Cyberforsvaret

.
Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer (FK KKIS) arbeider med å samordne og utvikle mulighetene for kommunikasjon og datautveksling i Forsvaret. FK KKIS sørger for at norske styrker kan "snakke sammen" og utveksle informasjon på tvers av avdelinger i hær, sjø og luft, samt innad i egen avdeling og med allierte styrker. FK KKIS ble etablert i august 2005 og har sin hovedadministrasjon på Jørstadmoen ved Lillehammer. Fordi kompetansesenteret skal bidra til å styrke forsvarsgrenene direkte, er det etablert FK KKIS avdelinger i tilknytning til relevante fagmiljøer i hær, sjø, luft og heimevern. FK KKIS er en fellesavdeling med personell fra samtlige forsvarsgrener og en tverrfaglig sammensatt ledelse.
 Forsvarets arkivtjeneste(ATJ) er en fremtidsrettet enhet innen det arkivfaglige miljøet i Norge. ATJ har en stor kundemasse med fokus på utnyttelse av teknologi og høye krav til sikkerhet, noe som gjør ATJ til en interessant og utfordrende  arbeidsplass.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Cyberforsvaret

Seksjon for Servicedesk i Operasjonsavdelingen er ansvarlig for brukerstøtte og mottak av hendelser knyttet til Forsvarets sikre plattformer, samt Forsvarets sentralbordtjeneste. Seksjonen fokuserer på leveranse, kompetanse og verdiskapning, og jobber alltid med mål om å ha sluttbruker i fokus.Ved seksjonen er det ledig fast stilling som servicedeskmedarbeider - avdelingsingeniør i faggruppen Identitet og Tilgangsstyring (IDTS). Tjenestested er Kolsås.ArbeidsoppgaverMottak og saksbehandling av henvendelser til seksjonen innenfor området identitets- og tilgangsstyring på Forsvarets Sikre PlattformerEffektuere avtalte leveranser knyttet til omstillingsaktiviteter i ForsvaretKvalifikasjonerMinimum 2 års utdanning fra universitet/høyskole, innenfor relevant fagområdeMinimum 3 års relevant arbeidserfaringAnnen utdanning, sertifiseringer og lengre relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanningDen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt HemmeligCosmic og Top Secret før tiltredelseDet er ønskelig med:God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastrukturGrunnleggende forståelse av ITILPersonlige egenskaperVi søker deg med profesjonell serviceinnstilling og gode samarbeidsevner, som ønsker å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljøDu må kunne jobbe både selvstendig og i teamDet stilles krav til at du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevneVi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljøGode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden, mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage, fine treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall)Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør 1085 LR22 / ALT 21-31 lønnstrinn 55 -65, kr 488 000 ¿ 583 900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasseKontaktinformasjonErik Engødegård, Faggruppeleder, 951 46 027Jarand Thoresen, Sjef Servicede3sk, 922 25 604ArbeidsstedRødskiferveien 201352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4128818154Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 21.10.2019
21.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4128782029 Presentasjon av stillingen:Seksjon for Servicedesk i Operasjonsavdelingen er ansvarlig for brukerstøtte og mottak av hendelser knyttet til Forsvarets sikre plattformer, samt Forsvarets sentralbordtjeneste. Seksjonen fokuserer på leveranse, kompetanse og verdiskapning, og jobber alltid med mål om å ha sluttbruker i fokus.Ved seksjonen er det ledig 5 faste stillinger som operatør - avdelingsingeniør i faggruppen Klient, Skriver og Periferi (KSP) Tjenestested er Kolsås.Merk: Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som operatør - avdelingsingeniør innen samme fagområdet. Oppgi i søknaden om du også er søker til denne stillingen.Arbeidsoppgaverlinje mottak og saksbehandling av henvendelser til seksjonen, samt 2. linje saksbehandling av henvendelser til faggruppen på Forsvarets Sikre Plattformer.Deltagelse i etablerte vakt- og turnusplaner for tjenesten må påregnes.KvalifikasjonerMinimum 2 års utdanning fra universitet/høyskole, innenfor relevant fagområde.Minimum 1 års relevant tjenesteerfaring.Annen utdanning, sertifiseringer og lengre relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Cosmic Top Secret og Strengt Hemmelig før tiltredelse.Det er ønskelig med:God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur.Grunnleggende forståelse av ITIL.Personlige egenskaperVi søker deg med profesjonell serviceinnstilling og gode samarbeidsevner, og som ønsker å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.Du må kunne jobbe både selvstendig og i team.Det stilles krav til at du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø.Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden, mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage, fine treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall).Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør 1085, LR 22/ ALT 21-31 lønnstrinn 55-65, kr 488 000 ¿ 583 900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonKjell-Sverre Nilsen, Faggruppeleder, 951 53 938 Jarand Thoresen, Sjef Servicedesk, 922 25 604ArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4128782029 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 21.10.2019
