Konkurransetilsynet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Konkurranseloven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Bedrifter har plikt til å melde fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig.

Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter. I det daglige arbeidet legges det vekt på å gi oversiktlig informasjon og riktige incentiver til markedsaktørene, til beste for forbrukerne, næringslivet og offentlig virksomhet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet legger rammene for Konkurransetilsynets arbeid, og er klageinstans for tilsynets vedtak og avgjørelser. Hver år utarbeider departementet et dokument som legger rammene for Konkurransetilsynets virksomhet.

Tilsynet er en spennende og krevende arbeidsplass hvor teamarbeid og faglig utvikling står i sentrum. Til våre team søker vi primært jurister med master i rettsvitenskap og økonomer med master og spesialisering i samfunnsøkonomi.

Det er en fordel at du har kjennskap til norsk konkurranselovgivning og EU/EØS-konkurransereglene. Tilsynet har også behov for høyt kvalifisert ansatte til administrative stillinger.

Uansett om du er student, nyutdannet eller erfaren håper vi å komme i kontakt med deg slik at du kan se hvilke karrieremuligheter Konkurransetilsynet kan tilby!

Les mer
Fakta om Konkurransetilsynet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Konkurransetilsynet, Pb. 439 Sentrum, 5805 Bergen.