Norges Forskningsråd

Forskning og utvikling
Norges forskingsråd har ansvar for å auke kunnskapsgrunnlaget og fremje grunnleggjande og brukarstyrt forsking, og innovasjon. Forskingsrådet fordeler årleg vel 5,4 milliardar kroner til forskingsføremål. Forskingsrådet skal også arbeide for å fremje internasjonalt forskingssamarbeid. Forsking skal vere ei kraft i utviklinga av det norske samfunnet. Samtidig er forskinga ein del av vår kultur. Ho er givande i seg sjølv, og ho er nødvendig for fag- og kunnskapsutviklinga. Forskingsrådet er inndelt i fire divisjonar: Vitskap, Store satsingar, Innovasjon og Administrasjon.
Les mer om Norges Forskningsråd
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Norges Forskningsråd

Har du lyst til å jobbe med budsjett og koordinering av økonomiarbeid i Forskningsrådet? Her vil du få mange spennende oppgaver der du vil ha mye kontakt med ulike avdelinger på tvers av organisasjonen og ha dialog med relevante departementer. Hovedarbeidsoppgaverutarbeide og følge opp budsjett (FoU- og virksomhetsbudsjett) innenfor områdets ansvarsområdeøkonomirapportering internt og eksternthjelpe til med å utarbeide nødvendig statistikk og analyservære med på å utvikle Forskningsrådets budsjett og økonomiarbeid, og delta i interne forum som budsjett- og økonomiforumDet kan også være aktuelt at du får bidra i arbeidet med Forskningsrådets budsjettforslag og andre strategiske dokumenter. Vi søker deg som harerfaring fra økonomiarbeid i offentlig forvaltning og/eller privat virksomhetrelevant utdanninggod kompetanse i og interesse for bruk av regneark og andre IT-verktøygod analytisk evneevne til å ta initiativ, kan arbeide selvstendig og legger vekt på effektivitet og nøyaktighet i arbeidetgod formuleringsevne muntlig og skriftligStillingen innebærer mange strategisk viktige arbeidsoppgaver med løpende tidsfrister. Arbeidet krever teamarbeid og vi legger derfor vekt på at du trives med å samarbeide med andre. Vi tilbyr deghyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljøen utfordrende stilling og variert arbeidshverdaget kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdelinglønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordningersosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytteOm avdelingen Stillingen vil inngå i staben til Område for ressursnæringer og miljø som har ansvaret for forskning og innovasjon rettet mot nasjonale og globale utfordringer knyttet til energi, petroleum, klima, polarområdene, bioressurser og miljø. Området koordinerer Forskningsrådets innsats på disse områdene, gjennomfører analyser og utvikler strategier. Staben har blant annet ansvar for den generelle driften av området og arbeidet med områdets FoU-budsjett, herunder utarbeidelse av budsjettforslag, oppfølging av FoU-tildelinger og økonomistyring, årsrapport, statistikk og analyser. Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25. Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. Har du spørsmål om stillingen, kontakter du områdedirektør Fridtjof Unander, mobil 488 68 745, eller seniorrådgiver Johan Skivik Aubell, mobil 908 43 011, eller går inn på vår nettside www.forskningsradet.no. Adresse: 0283 Oslo
31.03.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

  • MAR 31
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere