Domstoladministrasjonen

Advokattjenester / Prosedyre, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Juridisk rådgivning

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge, og har både en styrings- og støttefunksjon. DA skal bidra til at de alminnelige domstolene og jordskifterettene er best mulig i stand til å møte utfordringene de stilles overfor. Det er ca. 1900 ansatte i 74 alminnelige domstoler og 39 jordskiftedomstoler. DA har ca. 80 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Domstoladministrasjonen

Om stillingeneDomstoladministrasjonens rettsavdeling har ledig to faste juriststillinger. Vi søker en seniorrådgiver og en rådgiver.Rettsavdelingen jobber med utviklingsarbeid i domstolene, erstatningsrettslige spørsmål, høringssaker samt bistand og rådgivning innen hele DAs ansvarsområde. En viktig oppgave nå er å arbeide med regelverksutvikling, slik at domstolene kan møte forventningene til digitalisering av rettsprosessene. Andre oppgaver er å bidra i arbeidet med ny straffeprosesslov og regelverksendringer ved en eventuell sammenslåing mellom tingrett og jordskifterett. Avdelingen har ansvaret for Innstillingsrådet for dommere og Tilsynsutvalget for dommere sine sekretariat, samt Sidegjøremålsregisteret for dommere.Arbeidsoppgavene som seniorrådgiver vil blant annet bestå av regelverksarbeid, oppgaver knyttet til domstolens behandling av saker som berører barn i domstolene, utredninger og intern juridisk rådgivning.Arbeidsoppgavene som rådgiver vil blant annet bestå av å bistå sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere, erstatningssaker, og andre oppgaver som ligger til avdelingen.Om degTil stillingen som seniorrådgiver søker vi deg som har solide juridiske kunnskaper, erfaring og evne til å løse komplekse oppgaver. Du er beslutningsdyktig og selvstendig. Vi ønsker at du har erfaring som aktør i retten, eller som dommer eller dommerfullmektig.Stillingen som rådgiver krever solide juridiske kunnskaper og evne til å arbeide effektiv og planmessig. Noe erfaring er ønskelig, men også nyutdannede er velkommen til å søke.Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Vi ønsker samfunnsengasjerte medarbeidere med høy faglig kvalitet som er utviklingsorienterte, bidrar til godt arbeidsmiljø, og har vilje og initiativ til å tilegne seg og dele kunnskap.Vi tilbyrVi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. Rettsavdelingen har 21 medarbeidere. Du blir del av et juristmiljø som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å delta i utviklingen av domstolene.Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid. Du vil få muligheter til å samarbeide med kolleger fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere.Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling. Du vil få anledning til å delta på ulike kompetansetiltak.Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som hhv. seniorrådgiver (kode 1384) og rådgiver (kode 1434) i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Om ossNorge har 101 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit.Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker.DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger med til sammen ca. 90 medarbeidere. DA er en åpen og inkluderende virksomhet som legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.Generell informasjon om DA og personvernerklæring finner du på www.domstol.no.Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.DA utarbeider offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, andre ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.08.2019
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
19.08.2019

Rekrutteringskalender

  • AUG 19
    2019
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Dronningensgate 2, 7485 Trondheim