<  
>  

Kriminalomsorgen Region Øst

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Kriminalomsorgen Region Øst

Om stillingenVed Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt søker vi etter vikar som kokk med arbeidstid en dag pr. uke, samt oppdekking ved fravær. Snarlig tiltredelse.En verksbetjent skal ha evne til å lede opplæring, sysselsetting og oppfølging av innsatte og ta selvstendige beslutninger innen eget arbeidsområde. Verksbetjent skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konfliktløsning samt være en samtalepartner og veileder for de innsatte, og delta i målrettet faglig kvalifiseringsarbeid med innsatte.Arbeidsoppgavertilbredelse av middag, herunder dietterBruk av kok, kjøl og sous-videproduksjonlede opplæring, sysselsetting og oppfølging av innsattefølge IK-mat/HACCPbestilling av varerden som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må harelevant fagbrev og relevant erfaringrelevant erfaring kan erstatte krav om fagbrevførerkort klasse Bgod muntlig og skriftlig fremstillingsevnegod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøyDet er ønskelig at du hararbeidserfaring innenfor storkjøkkenPersonlige egenskapergod kommunikasjons- og samarbeidsevnerevne til sikkerhetstenkningevne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med de innsattes arbeidshverdagevne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartneredu må være tålmodig, ansvarsfull og fleksibel og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjonerlojalitet og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskassetrening i arbeidstiden og gode parkeringsmuligheterstillingen lønnes som verksbetjent fra kr 371 800 - 472 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformålPrøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til verksmester Ola Austad tlf. 22803450.For spørsmål om eleltronisk utfylling av CV skjema kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Oslo
Om stillingenVed Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt søker vi etter fengselsbetjenter som tilkallingsvikar for oppdekking av fravær, med snarlig tiltredelse.En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.Arbeidsoppgaveravdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsattekontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeidvære en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingenDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må habestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSgod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøygod muntlig og skriftlig fremstillingsevneførerkort klasse BPersonlige egenskapergode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppenevne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartneretålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjonerVi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskassetrening i arbeidstiden og gode parkeringsmuligheterstillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 371 800 - 456 400 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformål.Prøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteoppsett v/Marit Lorås tlf. 22803420/52 .For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Oslo
Om stillingenDet er ledig ett engasjement som fengselsførstebetjent/vaktleder i Ila fengsel og forvaringsanstalt frem til 01.02.2021. Det er ønskelig med rask tiltredelse.En fengselsførstebetjent med ansvar for operativ arbeidsledelse skal ha evne til å utføre daglig arbeidsledelse, planlegging og organisering av arbeidet innen et arbeidsområde.Fengselsførstebetjent/vaktleder er anstaltens operative leder ved akutte hendelser og krisesituasjoner. Vaktleders oppgave vil være å beslutte og iverksette tiltak ved hendelser som krever umiddelbar handling.Arbeidsoppgavervære operativ leder ved akutte og aksjonspregede tiltakadministrere og koordinere daglige oppgaver som berører tverrfaglige forholdstøtte og stimulere tiltak som er initiert av anstaltens ledelse eller andre faggrupper i organisasjonenfølge opp faglige og administrative beslutninger tatt av andre ledere i anstalten eller eksterne instanser i organisasjonentil enhver tid ha oversikt over tilgjengelig personell og disponere tjenestemenn på en hensiktsmessig måtesaksbehandlingdelta i faste møter, eller etter innkallingansvar for at ansatte til enhver tid er oppdatert i bruk av beredskapsmateriell, verneutstyr og tvangsmidleransvar for planlegging, praktisk gjennomføring og evaluering av øvelserundervisning innen fagfeltetveilede, støtte og rettlede alle som har behov for det, innenfor gjeldende metodikk og faglig retningFengselsførstebetjent/vaktleder går i egen turnus for vaktledere med nattjeneste. Den som ansettes må påregne endringer i arbeids- og ansvarsområde.Utdanning og erfaringDu må habestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSrelevant erfaring innen fagfeltetgod muntlig og skriftlig fremstillingsevnegod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøyførerkort klasse B, manuelt girDet er ønskelig at du harformell kompetanse og/eller erfaring med veiledninginstruktørkompetanse innen Fysisk maktanvendelsePersonlige egenskaperha gode lederegenskaper med evne til å motivere og inspirereha gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerha god rolle- og systemforståelse, og evne til å tenke helhetligha en tillitskapende opptredenha evne til å arbeide analytisk og strukturertvære kreativ og initiativrikvære resultatorientertha god stressmestringsevnePersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskassegratis parkering og hyggelig kantinestillingen lønnes som fengselsførstebetjent fra kr 504 700 - 513 600 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformålPrøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsinspektør Terje Granheim tlf. 67 16 10 00 eller mail: postmottak-8210@kriminalomsorg.no.For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
27.09.2020 Bærum
Om stillingenØstfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel avd fengsel søker etter tilkallingsvikar med gjennomført utdanning som fengselsbetjent fra KRUS.Du må ha anledning til å jobbe sporadisk ved fravær og av og til på kort varsel. Forutsigbar arbeidsavtale ved lengre fravær kan også bli aktuelt. Arbeidsomfang vil variere.ArbeidsoppgaverAvdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte.Kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid.Være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen.Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må haBestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.God kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Førerkort klasse B.Personlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen.Evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere.Tålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner.Vi tilbyrMeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag.Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.Stillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 371 800- 479 600 pr år, avhengig av ansiennitet, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Generell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformål.Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første seleksjonsfasen av kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder."Prøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Fengselsførstebetjent Kjell Vidar Johannessen tlf. 69115812 .For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
28.09.2020 Sarpsborg
Om stillingenDet er ledig fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Kriminalomsorgen region øst med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er tilknyttet administrativ seksjon.Stillingsinnehaver har det faglige hovedansvar for regionens økonomifunksjoner og skal utarbeide forslag til avgjørelser i saker for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag for ledelsen. Videre skal stillingsinnehaver yte service, bistå og samarbeide med enhetslederne og andre etter behov.ArbeidsoppgaverØkonomistyring, budsjettering, rapportering og oppfølging av statlig regelverk.Internkontroll/rutiner og risikovurderinger innenfor økonomiområdet.Samordningsarbeid rundt større anskaffelser.Samhandling med fengslene og friomsorgskontorene i region øst, øvrige regioner og Kriminalomsorgsdirektoratet.Statistikk og analyse.Utdanning og erfaringDu må haHøyere økonomisk utdanning.Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.Solid erfaring innenfor arbeidsfeltet, helst innenfor offentlig virksomhet.God kunnskap i bruk av Excel.Det er ønskelig at du harErfaring med Agresso og DocuLive er en fordel.Personlige egenskaperEvne til å arbeide selvstendig og nøyaktig.Faglig trygghet og evne til å takle stort arbeidspress i perioder.Fleksibel og initiativrik.Gode samarbeidsegenskaper.Evne/innstilling til å formidle.Vi tilbyrEn spennende stilling i en etat med et viktig og ufordrende samfunnsoppdrag.Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver/kode 1364 seniorrådgiver. Lønnsplassering er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.Heltid med fleksibel arbeidstid.Hyggelig arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler sentralt i Lillestrøm med god tilgang til offentlig kommunikasjon og mulighet for parkering. Kun 10 minutter med tog fra Oslo S.Mulighet for trening i arbeidstiden.Lunsjordning med kantine.Medlemskap i Statens pensjonskasse. Pensjonsinnskudd på 2% trekkes i lønnen.Generell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformålPrøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende regiondirektør Ketil Voll, tlf. 99 57 64 79 eller regiondirektør Stig Meisler Storvik, tlf. 41 53 45 05.For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2020 Lillestrøm
Om stillingenIndre Østfold fengsel har fra 14. desember 2020 ledig 100% vikariat for rådgiver/jurist, for ca. 11 måneder.Stillingen er innplassert ved Eidsberg avdeling. Hovedvekten av saksbehandlingen gjelder høy sikkerhet, men ansvaret som rådgiver gjelder for både Eidsberg og Trøgstad (lav sikkerhet) . Rådgiver/jurist er fengselets faglige ressursperson og saksbehandler på flere juridiske områder, og faglig leder av fangesaksforvaltningen.ArbeidsoppgaverSelvstendig saksbehandling, beslutningstaking, rådgivning, analyse og utvikling innenfor gitte fagområdeSaksbehandling etter straffegjennomføringsloven med forskrift og retningslinjer, samt etter forvaltningsloven, herunder blant annet; Søknader om permisjon, prøveløslatelse, overføring til annen soningsform, soningsavbrudd, benådninger og andre særlig kompliserte saker innen straffegjennomføringKoordinering og samarbeid med politiet i utvisningssakerKlagebehandlingAnnen dokumenthåndtering og saksfordelingKompetanseheving og opplæring internt og utarbeidelse av rutiner for detteKontroll og godkjenning av vedtakAlle ansatte i Indre Østfold fengsel må også påregne å bidra i arbeidsoppgaver utenfor eget ansvarsområde, etter behov.Utdanning og erfaringDu må haJuridisk embetseksamen/master i rettsvitenskapGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskDet er ønskelig at du harErfaring fra saksbehandling innen offentlig virksomhet/relevant arbeidserfaringGode engelskkunnskaperKjennskap til straffegjennomføringskjeden er en fordel.Personlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerSelvstendig og initiativrik, med god gjennomføringsevneSystematisk, effektiv og nøyaktig - med evne til å planlegge og strukturere en arbeidshverdag med mange oppgaver og prosesserEvne til å samarbeide godt med ulike faggrupperPositiv innstilling og bidragsyter til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrMeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdragGode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasseTreningsfasiliteter for ansatte og gode parkeringsmuligheter - med tilbud om lading av elbilStillingen lønnes som Rådgiver (stillingskode 1434) , fra kr. 496 100 - 667 200 pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformålPrøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsinspektør Allan Arnesen. Telefon:69020904/48892316. Epost: allan.arnesen@kriminalomsorg.noFor spørsmål om utfylling av elektronisk CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
05.10.2020
Om stillingenDa en av våre miljøterapeuter skal ha foreldrepermisjon til desember 2021 har vi ledig 100% vikarstilling som miljøterapeut. Stillingen er for tiden plassert ved vår rusmestringsenhet, lokalisert både på lukket avdeling og ved vår overgangsbolig.Rusmestringsenheten skal legge forholdene til rette for en bedre rehabilitering og behandling av rusmiddelavhengige i fengselet.Stillingen er for tiden underlagt teamleder for rusmestringsenheten. Stillingens arbeidstidsplan er dagtid. Relevant opplæring knyttet til arbeid i fengsel må gjennomføres.Rask tiltredelse i vikariatet er ønskelig.Arbeidsoppgaverveiledning og motivering av innsattebidra til miljøarbeid i samhandling med fengselsbetjenter og psykologer (tilsatt av Helse Sør-Øst)utarbeidelse og oppfølging av planer rundt den enkelte domfelte. Enheten skal være tverrfaglig og arbeide tett opp mot eksterne samarbeidspartnere.delta i avdelingens rutinemessige oppgaver, herunder fellestrening og løpegruppe.Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringStillingskode 1201Du må harelevant utdanning fra høyskole på bachelornivåerfaring fra miljøterapeutisk arbeidførerkort klasse Bgod muntlig og skriftlig fremstillingsevnegod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøyDet er ønskelig at du harerfaring innen kriminalomsorg, rusarbeid, miljøarbeid og deltagelse i team og ansvarsgrupper.Stillingskode 0808Du må habestått 3-årig videregående skolerelevant yrkeserfaringførerkort klasse Bgod muntlig og skriftlig fremstillingsevnegod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøyDet er ønskelig at du harerfaring innen kriminalomsorg, rusarbeid, miljøarbeid og deltagelse i team og ansvarsgrupper.Personlige egenskapergod kommunikasjons- og samarbeidsevnerhar evne og vilje til å drive påvirkningsarbeidhar evne til sikkerhetstenkning, grensesetting, samt være en samtalepartner og rollemodell for de innsatteer mål og resultatorienterthar evne til å arbeide selvstendig og systematisker initiativrik og har evne og vilje til nytenkningVi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdraggode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.moderne lokaler, trening i arbeidstid, kantineordning, gratis parkeringstillingen lønnes sommiljøterapeut 1201 fra kr 397 100 - 513 600 / miljøterapeut 0808 fra kr 362 800 - 442 300 pr. å r, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV'n», kan opplysningen brukes til registreringsformålPrøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teamleder Marius Paulsen, tlf. 69214600.For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.10.2020 Halden
Om stillingenI forbindelse med utbruddet av koronaviruset, har kriminalomsorgen behov for flere ansatte for en periode.Som fengselsbetjent vil du ha ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.Arbeidsoppgaverivareta ro, orden og sikkerhet i fengseletbistand og veiledning til innsatteaktivisering av innsatteutføre daglige gjøremål i fengseletbidra til daglig driftDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må habestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSgod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøygode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftligførerkort klasse BDu kan ikke være i risikogruppen for koronavirus.Det er ønskelig at du hargode ferdigheter i engelskPersonlige egenskapergode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppenevne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartneretålmodighet, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjonerVi tilbyrmeningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdragstillingen lønnes som fengselsbetjent fra kr 371 800 - 456 400 pr. år, avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasseGenerell informasjonAnsattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller <<hull i CV'n>>, kan opplysningen brukes til registreringsformål.Prøvetiden er 6 måneder.Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til den enkelte enhet.For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.03.2021 Lillestrøm

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 28
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

0133 OSLO