<  
>  

Kriminalomsorgen region sør%

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Justisdepartementet som er overordnet seks regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen i Tønsberg ledes av en direktør og er delt inn i en straffegjennomføringsseksjon og en administrativ seksjon. Ringerike fengsel er et lukket fengsel med høyest sikkerhetsnivå. Fengselet har plass til 160 innsatte og har 155 faste ansatte. Fengselet er organisert med en straffegjennomføringseksjon, administrativ seksjon og en juridisk seksjon. Fengselet ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Kriminalomsorgen region sør%

Adresse

3533 TYRISTRAND