Os kommune

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Os kommune

Teneste for utviklingshemma i Os kommune har behov for tilkallingsvikarar som kan arbeide dag- kveld- og nattskift. Som tillkallingsvikar kan vi tilby vakter/arbeid ved fråvær pga sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for midlertidig arbeidskraft. Tilkallingsvikarar har ikkje rett på å bli tilbudt arbeid eller plikt til å påta seg tilbudt arbeid.ArbeidsstadTeneste for utviklingshemma består av seks bufellesskap og eit dagsenter. I tillegg leverer ambulante tenester til heimebuande tenestemottakarar.ArbeidsoppgåverDu skal yte eit heilskapleg og fagleg omsorgstilbod til tenestemottakarane. I funksjonen inngår førebygging, habilitering og rehabilitering. Arbeidet består i å yte brukarane den bistanden dei treng for å gjennomføre daglege gjeremål, ta del i sosiale aktivitetar og gjere brukarane meir sjølvhjelpne. Målretta miljøarbeid og oppfølging av ulike tiltak er sentrale arbeidsoppgåver.KvalifikasjonarSom tilkallingsvikar ønskjer vi at du har du har relevant helse- sosialfagleg eller pedagogsik utdanning eller er i eit slikt utdanningsløp. Er du ufaglært og har interesse for arbeid med menneske er du også velkomen til å søkja, og di tidlegare arbeidserfaring vil bli vurdert i høve til relevans.Det blir og lagt vekt på personlege eigenskapar;du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerdu er positiv og lærevilligdu er bevisst dine haldningar og prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk.Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjentSøkjarar utanfor Norden må legge fram dokumentasjon på gode norskkunsskapar og gjennomført norsktest på B1/B2 nivå.Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattestVi tilbyrFaglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.Slik søkjer duKlikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar.Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang.Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registere seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med Personalavdelinga. Adresse: Kuhnletunet
31.12.2019
Er du sjukepleiar eller medisinerstudentar m/lisens? Samnanger og Os legevakt/Moberg legesenter treng tilkallingsvikarar.ArbeidsstadSamnanger og Os legevakt/Moberg legesenter. Vi er samlokalisert med Ambulansetenesta, og Brann og redning i Mobergsbakken 111, Os.Legevakta skal sikra befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp. Legevaktordninga skal blant anna vurdere, gi råd og rettleia ved henvendingar om øyeblikkeleg hjelpDiagnostisere og behandle akutte medisinske tilstandar ved legekonsultasjonar og sjukebesøk og ved behov henvise til andre tenester i kommunen, blant anna fastlege, og eventuelt spesialisthelsetenesteYte hjelp ved ulukker og andre akutte situasjonar, blant anna rykke ut umiddelbart når det er nødvendig. Moberg Legesenter er eit kommunalt fastlegekontor i Os kommune og held til i same lokala som legevakta.ArbeidsoppgåverArbeidet går ut på å svara på henvendingar til legevaktsentralen for kommunane Austevoll, Fusa, Os og Samnanger, samt teamarbeid saman med lege- og ambulansepersonell på legevakta og ute i kommunane Samnanger og Os.Vi treng tilkallingsvikarar på helg, ved sjukdom, i feriar og ved høgtider.KvalifikasjonarDu må ha autorisasjon som sjukpleiar eller væra medisinar student m/lisensDu må kunne jobba sjølvstendigDu må kunne håndtera akutte situasjonarDu må ha generelle datakunnskaparDu må ha sertifikat, klasse BDet vert lagt særleg vekt på dine personlege eigenskaparUtanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjentVi gjer merksam på at du må leggja fram politiattestVi tilbyrEin spanande og utfordrande arbeidsplass, godt tverrfaglig samarbeid. Ein kvardag med variasjon, mangfold og kompleksitet. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.Slik søkjer duKlikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar.Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang.Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registere seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med Personalavdelinga. Adresse: Legevakt
31.12.2019
Vil du vera tilkallingsvikar skuleåret 2010 / 2020? Os kommune har ti barneskular og to ungdomsskular Er du engasjert, vaksen og tydeleg og ynskjer å vera med å forma den gode skulen i Os? Ynskjer du å ta vikartimar som assistent/fagabeidar i skulen/SFO?Registrer CV-en din og fortel litt om deg sjølv. Den einskilde skule vil ta kontakt med deg når dei har behov for vikar.ArbeidsstadSkulane i OsArbeidsoppgåverArbeid med born i grunnskulenKvalifikasjonarDu er engasjert, vaksen og tydeleg Du har eit positivt menneskesyn, og gode evner til samarbeid Vi legg vekt på personlege eigenskaperUtanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjentVi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.Ønska kvalifikasjonarFagbrev i barne og ungdomsarbeidarfaget, eller anna relevant utdanningRelevant erfaringVi tilbyrFaglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.Slik søkjer duKlikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar.Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang.Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registere seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med personalkontoret. Adresse: Rådhuset
31.05.2020
Tilkallingsvikarar - barnehageVil du vera tilkallingsvikar barnehageåret 2019/2020? Os kommune har to barnehagar: Os barnehage og Lysekloster barnehage Vi arbeider etter verdiane "tryggleik, anerkjenning og meistring" Ønskjer du å vera vikar i barnehagane våre? Registrer CV, og fortell litt om deg sjølv. Den einskilde barnehage vil ta kontakt med deg dersom vi har trong for vikarArbeidsstadOs barnehage og/eller Lysekloster barnehageArbeidsoppgåverPraktisk og pedagogisk arbeid med bornKvalifikasjonarDu er engasjert, vaksen og tydeleg Du har eit positivt menneskesyn, og gode evner til samarbeid Vi legg vekt på personlege eigenskaperUtanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjentVi gjer merksam på at du må leggja fram politiattestØnska kvalifikasjonarFagbrev i barne og ungdomsarbeidarfagetUtdanning som barnehagelærar, eller anna relevant pedagogisk utdanningRelevant erfaringVi tilbyrFaglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtaleVi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunenSlik søkjer duKlikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar.Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang.Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registere seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med personalkontoret. Adresse: Rådhuset
31.05.2020
Vil du vera tilkallingsvikar skuleåret 2019 /2020? Os kommune har ti barneskular og to ungdomsskular Er du engasjert, vaksen og tydeleg og ynskjer å vera med å forma den gode skulen i Os? Ynskjer du å ta vikartimar som lærar i skulen?Registrer CV-en din og fortel litt om deg sjølv. Den einskilde skule vil ta kontakt med deg når dei har behov for vikar.ArbeidsstadSkulane i OsArbeidsoppgåverArbeid med born i grunnskulenKvalifikasjonardu har lærarutdanning, eller anna relevant pedagogisk utdanningdu er studenthar relevant erfaringUtanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattestØnska kvalifikasjonarDu må ha eit positivt menneskesyn og gode samarbeidsevner, samt interesse for barn og unge. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.Vi tilbyrFaglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.Slik søkjer duKlikk på "søk på stilling" og følg vidare instruksjonar.Eksterne søkjarar må oppretta brukarnamn og passord før dei loggar seg på første gang.Tilsette i kommunen er allereie definert som brukar i systemet, og skal ikkje registere seg på nytt. Dersom du ikkje har internt brukarnamn og passord, kan du få dette tilsendt på e-post via funksjonen "Glemt brukernavn/passord" eller ta kontakt med personalkontoret. Adresse: Rådhuset
31.05.2020

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Os kommune

Adresse

5200 OS