i Oslo

Om stillingen:Ved avdeling Kunstakademiet er det ledig vikariat som programkoordinator (90%) for bachelorstudiet. Vikariatet varer ut mai 2021.Programkoordinator er underlagt dekan, og samarbeider med fagmiljøet om administrativ gjennomføring av studieprogrammet, blant annet med ansvar for planlegging, koordinering, rapportering og formidling.Stillingen vil blant annet bli tillagt følgende oppgaver:Bistå dekan med god fagadministrativ utvikling og drift av avdelingenBistå dekanen med å følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til arbeidsplan)Studentkontakt for BAKoordinering og utforming av semesterplan og undervisningsplanSekretærfunksjon for programrådet på KunstakademietKoordinering av arbeid i opptakskomiteenKoordinering av eksamensavviklingKoordinering av arbeid med avgangsutstillingen i samarbeid med ekstern kuratorAdministrativ oppfølging av gjestelærere/timelærere og veiledere i samråd med fagmiljøetAttestasjonsansvar for studieprogrammetForfallende oppgaver knyttet til den daglige drift av studieprogrammetDen ansatte forutsettes å delta i avdelingens strategiske utvikling og bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser.Kvalifikasjonskrav:Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, tilsvarende mastergradsnivå.Dokumenterbar relevant realkompetanse for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte krav om høyere utdanningMinst tre års administrativ- og organisatorisk erfaring innenfor relevante fagområder, fortrinnsvis fra universitets- eller høgskolesektoren eller fra en kunstinstitusjonKunnskap om utdanningssektoren vil være en fordel samt interesse for å jobbe med studieadministrasjonGode IT-kunnskaper, særlig i Word, Excel og Powerpoint, og relevante læringsplattformverktøyPersonalige egenskaper:Kjennskap til og interesse for kunstfeltetSvært gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, da stillingen innebærer tett samarbeid med dekanen, ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger, studenter og administrasjon innen ulike fagområderEvne til å jobbe systematisk og analytisk, kunne håndtere flere oppgaver samtidig, og trives med administrative arbeidsoppgaverEvne til selvstendig prosjektarbeid og god gjennomføringsevneMeget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelskEvne til å jobbe langsiktig og strategisk med å iverksette avdelingens visjonerDet vil bli lagt stor vekt på lignende erfaring fra utdanningsinstitusjoner og personlig egnethet til stillingen.Vi tilbyr:Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljøFlotte lokaler på Grünerløkka i Oslo sentrumStort kunst- og kulturtilbudTrening i arbeidstidenLønn brutto fra kr 527 500 til kr 600 200 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver /seniorrådgiver,stillingskoder 1434 /1364. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasseSøknad:Søknad, CV og dokumentasjon sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Evt. annen dokumentasjon kan sendes perpost. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.Generelle kravDe som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeilemangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal og etnisk bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkernes navn kan bli offentlig selv om en søker ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Kontaktpersoner:Dekan Maiken Håvarstein (spørsmål om stillingen) maikhava@khio.no, mobil +47 924 92 007HR rådgiver Cathrine Følstad (tekniske spørsmål knyttet til søkeprosessen) epost cathfols@khio.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
03.08.2020 Oslo

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

0166 OSLO