I et marked hvor arbeidsgiverne «går etter vann i Sahara» for å kapre VA-ingeniører, har du nettopp valgt Asplan Viak som din arbeidsgiver, hvorfor?

- Asplan Viaks kjerneverdier og sterke føringer om at vi skal gå i en miljøvennlig retning, tenke annerledes og la visjonene forme samfunnsutviklingen, appellerte veldig til meg. Det at vi beskjeftiger oss med en byutvikling som er bærekraftig, er noe jeg personlig setter veldig høyt. Selskapets visjoner skapte rett og slett resonans med mine egne, og var derfor avgjørende faktorer for meg i valg av arbeidsgiver, sier Kim Haukeland Paus.  

Hvilke utfordringer møter du i arbeidshverdagen?

- Tradisjonelt har vi VA-ingeniører holdt på under bakken. Klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering gjør at vi må tenke annerledes, og ta i bruk nye løsninger.  Straks vi beveger vårt fagfelt over bakken, støter man på en arealkonflikt. Dermed tvinger tverrfagligheten seg frem. Asplan Viak har en sterk tverrfaglighet.

For meg er det særlig samarbeidet mellom landskap, plan og samferdsel som er viktig. En forutsetning for de optimale løsningene, er et sterk faglig samarbeid i tidligfasen. Da blir det enklere å overbevise oppdragsgivere og utbyggere om at ting kan gjøres på andre måter enn de tradisjonelle. At blågrønne løsninger til og med kan være et kostnadsbesparende alternativ for kunden. Dermed går det litt sport i det, sier Paus.


Har du det gøy på jobb?

- He-he, ja! Har ikke tenkt på det slik, men absolutt ja. Man blir jo drevet av de store linjene, eller de store utfordringene. At man føler at det man gjør i hverdagen bidrar litt i riktig retning – det er viktig! Å få mulighet til å gjøre, kanskje ikke verden, men i alle fall de norske tettstedene og byene mer robuste og mer bærekraftige. Det er en god forutsetning for å ha det gøy!

Hvor ser du deg selv om 5-10 år?

- Jeg er ydmyk på at jeg trenger mer kompetanse på gulvet for å kunne utvikle meg. Men jeg har forskningsbakgrunn og tror nok at jeg alltid vil ha en tiltrekning i den retningen. Ikke som en akademisk karriere, men kanskje som et kompromiss med at jeg liker veldig godt å jobbe med utredninger.

LES OGSÅ: De mest populære jobbreisemålene


Det er for få VA-ingeniører i Norge per i dag, og utfordringene blir stadig større. Det er et meningsfullt fag, som går spennende tider i møte. Store og viktige utfordringer venter oss, mener Kim Haukeland Paus.

Tekst: Mette Ditlevsen Essebo

Foto: Byggeindustrien

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger