Hestenes og Dramer & co

Advokattjenester / Prosedyre
Firmaets sentrale arbeidsområde er alle typer saker som er knyttet til strafferett, fengslingssaker, saker om soningsforhold og erstatning for uberettiget strafforfølgning. Alle firmaets advokater arbeider til enhver tid med straffesaker og er løpende oppdatert innenfor strafferett og straffeprosess. Et annet sentralt arbeidsområde er helse- og sosialrett og tilgrensende forvaltningsrettslige fagfelt. Et tredje viktig arbeidsområde er utlendingsrett, herunder asylsaker og utvisningssaker. Firmaet besitter videre god kompetanse innenfor fagområdene erstatningsrett, arbeidsrett, fast eiendom, familie-, arve- og skifterett, barnevernrett og alminnelig personrettet siviljus.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Hestenes og Dramer & co

Adresse

CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo