Domstoladministrasjonen

Advokattjenester / Prosedyre, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Juridisk rådgivning

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge, og har både en styrings- og støttefunksjon. DA skal bidra til at de alminnelige domstolene og jordskifterettene er best mulig i stand til å møte utfordringene de stilles overfor. Det er ca. 1900 ansatte i 74 alminnelige domstoler og 39 jordskiftedomstoler. DA har ca. 80 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Domstoladministrasjonen

Om stillingeneVil du være med å utvikle en effektiv enhet som skal sikre at fellesskapets ressurser forvaltes optimalt?DA etablerer nå Domstolenes regnskap og lønnsenhet (DRL). Alle regnskaps- og lønnsrelaterte oppgaver i landets domstoler skal overføres til DRL. Dette er et arbeid hvor sikker drift og effektivitet må ivaretas samtidig som enheten jobber med prosessinnovasjon, kompetanseutvikling, brukerorientering og systemutvikling. Planlagt bemanning vil være opp mot 30 - 40 medarbeidere.Til å bidra inn i denne utviklingen søkes nå nye medarbeidere.Vi har en åpen søknadsfrist på disse stillingene, noe som betyr at aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende.Om degVi ønsker at du har:Økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningenInteresse for IT og digitaliseringInteresse for prosessarbeid, saksbehandling og brukerserviceErfaring fra fagområdet regnskap og lønnErfaring med bruk av regnskaps- og lønnssystemerEvne til å ta initiativ, er selvgående, strukturert og ryddig i arbeidsformenGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerVi vil også vurdere nyutdannede med relevant fagkrets til stillingene.Vi tilbyrVi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. DRL er organisert som en seksjon under avdeling for økonomi og styring. DRL er i en oppbyggingsfase og du vil kunne sette ditt preg på organisering en av arbeidet. Du blir del av et arbeidsmiljø som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å delta i utviklingen av tjenester for domstolene.Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid. Du vil få mulighet til å samarbeide med kollegaer fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling. Du vil få anledning til å delta på ulike kompetansetiltak.Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.Spørsmål om stillingenNærmere opplysninger om stillingen fås av:Seksjonssjef Gunnar Kvitsand, DA, telefon 464 46 233Rådgiver, Lars Erik Alstad Aas, Adecco, telefon 906 12 910Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.12.2019 Trondheim
Om stillingeneVil du være med å utvikle en effektiv enhet som skal sikre at fellesskapets ressurser forvaltes optimalt?DA etablerer nå Domstolenes regnskap og lønnsenhet (DRL). Alle regnskaps- og lønnsrelaterte oppgaver i landets domstoler skal overføres til DRL. Dette er et arbeid hvor sikker drift og effektivitet må ivaretas samtidig som enheten jobber med prosessinnovasjon, kompetanseutvikling, brukerorientering og systemutvikling. Planlagt bemanning vil være opp mot 30 - 40 medarbeidere.Vi søker nå medarbeidere som skal ha et faglig ansvar.Som fagansvarlig vil du bidra til å utvikle kompetanse, forbedre prosesser, drive innovasjon og endring, samt sikre kvaliteten i alle leveranser. Du vil få et faglig ansvar for hele verdikjeden og saksgangen knyttet til en regnskaps- eller lønnsrelatert arbeidsprosess.Faggruppene vil bestå av inntil 10 medarbeidere, og fagansvarlig skal være operativ innen sitt område og i tillegg utøve faglig ledelse. DRL er under oppbygging, og alle medarbeidere må påregne å jobbe på tvers av faggruppene samt leve godt med at oppgavefordeling og prosesser er i endring.Om degVi ønsker at du har:utdanning på bachelor-/masternivå, gjerne med fagkombinasjon innen for eksempel prosess, innovasjon, teknologi, økonomi og/eller jusinteresse for IT og digitaliseringerfaring fra ledelse av faggrupper/teamerfaring fra å utvikle prosesser, saksbehandling og brukerserviceerfaring med bruk av regnskaps- og lønnssystemermetodisk arbeidsformevne til å ta beslutninger, sørge for framdrift og ha gjennomføringskraftbrukerfokus, med gode motivasjons- og kommunikasjonsevnerVi tilbyrVi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. DRL er organisert som en seksjon under avdeling for økonomi og styring. DRL er i en oppbyggingsfase og du vil kunne sette ditt preg på organiseringen av arbeidet. Du blir del av et arbeidsmiljø som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å delta i utviklingen av tjenester for domstolene.Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid. Du vil få mulighet til å samarbeide med kollegaer fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling. Du vil få anledning til å delta på ulike kompetansetiltak.Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) eller rådgiver (kode 1434) i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Spørsmål om stillingeneNærmere opplysninger om stillingene fås av:Seksjonssjef Gunnar Kvitsand, DA, 464 46 233Manager Haavard Klemetsen, Badenoch + Clark, 467 49 848Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.12.2019 Trondheim
Om stillingenVil du være med å utvikle en effektiv enhet som skal sikre at fellesskapets ressurser forvaltes optimalt?DA etablerer nå Domstolenes regnskap og lønnsenhet (DRL). Alle regnskaps- og lønnsrelaterte oppgaver i landets domstoler skal overføres til DRL. Dette er et arbeid hvor sikker drift og effektivitet må ivaretas samtidig som enheten jobber med prosessinnovasjon, kompetanseutvikling, brukerorientering og systemutvikling. Planlagt bemanning vil være opp mot 30 - 40 medarbeidere.Til å bidra søkes administrativ koordinator.Om oppgaveneDRL vil gjennomgå omfattende utviklingsarbeid i flere faser. Etter et innledende etableringsprosekt skal DRL settes i drift våren 2020, og oppgaver vil deretter gradvis overføres fra domstolene.Administrativ koordinator skal bistå seksjonssjef med daglig drift av enheten og være mellomledd mellom fagansvarlige, seksjonssjef og øvrige samarbeidspartnere internt og eksternt.Oppgaver vil også være å bistå med prosjektstøtte knyttet til etableringen og viderutvikling etter driftsettelse. I tillegg vil administrativ koordinator jobbe med mer selvstendig utviklingsarbeid.DRL er i utvikling, og alle medarbeiderne må påregne at oppgavefordeling og prosesser er i endring. Dette vil kunne ha betydning for hvilke oppgaver som må vektlegges i ulike perioder.Om degVi ønsker at du har:Økonomisk/administrativ utdanning på bachelor-/masternivånivåDu har interesse for IT og digitaliseringErfaring fra prosjektarbeid, prosessutvikling og lederstøtteEvne til selvstendig og metodisk arbeidEvne til å ta initiativ, er fleksibel og liker å jobbe med mange type oppgaver paralleltBrukerfokus, og er en god rådgiver internt og eksterntVi vil også vurdere nyutdannede med relevant fagkombinasjon til stillingen.Vil tilbyrVi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. DRL er organisert som en seksjon under avdeling for økonomi og styring. DRL er i en oppbyggingsfase og du vil kunne sette ditt preg på organisering en av arbeidet. Du blir del av et arbeidsmiljø som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å delta i utviklingen av tjenester for domstolene.Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid. Du vil få mulighet til å samarbeide med kolleger fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling. Du vil få anledning til å delta på ulike kompetansetiltak.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.Spørsmål om stillingenNærmere opplysninger om stillingen fås av:Seksjonssjef Gunnar Kvitsand, DA, telefon 464 46 233Rådgiver, Lars Erik Alstad Aas, Adecco, telefon 906 12 910Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.12.2019 Trondheim
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Dronningensgate 2, 7485 Trondheim