<  
>  

Arbeidsdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Arbeidsdepartementet (AD) har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder:

 • Arbeidsmarkedspolitikk
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Inntektspolitikk
 • Pensjoner
 • Velferdspolitikk

Oppgaver
Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder:

 • Være sekretariat for statsråden: Departementet skal bistå politisk ledelse med å utforme politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, understøtte kommunikasjonen med Storting og Regjering og framlegge viktige enkeltsaker for politisk ledelse.
 • Ivareta forvaltningsoppgaver: Departementet skal utføre forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet, og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.
 • Styre og følge opp underliggende virksomheter: Departementet skal sette mål, gi rammer, veilede og følge opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.

Antall ansatte

Arbeidsdepartementet er et stort departement med omtrent 210 ansatte.

Fakta om Arbeidsdepartementet
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Jobbmuligheter i Arbeidsdepartementet
Jobbmuligheter i Arbeidsdepartementet

AD ansetter folk med høyere utdannelse, fortrinnsvis jurister, samfunnsvitere, siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Arbeidsdepartementet tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid
 • Betalt overtid
 • Sommertid (mai - september)
 • Gode pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i AD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen på en direkte måte. Dette er en arbeidsplass hvor du får rom til å utvikle deg i henhold til ditt potensiale og hvor det er rom for initiativ.

Er du samfunnsengasjert, helhets- og løsningsorientert, kreativ, nytenkende og klar for et høyt tempo? Kan du vise til gode resultater og en relevant faglig bakgrunn? Har du god ansvarsfølelse og gode samarbeidsevner? Da har vi drømmejobben for deg.

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Sannergata 2 
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo