<  
>  

Cyberforsvaret

.
Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer (FK KKIS) arbeider med å samordne og utvikle mulighetene for kommunikasjon og datautveksling i Forsvaret. FK KKIS sørger for at norske styrker kan "snakke sammen" og utveksle informasjon på tvers av avdelinger i hær, sjø og luft, samt innad i egen avdeling og med allierte styrker. FK KKIS ble etablert i august 2005 og har sin hovedadministrasjon på Jørstadmoen ved Lillehammer. Fordi kompetansesenteret skal bidra til å styrke forsvarsgrenene direkte, er det etablert FK KKIS avdelinger i tilknytning til relevante fagmiljøer i hær, sjø, luft og heimevern. FK KKIS er en fellesavdeling med personell fra samtlige forsvarsgrener og en tverrfaglig sammensatt ledelse.
 Forsvarets arkivtjeneste(ATJ) er en fremtidsrettet enhet innen det arkivfaglige miljøet i Norge. ATJ har en stor kundemasse med fokus på utnyttelse av teknologi og høye krav til sikkerhet, noe som gjør ATJ til en interessant og utfordrende  arbeidsplass.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Cyberforsvaret

Org. nr: - Stillingsident: 4244941603 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets IKT-tjenester er Cyberforsvarets største IKT-miljø, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.noSeksjon for Operativsystemer i Leveranseavdeling Plattform har ledig stilling som senior systemingeniør med ansvar for blant annet drift, avvikhåndtering og kvalitetsikring. Tjenestested er Kolsås.Seksjonen er ansvarlig for drift og oppfølging av applikasjoner og plattformer og er Forsvarets største kompetansemiljø innen server drift, og fokuserer på leveranse, kompetanse og verdiskapning.ArbeidsoppgaverSentral drift og driftstøtte på Forsvarets Sikre Plattformer med tilhørende systemområderHåndtering av avvik, hendelser og problemer, samt proaktiv drift av løsningeneKvalitetssikre og gjennomføre endringer på tilhørende systemerKvalifikasjonerMinimum 3 års utdanning fra Universitet/ høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde (primært teknisk)Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring innenfor relevant fagområde, primært Microsoft server drift.Annen utdanning, sertifiseringer og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.Ønskelig:Bred teknisk kompetanse innenfor Microsoft Serverportefølje, Citrix og VMWareGod kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastrukturGrunnleggende ITIL-forståelse ses på som en stor fordel.Personlige egenskaperFor stillingen søker vi etter en person som er systematisk og kreativ i forhold til problemløsning.Gode samarbeidsevner, analytisk og strukturert, samt ha evne til å finne forbedringsmuligheter innen både systemer og prosesser.Kunne arbeide selvstendig og i teamBeherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden, mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage, fine treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, idrettshall).Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 lønnstrinn 65-75, kr 583 900 - 704 900 brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonFlage, Sjur, Overingeniør, (+47) 992 08 148ArbeidsstedKolsås 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4244941603 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.08.2020
03.08.2020 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4244790087 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvarets IKT- tjenester (CIKT) er Cyberforsvarets største IKT-miljø og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som er avhengig av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.Vi har ledig fast stilling som systemingeniør innen IKT-infrastruktur på mobile enheter. Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Tjenestested er Hønefoss.Det pågår større oppgraderinger, tilførsel av nye oppgaver og fornyelse innen IKT-Infrastruktur, noe som gjør Cyberforsvarets avdeling på Eggemoen til en meget attraktiv og spennende arbeidsplass. Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.ArbeidsoppgaverOppbygging og vedlikehold av IKT-infrastrukturer på mobile IKT-enheter.Bistå med drift av Forsvarets kommunikasjons infrastruktur og Forsvarets sikre plattformer.Drift av lokale IT-systemer.Deltakelse i prosjekter.KvalifikasjonerBachelor/tilsvarende innen relevant fagkrets, eksempelvis informatikk, teknologi, telematikk, elektronikk, satellitteknologi.Annen utdanning og lang relevant tjenesteerfaring fra eksempelvis informatikk og teknologi kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og godkjenning må være dokumentert.Førerkort klasse B.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for nivå Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.Ønskelig:Minimum 1 års relevant tjenesteerfaring fra eksempelvis satellitteknologi, telematikk, elektronikk, informatikk og teknologi.Erfaring i drift av IKT-systemerSertifisering fra Cisco og erfaring fra nettverksdrift.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.God vurderingsevne og løsningsorientert.Evne til helhetsoversiktResultat- og serviceorientert.Vi tilbyrFleksibel arbeidstid.Mulighet for trening i arbeidstiden.Gode pensjons- og velferdsordninger.Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør, stillingskode 1085, LR 22/ALT 21-31 lønnstrinn 55-65, kr 488 000 - kr 583 900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.KontaktinformasjonPer Arne Johansen, Seksjonssjef M-CIS, (+47) 32177311 / (+47) 95038640, perajohansen@mil.noArbeidsstedEggemoen 3514 HønefossSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4244790087 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.08.2020