21.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4128828879 Presentasjon av stillingen:Seksjon for Servicedesk i Operasjonsavdelingen er ansvarlig for brukerstøtte og mottak av hendelser knyttet til Forsvarets sikre plattformer, samt Forsvarets sentralbordtjeneste. Seksjonen fokuserer på leveranse, kompetanse og verdiskapning, og jobber alltid med mål om å ha sluttbruker i fokus.Ved seksjonen er det ledig fast stilling som servicedeskmedarbeider - overingeniør i faggruppen Identitet og Tilgangsstyring (IDTS). Tjenestested er Kolsås.Merk: Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som servicedeskmedarbeider - avdelingsingeniør innen samme fagområdet. Oppgi i søknaden om du også er søker til denne stillingen.ArbeidsoppgaverFor overingeniør:Drift, problemløsing og systemanalyse av driftsverktøy innen fagområdet identitets- og tilgangsstyring på Forsvarets sikre Plattformer.Representere seksjonen i prosjekter og linjeaktiviteter innenfor faggruppens ansvarsområder.Bistå faggruppeleder i å opprettholde rett kunnskapsnivå innenfor faggruppen.Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som avdelingsingeniør.For avdelingsingeniør :Mottak og saksbehandling av henvendelser til seksjonen innenfor området identitets- og tilgangsstyring på Forsvarets Sikre Plattformer.Effektuere avtalte leveranser knyttet til omstillingsaktiviteter i Forsvaret.KvalifikasjonerMinimum 3 års utdanning fra universitet/høyskole, innenfor relevant fagområde.Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.Annen utdanning, sertifiseringer og lengre relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Cosmic Top Secret og Strengt Hemmelig før tiltredelse.Kvalifikasjonskrav avdelingsingeniørMinimum 2 års utdanning fra Universitet/høyskole, innenfor relevant fagområde.Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.Annen utdanning, sertifiseringer og lengre relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Cosmic Top Secret og Strengt Hemmelig før tiltredelse.For begge stillingene er det ønskelig med:God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur.Grunnleggende forståelse av ITIL.Personlige egenskaperVi søker deg med profesjonell serviceinnstilling og gode samarbeidsevner, og som ønsker å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.Du må kunne jobbe både selvstendig og i team.Det stilles krav til at du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø.Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden, mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage, fine treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall).Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 lønnstrinn 60 - 70, kr 532 300 ¿ 640 200 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For avdelingsingeniør kode 1085 LR22 /ALT 21-31 lønnstrinn 55 - 65 kr 488 000 ¿ 583 900 . Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonErik Engødegård, Faggruppeleder, 951 46 027 Jarand Thoresen, Sjef Servicedesk, 922 25 604ArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4128828879 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 21.10.2019
21.10.2019 Bærum
Org. nr: - Stillingsident: 4134008235 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvarets CIS-regiment Bataljon Sør-Norge har ledig en fast stilling som koordinator EBA - overingeniør. Stillingen har særlig ansvar for planlegging og oppfølging av vedlikehold og drift av avdelingens eiendomsportefølje. Tjenestested er Lillehammer.Cyberforsvarets CIS-regiment drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer.ArbeidsoppgaverPlanlegge, lede og koordinere drift- og vedlikeholdsoppdrag innen eiendom, bygg og anlegg, samt elektro og maskin.Holde oversikt over samlet EBA-portefølje for CIS BN SØR.Forsyningsplanlegging og bestilling av materiell.Utarbeide årlige budsjett og vedlikeholdsplaner.Bidra i prosjekter.Ha dialog med lokale brukere, fagledelse i Cyberforsvarets CIS Regiment og Forsvarsbygg.KvalifikasjonerTeknisk fagskole med fagkrets eiendom, bygg og anlegg.Minimum 1 års relevant tjenesterfaring.Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO Secret før tiltredelse.Den som ansettes må ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest.Ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste eller annen erfaring fra Forsvaret.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner.Strukturert og ha evne til å jobbe selvstendig.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.Må trives i et til tider hektisk miljø.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver.Fleksibel arbeidstid, med bl.a. trening i arbeidstiden.Gode pensjons- og velferdsordninger.Kurs og opplæring etter behov.Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 55-65 kr 488 000 - 583 900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonMads Buhaug, Løytnant, (+47) 611 03 314ArbeidsstedJørstadmoveien 600 2625 FåbergSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4134008235 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 05.11.2019
05.11.2019 Lillehammer
