<  
>  

Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern/ PUT i Karasjok

Helse Finnmark helseforetak har 1500 ansatte. Foretaket består av Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes, Klinikk prehospitale tjenester, Klinikk drift og Klinikk psykisk helsevern og rus som inkluderer SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern. For mer informasjon se: www.helse-finnmark.no Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) - psykisk helsevern SANKS er organisert i 3 avdelinger - Avdeling for voksne består av døgnavdeling, voksen psykiatrisk poliklinikk og akutteam i Lakselv. Avdeling for barn og unge består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Karasjok og Kirkenes, psykiatrisk ungdomsteam, ungdomspsykiatrisk avdeling, familieavdeling i Karasjok, samt et ambulant team i midt/øst - Finnmark. I tillegg har vi en egen FoU-avdeling som har ansvar for forskning og utviklingsarbeid. SANKS - Avdeling barn og unge, Karasjok, yter spesialisthelsetjenester med poliklinisk tilbud, døgntilbud for familier og ungdom, samt undervisnings-/veiledningstilbud. Kompetansesenteret preges av et høyt faglig nivå, hvor de fleste stillinger er bemannet av personer med høy faglig kompetanse. Det har status som en av tre kraftklinikker innen barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord (Bodø, Tromsø og Karasjok) og er godkjent utdanningsinstitusjon for 4 år i spesialiteten.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Facta om Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern/ PUT i Karasjok

Adresse

9730 KARASJOK