11.08.2020 Ringerike
Org. nr: - Stillingsident: 4247003229 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling med ansvar for å drifte, utvikle og forsvare militære datasystemer, nettverk og IKT-systemer. Cyberforsvaret har også ansvar for å være pådriver i Forsvarets teknologiske utvikling, samt å lede Forsvarets konseptutvikling og eksperimenteringsvirksomhet.Cyberforsvarets våpenskole er ansvarlig for utarbeidelse av konsepter og taktikk for Forsvarets virksomhet i Cyberdomenet. I tillegg er våpenskolen ansvarlig for å ivareta alle funksjonelle forhold knyttet til anskaffelse av materiell og systemer til Forsvarets informasjonsinfrastruktur.Materiellavdelingen har ledig 2 prosjektstillinger som totalprosjektkoordinator innen Forsvarets IKT. Som totalprosjektkoordinator vil du lede prosjekter med fokus på bestilling og ivaretakelse av funksjonelle behov, herunder bl a lede arbeid i konsept-, definisjons- og gjennomføringsfasen for Forsvarets IKT-prosjekter.Tiltredelse så snart som mulig. Stillingene er midlertidige for en periode på 34 måneder fra oppstarttidspunktet. Tjenestested er Lillehammer.ArbeidsoppgaverRepresentere brukeren og ivareta koordinering av brukerens behov og funksjonelle kravBidra til planlegging av gjennomføringsfasen for prosjekterUtarbeide dokumentasjon og beslutningsunderlag i prosjekterBidra til test og verifikasjon av prosjektleveranserStøtte overlevering og innføring av prosjektleveranser til ForsvaretKvalifikasjonerMå ha bachelor eller annen 3-årig utdanning fra høgskole/universitet innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen IKTMinimum 2 års erfaring fra aktiv utøvelse av roller innenfor prosjektarbeidMå ha minimum 2 års IKT-relatert fagtjeneste eller tilsvarende relevant erfaringAnnen utdanning og lang relevant erfaring fra prosjektarbeid og relatert fagtjeneste kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanningDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO Secret før tiltredelseØnskelige kvalifikasjoner:Erfaring med investeringsvirksomheten i ForsvaretErfaring fra innovasjon og utvikling av nye kapasiteterErfaring fra operative prosesser, for eksempel fra statlig eller privat sektorPersonlige egenskaperEvne til å forstå og sette seg inn i en kompleks virksomhetResultatorientert, ta ansvar for egne leveranser og ha faglig autoritet og gjennomføringskraftEvne til å tenke innovativt og se forbedringspotensialSamarbeidsorientert og god til å kommunisereEvne og vilje til å ta initiativ og bygge relasjoner på tvers av organisatoriske skillerVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utviklingGode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstidenFleksibel arbeidstidLønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 , lønnstrinn 62-72 kr 552 800 - 667 200. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasseKontaktinformasjonRoland, Jon Grunde, Seksjonssjef, 61 10 32 00, Jgroland@mil.noArbeidsstedPostboks 800 2617 LillehammerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4247003229 Stillingsprosent: 100% Midlertidig Søknadsfrist: 11.08.2020
11.08.2020 Lillehammer
Org. nr: - Stillingsident: 4251063394 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvarets CIS-regiment drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer.Ved Cyberforsvarets CIS Regiment (CCR) har ledig 2 faste stillinger som avdelingsingeniør ved Stasjon Novik, cirka 10 mil sør for Bodø. Som avdelingsingeniør skal du kontrollere, drifte og vedlikeholde stasjonens tekniske utstyr.ArbeidsoppgaverDrifte og vedlikeholde stasjonens tekniske utstyr, med hovedvekt på radioteknisk utstyrImplementere og og kvalitetssikre vedtatte endringer på tjenesteneAnalysere avvik og feilsituasjoner innen systemområdeneOppdatere driftsverktøy og driftsdokumentasjonStillingene inngår i stasjonens turnustjenesteKvalifikasjoner3-årig ingeniørhøgskole eller tilsvarendeAnnen utdanning som teknisk fagskole og lang relevant erfaring innen område radiosystemer/radar kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanningMinimum 2 års relevant tjenesteerfaringEngelsk muntlig og skriftlig må beherskesDe som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret før tiltredelseFørerkort klasse B kreves, og ønskelig med førerkort klasse BEKjennskap til Forsvarets/NATOs organisasjon er en fordelI forbindelse med arbeid i fjellanlegg og på fjelltopp, må de som tilsettes ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest. Det er krav om en årlig fysisk test for stillingsinnehavernePersonlige egenskaperEvne til å ta initiativ og være løsnings- og resultatorientertEvne til å arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversiktGode samarbeidsevner, og evne til å arbeide godt, både i gruppe og aleneLojal og positiv, med et ønske om faglig utvikling, samt bidra aktivt til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrGode muligheter for faglig og personlig utvikling, med mange varierte arbeidsoppgaver og utfordringerGode pensjon og velferdsordningerMedlemskap i Statens PensjonskasseLønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør, kode 1085 LR 22, alt.14-24, ltr. 48-58, eventuelt kr. 428.500 - 505.800 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasseKontaktinformasjonIngvald Arne Sandnes, Senioringeniør, 75 57 87 34ArbeidsstedStasjon Novik 8140 InndyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4251063394 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.08.2020
18.08.2020 Gildeskål

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Cyberforsvaret

Adresse

Forsvarets Kompetansesenter KKIS
Postboks 800
Postmottak
2617 LILLEHAMMER