Kunnskapsdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for samfunnssektorer som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere.

Norge skal ha et godt og effektivt utdanningssystem og produktive og kreative forskningsmiljøer. Vi trenger disse institusjonene dersom vi skal greie å møte utfordringene i en verden der kapital og kunnskap krysser grenser, der informasjons- og bioteknologi skaper nye muligheter og etiske utfordringer, der kunnskap er den viktigste kapital.

KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap.

Statsråden er departementets øverste leder. I tillegg består det politiske sekretariatet av tre statssekretærer og en politiske rådgiver.

Departementsråden er departementets administrative leder. Departementet har også en assisterende departementsråd.

Antall ansatte

Kunnskapsdepartementet har ca. 300 ansatte.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Kunnskapsdepartementet

Vil du arbeide med regjeringens politikk på integreringsområdet?Kunnskapsdepartementet søker avdelingsdirektør til utfordrende og spennende fagfeltIntegreringsavdelingen har ledig stilling som avdelingsdirektør.Den ledige stillingen i INA 1 har ansvar for budsjett, tilsagnsforvaltning og økonomistyring, forskning og internasjonalt arbeid, bosetting, overføringsflyktninger, frivilligheten og helserelaterte spørsmål.INA 1 har en stor kontaktflate mot forskningsinstitusjoner gjennom egne forskningsmidler, og skal bidra til bedre forskningsbasert kunnskap om virkninger av integreringspolitikken. INA 1 koordinerer og deltar i et betydelig internasjonalt arbeid.Den nye lederen skal ivareta og utvikle selvgående og dyktige kunnskapsmedarbeidere.Avdelingsdirektøren inngår i et lederteam på to avdelingsdirektører og fagsjef, og rapporterer til ekspedisjonssjefen.Vi ønsker at du harUtdanning:Høyere utdanning på masternivå, eller tilsvarende realkompetanseErfaringSolid forvaltningskompetanse og forståelse for politiske prosesserLedererfaring og/eller erfaring med å lede større endrings- og/eller utredningsprosjekter.Gjerne kjennskap til samspillet mellom direktorat og departementGjerne erfaring fra andre deler av samfunns- og arbeidslivPersonlige egenskaperTrygg og tydelig som lederMestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdagVære dyktig på prosesser og leveranserFleksibel og samarbeidsorientertEvner å gi tydelig retning, delegere, motivere og dyktiggjøre andreGode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging med eksterne interessenterGode analytiske evner og erfaring/ interesse for internasjonale spørsmålGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneStrukturert og selvstendigLokaliseringKunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, 0153 OsloVi tilbyrLønn etter avtale innen statens regulativUtfordrende og spennende arbeidsoppgaver som er viktig for samfunnetStore og kompetente fagmiljøerFleksitid og betalt overtidMedlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikrings og låneordninger.Øvrige forholdI samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke å bli ført opp på søkerlisten.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.KontaktpersonerFor nærmere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bitten Sveri hos Headvisor, tlf 91729682/90986427. Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass kan kontaktes på tlf 98295102. Kortfattet CV/søknad sendes snarest og innen 24. november. Adresse: Kirkegata 18,0153 Oslo
24.11.2019 Oslo
Om stillingenHovedoppgavene til Integreringsavdelingen (INA) er å samordne og utvikle regjeringens politikk på integreringsområdet, bosetting, introduksjonsordningen og etatstyring av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi.Som leder av INA 1 vil du få ansvar for budsjett, tilsagnsforvaltning og økonomistyring, forskning og internasjonalt arbeid, bosetting, overføringsflyktninger, frivilligheten og helserelaterte spørsmål.Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med rådgiverne Per Inge Hjertaker / Bitten Sveri hos Headvisor, tlf. 917 29 682 / 909 86 427, eller ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet Lisbeth Fransplass tlf. 982 95 102.Søknadsfrist 24. november 2019. For nærmere informasjon og for å søke stillingen, se full utlysning hos vår samarbeidspartner Headvisor ASSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.11.2019 Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo