PP-tjenesten

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos PP-tjenesten

Org.nr.: Stillingsident: 09.01.2020 Presentasjon av stillingen :Arbeidssted:PP-tjenesten i Østre Toten kommune.PP-tjenesten har 6 årsverk, inkludert merkantile funksjonerFakta om stillingen:PP-tjenesten er inne i en spennende prosess med videreutvikling av systemrettet arbeid i samarbeid med skoler og barnehager. PP-tjenesten vektlegger faglig utvikling, tverrfaglig teamarbeid og intern kompetanseheving sammen med fokus på et godt arbeidsmiljø. Blant arbeidsoppgaver for stillingen kan nevnes deltagelse på systemdager og veiledning av skoler og barnehager på system- og individnivå, kartlegginger, utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. Stillingen er et svangerskapsvikariat i 100 % stilling i perioden 19.03.2020 -- 29.03.2021, med mulighet for fast tilsetting. Ønskelig med snarlig tiltredelse.Kvalifikasjoner:Formell utdanning: Relevant master/hovedfag innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende.Tidligere praksis: Det er en fordel med erfaring fra PP-tjenesten og arbeid i skole og/eller barnehagePe rsonlige egenskaper : Ved tilsetting i stillingen vil det bli lagt vekt på egenskaper og egnethet som:Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheterEvne og vilje til å bidra til utvikling og endringFleksibilitet og evne til å takle nye faglige utfordringerEvnen til å arbeide selvstendig og målrettetKompetanse om skole og barnehage som virksomhetGod til å lytte og drøfte faglige problemstillingerEvne til å arbeide med problemstillinger i teamØnskede kvalifikasjoner:Erfaring fra systemrettet utviklingsarbeid i barnehage og skoleVeiledningskompetanseUtredningskompetanseKvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Politiattest påkrevdVi tilbyr:Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver både rettet mot system og individ. Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne tjenester. PP-tjenesten har engasjerte medarbeidere med et høyt faglig fokus. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, med felles ansvar for et godt tjenestetilbud.Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anne Aglen Brendmoe, Mobil +47 92884082, Epost: AnneAglen.Brendmoe@ostre-toten.kommune.no
26.01.2020 Østre Toten

Rekrutteringskalender

  • JAN 26
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

4838 ARENDAL