<  
>  

Asplan Viak

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca 850 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i de fem divisjonene:

  • Plan og Analyse
  • Vann og Miljø
  • Samferdsel Infrastruktur
  • Bygg og Installasjoner
  • Arkitektur og Landskap

Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

 

Fakta om Asplan Viak
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
501-1000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Jobbmuligheter i Asplan Viak
Jobbmuligheter i Asplan Viak

Asplan Viak har satt seg langsiktige og krevende mål. Om vi lykkes i å nå disse målene avhenger av menneskene vi knytter til oss. Som medarbeider i et av landets største rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer, vil en jobb hos oss gi deg muligheten til å forme samfunnet vi lever i.

Det forplikter. I takt med at kompleksiteten i samfunnet øker, spisses kompetansekravene tilsvarende. Vår rekruttering legger derfor stor vekt på at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at våre faglige handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet, i våre løsninger, i vårt miljøengasjement, i våre prosjekter, i Asplan Viak og i samfunnet som helhet.

Men det forplikter også oss som arbeidsgiver. Vi skal ta ansvar for at hver enkelt medarbeider blir sett, uavhengig av posisjon i bedriften. Uavhengig av om du er nyutdannet, senior eller student med sommerjobb hos oss. Asplan Viaks kultur bygges innenfra og reflekteres utad - gjennom våre medarbeidere. Derfor strekker vi oss langt i å legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Hos oss får medarbeiderne stor faglig frihet og dermed påvirkningskraft på egne arbeidsoppgaver, karriere og sin egen arbeidshverdag.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

For studenter tilbyr Asplan Viak sommerjobber innenfor flere av våre fagområder. Stillingene utlyses i desember / januar hvert år. I tillegg har vi et eget program for 5. års-studenter ved NTNU. Les mer >>

Med om lag 900 ansatte fordelt på rundt 30 kontorer, sitter vi i Asplan Viak på en av landets mest omfattende kunnskapsbaser, hvor vår tverrfaglighet er vår store styrke. Kanskje sitter du på de egenskapene, engasjementet og den kompetansen vi søker?

ASPLAN VIAK-PROGRAMMET Internship

Et tilbud til 5. års-studenter ved Institutt for bygg, anlegg og transport og Institutt for byform og planlegging, NTNU.
Internship
5
Sted
Bærum, Trondheim
Les mer

Bli kjent med oss

Bildegalleri

Kontaktperson

Jobbmuligheter (32)
logo
ASPLAN VIAK-PROGRAMMET
HVEM ER VI?Asplan Viak er med sin store faglige bredde et unikt rådgivermiljø. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål å utvikle selskapet og medarbeiderne. ASPLAN VIAK TILBYR Sommerjobb Prosjektoppgave (9. semester) Masteroppgave Mulighet for ansettelse etter endt utdanning SOMMERJOBBVi kan tilby sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben. PROSJEKTOPPGAVENVi kan tilby oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven skal primært gjennomføres ved NTNU. Vi kan tilby et stipend for å dekke reiseutgifter og andre utlegg i forbindelse med arbeidet. Tema for oppgaven kan være innenfor en av de seks fagområdene som er listet opp på neste side. MASTEROPPGAVENVi tilbyr kontorplass, spennende tema og veiledning for gjennomføring av masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), eller oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi kan tilby et stipend på kr. 32.000,- i forbindelse med masteroppgaven for å dekke reiseutgifter og andre utlegg i forbindelse med arbeidet. HVEM ER DU SOM KAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET? Vi søker etter studenter som er faglig nysgjerrig, engasjert og selvstendig innenfor følgende tema/fagområder: Trafikkplanlegging Transportplanlegging Vegplanlegging/-prosjektering Jernbaneplanlegging/-prosjektering Samordnet areal- og transportplanlegging Arealplanlegging HVORDAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET? Vi regner med å få inn mange gode søknader! For å plukke ut de beste kandidatene til programmet, ber vi om at følgende punkt belyses i søknaden: Beskrivelse av din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet Fagomåder/tema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde) Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/ annen høyere utdanning i tillegg til relevante attester Referanser For å søke på programmet gå inn på vår hjemmeside www.asplanviak.noVelg fanen Jobb hos oss. Klikk på Asplan Viak-programmet for å sende din søknad.

Adresse

Kjørboveien 24, Postboks 1300 Sandvika