Org. nr: - Stillingsident: 4136564237 Presentasjon av stillingen: Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling. Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som avdelingssykepleier ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se http://jan.mayen.noArbeidsoppgaverOrganisere, lede og administrere helsetjenesten og utføre praktisk sykepleie.Utføre provisorisk tannlegearbeid.Opprettholde beredskap for å ta seg av syke eller tilskadekomne.Planlegge og lede sanitetstjenesten under øvelser og katastrofeberedskap.Medisinske konsultasjoner, daglig psykososial omsorg etter behov, herunder fremming av trivselstiltak.Planlegge og utføre opplæring av øvrig stasjonspersonell i førstehjelp og helsefremmende/sykdomsforebyggende tiltak.Ivareta bibliotektjenesten ved stasjonen.Utarbeide helse/skaderapporter.Kontrollere og etterforsyne medisinbeholdning og førstehjelpsutstyr.Kontrollere og vedlikeholde legekontorets utstyr.Vask av felles sanitærrom.KvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleier med minst 8 års relevant tjenesteerfaring.Erfaring fra akuttmedisinsk arbeid.Spesialutdanning innen anestesi eller intensiv sykepleie.Erfaring fra akuttmedisin, anestesi/skadekirurgi.Førerkort kl B.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt/NATO Confidential før tiltredelse.Gyldig og tilfredsstillende lege- og tannlegeattest må fremlegges før tiltredelse.Søkere må være norsk statsborger.På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning. Opplysninger om sertifikat etc må fremgå av søknaden.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.Strukturert og selvstendig.Fleksibel.Initiativrik.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger.Lønn etter Statens lønnsregulativ som spesialutdannet sykepleier, kode 0810, ltr 58-64 kr 513.600 - 573.100 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8% skatt og 8,2% avgift til folketrygden.Arktisk tillegg, pt. kr 137,- pr dag.Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser.Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.Fri kost og kvarter på Jan Mayen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonHanne Aukrust, Seniorkonsulent HR, 61 10 31 17 Torgeir Serenius Madsen, Driftskoordinator Jan Mayen, Tlf. 416 14 193ArbeidsstedJan Mayen 8099 Jan MayenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4136564237 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 07.11.2019
07.11.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4137394006 Presentasjon av stillingen: Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling. Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som kjøkkensjef ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se http://jan.mayen.noArbeidsoppgaverOrganisere, lede og delta i driften av kjøkken- og forlegningstjenesten ved stasjonen.Ansvarlig for at det til enhver tid er tilstrekkelig proviant ved stasjonen.Planlegge, koordinere og kontrollere at drift av kjøkken, fellesrom, vaskeri og forlegning er i henhold til pålagte krav.Delta i den daglige drift av kjøkkentjenesten i henhold til vaktliste og utføre fagledelse.Bestille og kontrollere mottak og forbruk av proviant og hygieneartikler.Utarbeide vaktlister, menylister og månedsrapporter.Koordinere, utføre og delta i opplæring av personell innen fagområdet.Delta i stasjonens HMS-arbeid.Utføre turnustjeneste.KvalifikasjonerFagbrev som kokk.Minimum 5 års relevant tjeneste.Førerkort kl. B.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt/NATO Confidential før tiltredelse.Søkere må være norsk statsborgere.Gyldig og tilfredstillende lege- og tannlegeattest må fremlegges før tiltredelse.Det er ønskelig med grunnleggende EDB- utdanning og utdanning fra kostøkonomlinje.På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning. Opplysninger om sertifikat etc må fremgå av søknaden.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.Strukturert.Resultatorientert og trives med å ta initiativ.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Personlig egnethet veklegges.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger.Lønn etter Statens lønnsregulativ som kjøkkensjef, kode 1124 lønnstrinn 50-55, pt. kr 449.300 - 488.000 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner.Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8% skatt og 8,2% avgift til folketrygden.Arktisk tillegg, pt. kr 137,- pr dag.Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser.Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.Fri kost og kvarter på Jan Mayen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonHanne Aukrust, Seniorkonsulent HR, 61 10 31 17 Torgeir Serenius Madsen, Driftskoordinator Jan Mayen, Tlf 416 14 193ArbeidsstedJan Mayen 8099 Jan MayenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4137394006 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 07.11.2019
