Skagerak Energi

Olje / Gass / Energi / Kraft
Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Skagerak Energi

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Konsernet har over 600 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på ca. 6 TWh, over 200 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft, samt i Air Liquide Skagerak og Laugstol. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.For mer informasjon om selskapet, se www.skagerakenergi.noSom et ledende norsk energikonsern utvikler Skagerak Energi nye bærekraftige løsninger for industri, byer, havner og utbyggere. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare energikilder, og øker sin satsing på forretningsutvikling og innovasjon som et viktig bidrag i det grønne skiftet. Konsernet har sitt ankerfeste i Telemark og Vestfold.Som konsernsjef blir du ansvarlig for den videre utviklingen av Skagerak Energi - strategisk, teknologisk og kommersielt, og for å posisjonere selskapet for videre vekst i et energimarked i stor endring.Ny konsernsjef har et høyt ambisjonsnivå og god forretningsforståelse, evner å utvikle medarbeidere og bygge gode team, og leder med trygghet og legitimitet. Rett kandidat kan vise til solid ledererfaring fra større virksomhet, gjerne innen energi-, industri- eller teknologibransjen.Vi søker en konsernsjef som vinner tillit internt og eksternt, har god politisk forståelse, og kjennskap til regionens industri- og næringssammensetning.Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med styrets rådgivere i Backer Skeie, Knut Ole Tande, tlf 916 56 104, eller Rolf Kåre Nilsen, tlf 901 00 077.Søknad med CV registreres via Din karriere på www.backerskeie.no snarest og senest innen 25.august 2019. Adresse: Floodeløkka 1,3915 Porsgrunn
25.08.2019 Porsgrunn
Skagerak Nett AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi og har som formål drift og utbygging av energiforsyningsnett samt virksomhet som har tilknytning til dette. Skagerak Nett har anleggskonsesjoner for selskapets regionalnettanlegg i Telemark samt områdekonsesjon for alle kommuner i Vestfold og de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Selskapet er byggherre for en rekke prosjekter. Prosjektene er en viktig del av selskapets virksomhet og vi ønsker økt fokus på vårt arbeid med å koordinere og kontrollere HMS-arbeidet blant aktørene i prosjektene. Vi søker derfor en kompetent og ansvarlig person til stilling som:SHA-koordinator(Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan koordinator)Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder: • Utarbeide SHA-planer i prosjekter herunder et system for oppfølging av SHA-arbeidet, kontroll og rapportering, iverksettelse av tiltak og revisjoner • Utarbeide risikomatriser i prosjekteringsfasen for prosjekter, samt oppfølging videre i prosjektet • Være tilstede på anlegget ved behov • Følge opp at lover og forskrifter samt Skagerak Netts egne instrukser og prosedyrer overholdes • Følge opp at samtidighet og rekkefølge på arbeidsoppgaver ikke utgjør en risiko • Opplæring av personell i Skagerak Netts prosedyrer og instrukser • Bidra og bistå i selskapets arbeid med HMSDin profil: • Bachelor innen eks. elkraft, maskin eller bygg. Koordinatorskolen er en fordel • Erfaring fra SHA koordinering, kjennskap til relevante forskrifter og praktisk erfaring fra deltagelse i bygg- eller anleggsprosjekter • Tydelig og aktiv interesse for HMS-faget er en forutsetning • Selvgående, viser initiativ og kommuniserer godt med personell i ulike arbeidssituasjoner • Strukturert og ryddig arbeidsform med gode samarbeidsevnerVi kan tilby: • En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger Adresse: SLAGENVEIEN 120,3117 Tønsberg
29.08.2019 Tønsberg

Rekrutteringskalender

 • AUG 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere