<  
>  

Nidaros bispedømmekontor (VO-1603)

Strinda Prosti:
Prostiet har 8 sokn og omfatter deler av Trondheim kirkelige fellesråd. Prostesetet er i Strinda sokn. I prostiet er det i tillegg til prosten 13 prestestillinger.Prostiet har om lag 51.000 kirkemedlemmer og omfatter de østlige deler av Trondheim by.

I Strinda prosti er det stor befolkingsvekst. Utfordringene søkes møtt gjennom samarbeidsstrategier og fellestiltak i soknene. Visjonsdokument og målsettinger for menighetsbyggende virksomhet står på dagsorden.

Prestetjenesten i Strinda prosti ledes etter arbeidsplaner, basert på åpen og demokratisk informasjonsflyt. Tjenesteplanene for prester brukes som et aktivt arbeidsredskap både i forbindelse med gravferder, konfirmantundervisning og kompetanseutveksling.

Strinda prosti fremstår som et prosti med økende grad av samarbeid der lokalmenighetenes egenart og forankring ivaretas og der man også deler erfaringer, fellesskap og ressurser på tvers av soknegrenser.

Som for eksempel:
- Felles sorggrupper og andre diakonale tiltak
- Felles oppfølging av ungdommer etter konfirmasjon i forbindelse med MILK (mini leder kurs i samarbeid med menighetene og KFUK/M) og LiV (leder i vekst)
- Felles voksenkatekumenale tiltak som for eksempel temakvelder og gudstjenester i fastetida,
prostigudstjenester m.m

I Strinda prosti er det god kommunikasjon mellom rådslinjen og embetslinjen. Det etterstrebes "vi-følelse" og flyt i samarbeidet mellom de to arbeidsgiverlinjene.

Kirkelig fellelsråd i Trondheim gjennomgår for tiden en omfattende organisasjons - og omstillingsprosess i forhold til personalressurser i administrativ struktur
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Nidaros bispedømmekontor (VO-1603)

Adresse

7001 TRONDHEIM