07.11.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4136754276 Presentasjon av stillingen: Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling. Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som avdelingsingeniør-sjefstekniker ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se http://jan.mayen.noArbeidsoppgaverUtføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen.Utføre operativ betjening av stasjonen iht vaktliste, herunder besvare henvendelser på telefon eller epost.Føring av stasjonslogg , registrering og rapportering av feil eller uregelmessigheter.Lede og foreta uprogrammert vedlikehold på utstyret, samt vurdere og prioritere avvik.Koordinere og delta i kompetanseoppbygging for elektronikkavdelingens personell.Kontrollere, etterforsyne og følge opp stasjonens reservedelslager.Holde stasjonens inventarlister ajour. Holde stasjonens tekniske håndbøker ajour.Delta i aktiviteter i forbindelse med utredning, konfigurasjonsendring og gruppearbeid innen fagområdet.Delta i stasjonens HMS-opplegg og turnusordning.Kvalifikasjoner3-årig ingeniørutdanning med relevant fagkrets eller tilsvarende.Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.Gode engelskkunnskaper er nødvendig.Førerkort kl B.Spesiell helse- og tannlegeattest må forelegges etter nærmere anvisning.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO Secret før tiltredelse.Gyldig og tilfredsstillende lege- og tannlegeattest må fremlegges før tiltredelse.Søkere må være norsk statsborgere.Det er ønskelig med spesialutdanning innen radionavigasjon, kompetanse tilsvarende General Operator Certificate (GOC sertifikat) og spesialutdanning innen EDB.Det er ønskelig med røykdykkersertifikat. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning.På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden. Opplysninger om sertifikat etc må fremgå av søknaden.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.Analytisk og strukturert.Resultatorientert og trives med å ta initiativ.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger.Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør, kode 1084, LR 16, ltr 48-56 kr 435.100 - 496.100 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8% skatt og 8,2% avgift til folketrygden.Arktisk tillegg, pt. kr 137,- pr dag.Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser.Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.Fri kost og kvarter på Jan Mayen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonHanne Aukrust, Seniorkonsulent HR, 61 10 31 17 Torgeir Serenius Madsen, Driftskoordinator Jan Mayen, Tlf. 416 14 193ArbeidsstedJan Mayen 8099 Jan MayenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4136754276 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 07.11.2019
07.11.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4136729056 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling. Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som elektronikksjef - overingeniør ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se http://jan.mayen.noArbeidsoppgaverOrganisere, lede og delta i teknisk vedlikehold, feilretting og drift av alt elektronisk utstyr ved stasjonen.Utføre faglig ledelse av produksjonsressurser, sikre produkt/tjenester i henhold til pålagte krav og prosedyrer.Produsere og kontrollere logger og rapporter.Planlegge og koordinere sambandsrutiner, feilsøking og kvalitetsmålinger med oppdragsgiver og andre stasjoner, herunder delta i telefonvakt.Koordinere og delta i kompetanseoppbygging for stasjonens personell og delta i stasjonens HMS-tjeneste.Delta i aktiviteter i forbindelse med utredninger, konfigurasjonsendringer og gruppearbeid inne fagområdet.Ivareta kryptotjeneste og sambandssikkerhet i henhold til gjeldende instrukser.Ivareta kontroll og etterforsyning av stasjonens reservedelslager.Utføre operativ tårn- og flyplasstjeneste.Kvalifikasjoner3-årig høyere utdanning innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen elektronikk /teleteknikk.Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.Førerkort kl B .Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO Secret før tiltredelse.Gyldig og tilfredsstillende lege-og tannlegeattest må fremlegges før tiltredelse.Søkere må være norsk statsborger.Det er ønskelig med røykdykkersertifikat. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat, vil det bli gitt tilbud om slik utdanning.Opplysninger om sertifikat etc. må fremgå av søknaden. På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.Gode lederegenskaper.Strukturert.Trives med å ta initiativ.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrGode muligheter for personlig og faglig utvikling.Gode pensjons- og velferdsordninger.Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, ltr. 60 - 66 pt. kr 532.300 - 594.400 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8% skatt og 8,2% avgift til folketrygden.Arktisk tillegg, pt. kr 137,- pr dag.Godtgjøring av pålagt overtid.Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.Fri kost og kvarter på Jan Mayen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.KontaktinformasjonHanne Aukrust, Seniorkonsulent HR, 61 10 31 17 Torgeir Serenius Madsen, Driftskoordinator Jan Mayen, Tlf. 416 14 193ArbeidsstedJan Mayen 8099 Jan MayenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvaretReferansenr.:4136729056 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 07.11.2019
07.11.2019

Rekrutteringskalender

  • OKT 21
    2019
    7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Cyberforsvaret

Adresse

Forsvarets Kompetansesenter KKIS
Postboks 800
Postmottak
2617 LILLEHAMMER