<  
>  

Konkurransetilsynet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Konkurranseloven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Bedrifter har plikt til å melde fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig.

Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter. I det daglige arbeidet legges det vekt på å gi oversiktlig informasjon og riktige incentiver til markedsaktørene, til beste for forbrukerne, næringslivet og offentlig virksomhet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet legger rammene for Konkurransetilsynets arbeid, og er klageinstans for tilsynets vedtak og avgjørelser. Hver år utarbeider departementet et dokument som legger rammene for Konkurransetilsynets virksomhet.

Tilsynet er en spennende og krevende arbeidsplass hvor teamarbeid og faglig utvikling står i sentrum. Til våre team søker vi primært jurister med master i rettsvitenskap og økonomer med master og spesialisering i samfunnsøkonomi.

Det er en fordel at du har kjennskap til norsk konkurranselovgivning og EU/EØS-konkurransereglene. Tilsynet har også behov for høyt kvalifisert ansatte til administrative stillinger.

Uansett om du er student, nyutdannet eller erfaren håper vi å komme i kontakt med deg slik at du kan se hvilke karrieremuligheter Konkurransetilsynet kan tilby!

Les mer
Fakta om Konkurransetilsynet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Konkurransetilsynet

Org.nr.: Stillingsident: 2020/7 Presentasjon av stillingen :Konkurransetilsynet har som hovedoppgave å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Gjennom dette arbeidet er tilsynets ansatte i daglig kontakt med sentrale aktører innen norsk næringsliv. Som følge av norsk konkurranseretts harmonisering med EU-retten, samarbeider tilsynets ansatte også med andre europeiske lands konkurransemyndigheter, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Europakommisjonen, samt deltar i internasjonalt samarbeid innen relevante fagområder.Konkurransetilsynet søker faglig dyktig økonom som ønsker å jobbe i et sterkt økonomisk fagmiljø og ta en sentral rolle i tilsynets arbeid med å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Vi er på utkikk etter en økonom med ferdigheter innen kvantitativ analyse som liker å fordype seg i faget, og som ønsker en variert og utfordrende arbeidshverdag. Det er også en fordel med kompetanse på analyse av digitale markeder. Stillingen er knyttet til økonomisk stab og du vil rapportere til sjeføkonom i Konkurransetilsynet.Sentrale arbeids- og ansvarsområderUtføre og videreutvikle konkurranseøkonomiske analysearbeidKvalitetssikre konkurranseøkonomiske analyser og vurderinger i saksbehandlingenAktivt delta og samarbeide i prosjektgrupper og tverrfaglige teamJevnlig kontakt med sentrale aktører i norsk næringsliv, offentlige myndigheter og internasjonale organisasjonerKvalifikasjoner og egenskaperDu har høyere utdanning på minimum masternivå i samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarendeDu har spesialisering i kvantitativ analyse med erfaring fra empirisk arbeidDet er en fordel om du har kompetanse på analyse av digitale markederDet er en fordel med interesse for og innsikt i konkurranseøkonomi og -politikkDu har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelskDu har en strukturert arbeidsmåte, gode analytiske evner og er resultatorientertDu må kunne arbeide selvstendig og samarbeide godt i tverrfaglige teamVi tilbyr I Konkurransetilsynet er de ansatte den viktigste ressursen og det legges derfor vekt på at alle ansatte skal ha gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kollegaer. Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid og en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Tilsynet holder til i nye og moderne lokaler i Bergen sentrum, har kantineordning, eget bedriftsidrettslag, tilgang til treningsfasiliteter og gode ordninger knyttet til bedriftshelse.Konkurransetilsynet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke -- uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Konkurransetilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Konkurransetilsynet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.Stillingen blir lønnet som rådgiver (st.kode 1434) eller seniorrådgiver (st.kode 1364) fra kr 491 700 til kr 800 000 avhengig av utdanning og erfaring. Det legges opp til tiltredelse så snart som mulig og senest tidlig høst 2020.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.Henvendelser om stillingen kan rettes til sjeføkonom Kurt R. Brekke, tlf. 95 99 58 95 (kubr@kt.no) eller spesialrådgiver Jan Gaute Sannarnes, tlf. 47 63 18 97 (e-mail: jgsa@kt.no).Se mer informasjon om oss på vår nettside www.konkurransetilsynet.noSøknadsfrist 10. augustLink til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Kurt Brekke, Mobil 95 99 58 95 , Epost: kubr@kt.no
10.08.2020 Bergen

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Konkurransetilsynet, Pb. 439 Sentrum, 5805 Bergen.