Kriminalomsorgen Region Øst

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Kriminalomsorgen Region Øst

Om stillingenDet vil bli ledig et vikariat i 100 % stilling som rådgiver/jurist fra 1. mars 2020 til og med 31. desember 2020.Stillingen er underlagt leder for juridisk avdeling, og avdelingen består for tiden av totalt fem jurister.Arbeidsoppgaver. saksbehandling av fangesaker (søknader, klager mv.) . behandling av saker om prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen . rådgivning . undervisning/veiledning i regelverket om blant straffegjennomføring . deltakelse i tverrfaglig samarbeid med avdelingsledere, kontaktbetjenter, sosialkonsulenter, inspektører, psykologer mv. i anstalten . kommunikasjon med regionen, Kriminalomsorgsdirektoratet, advokater, påtalemyndigheten, friomsorgen, domstolene samt andre eksterne instanser og samarbeidspartnere . veilede/bistå de lokale aktørene i tilbakeføringsarbeidet om relevant lov- og regelverk knyttet til offentlige velferdstjenester . vitne i retten på vegne av anstalten i saker om prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammens lengdeDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må hajuridisk embetseksamen/master i rettsvitenskapgod muntlig og skriftlig fremstillingsevneDet er ønskelig at du harerfaring fra saksbehandling i offentlig virksomhetkjennskap til straffegjennomføringskjeden og forvaringPersonlige egenskapergod kommunikasjons- og samarbeidsevnerer selvstendig, initiativrik og har god gjennomføringsevneevne til å samarbeide godt med ulike faggrupperjobber systematisk, effektivt, nøyaktig og med god kvalitethar evne til å planlegge og strukturere en arbeidshverdag med mange oppgaver og prosesserVi ønsker oss en utadvendt medarbeider som gjerne tar på seg oppgaver knyttet til undervisning/foredragsvirksomhetPersonlig egnethet, samt effektivitet og nøyaktighet i skriftlige arbeider vil bli vektlagt.Vi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskassefleksibel arbeidstidgratis parkering og hyggelig kantinestillingen lønnes som rådgiver fra kr 456400 - 615900 pr år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller <<hull i CV'n>>, kan opplysningen brukes til registreringsformålPrøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende assisterende fengselsleder Tonje Sandal tlf. 67161126 eller per e-post til tonje.sandal@kriminalomsorg.noMerk atvitnemål, CV og attester må legges inn som vedlegg til søknaden. Det er også ønskelig at referanser oppgis i søknad.For spørsmål om utfylling av elektronisk CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.12.2019 Bærum
Om stillingenVed Vestoppland fengsel avdeling Valdres er det behov for timelønnede tilkallingsvikarer med fengselsbetjentutdanning. Vikarene vil tilbys sporadisk tjeneste ved avdelingen og vil forespeiles vakter basert på fravær.Avdeling Valdres har lav sikkerhet og er lokalisert i Vestre Slidre kommune. Avdelingen vil være en del av Kriminalomsorgen Innlandet fra og med 01.01.2020.En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.Arbeidsoppgaveravdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsattekontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeidvære en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingenDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må habestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSgod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingsevneførerkort klasse BPersonlige egenskapergode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppenevne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartneretålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjonerevne til å bidra til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskassestillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 363 200 - 472 300 pr år, avhengig av ansiennitet (lønnsramme 39), det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen er en IA-virksomhet og vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.Prøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Lene Hansen 61345926 .For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.12.2019 Vestre Slidre
Om stillingenOslo fengsel søker etter tilkallingsvikarer som er ferdig utdannet som fengselsbetjent fra KRUS. Du må ha anledning til å jobbe sporadisk ved fravær - og av og til på kort varsel. Arbeidsomfanget vil variere.En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.Arbeidsoppgaveravdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsattekontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeidandre rutinemessige oppgaverUtdanning og erfaringDu må habestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSgod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingsevneførerkort klasse BPersonlige egenskapergode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppenevne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartneretålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjonerfleksibelVi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskassetreningsfasiliteter, rimelig kantine, gratis parkeringstillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 371 800- 464 000 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller <<hull i CV'n>>, kan opplysningen brukes til registreringsformål.Prøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsførstebetjent Ellen Eliassen tlf 23301516 eller fengselsførstebetjent Roar Willumsen tlf. 23301514For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
17.12.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

 • DES 08
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 13
  2019
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

0133 OSLO