<  
>  

Kunnskapsdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for samfunnssektorer som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere.

Norge skal ha et godt og effektivt utdanningssystem og produktive og kreative forskningsmiljøer. Vi trenger disse institusjonene dersom vi skal greie å møte utfordringene i en verden der kapital og kunnskap krysser grenser, der informasjons- og bioteknologi skaper nye muligheter og etiske utfordringer, der kunnskap er den viktigste kapital.

KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap.

Statsråden er departementets øverste leder. I tillegg består det politiske sekretariatet av tre statssekretærer og en politiske rådgiver.

Departementsråden er departementets administrative leder. Departementet har også en assisterende departementsråd.

Antall ansatte

Kunnskapsdepartementet har ca. 300 ansatte.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Jobbmuligheter i Kunnskapsdepartementet
Jobbmuligheter i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet er et av de største departementene. Vi ansetter medarbeidere med ulik bakgrunn, men mange har utdanning og erfaring fra samfunnsfag, jus og økonomi.

Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor områder som er avgjørende for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn.

Kunnskapsdepartementet kan tilby deg gode ordninger på ulike områder:

- Interessante arbeidsoppgaver
- Godt arbeidsmiljø med gode ledere og dyktige medarbeidere
- Kompetanseutvikling, fokus på organisasjonsutvikling og læring, mentorordning for nyansatte, mulighet for hospitering i Norge og internasjonalt
- Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmearbeid med fjernaksess til jobben
- Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Betalt overtid
- Medlemskap i Statens pensjonskasse som gir bl.a. gode pensjons- og forsikringsordninger og boliglån til gunstig rente
- Subsidiert kantine
- Sosialt fellesskap med ulike aktiviteter og sosiale sammenkomster (quiz, teater, hytteutleie, kor).
- Treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo