Bergen kirkelige fellesråd

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Bergen kirkelige fellesråd

Org. nr: - Stillingsident: 4166183857 Presentasjon av stillingen:Åsane menighet er en av landets største, med ca. 17 000 medlemmer. Åsane menighet er en aktiv menighet med et bredt tilbud for ulike aldersgrupper. Se mer informasjon på www.kirken.no/asane Vi har ledig vikariat fra dags dato frem til 7.juni 2020 som vertskap i Åsane kirke. Åsane menighet ønsker å gjøre kirken vår tilgjengelig og synlig i <> i Åsane, og har siden 2018 hatt åpen kirke hver tirsdag på dagtid. På torsdags kvelder serverer vi middag til våre ungdomsledere i menigheten. Den som er vår vertskapsmedarbeider vil ha et overordnet ansvar for praktisk tilrettelegging, administrering og koordinering av dette arbeidet. Den ansatte vil være en viktig del av det diakonale og menighetsbyggende arbeidet i menigheten.Vi søker en kontaktskapende person som kan møte menigheten på en god måte. Åsane kirke er en moderne arbeidskirke fra 1993, den ligger ved Åsane senter, nord i Bergen. Staben består av administrasjonsleder, prester, diakoner, kantorer, organist, frivillighetskoordinator, kateket, menighetspedagog, menighetsarbeider, kirketjenere og barnehageansatte. Administrasjonsleder i Åsane menighet er nærmeste leder.ArbeidsoppgaverUtøve vertskapsfunksjon og være relasjonsbyggende i kontakt med de som besøker kirkenRekruttere, organisere og lede frivillige medarbeidere knyttet spesielt til kirkekaffe på søndagerAnsvar for forberedelser og gjennomføring av ungdomsledermiddag i Åsane kirke for våre ungdommer hver torsdagskveldTilrettelegging og tilsyn med åpen kirke hver tirsdagKvalifikasjonerEvnen til å komme i kontakt med mennesker i ulike aldre og er god på relasjonsbyggingRelevant kirkelig utdanning / erfaringInteresse for og evne til praktisk menighetsbyggende arbeidGode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturertLiker å lage matAdministrative egenskaperGrunnleggende datakunnskaperBehersker norsk flytende muntlig og skriftligArbeidsdager er tirsdag og torsdager. Må påregnes noe kvelds og helgearbeid etter arbeidsplan.Personlige egenskaperPersonlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.Søker må være medlem av Den norske kirke.Vi tilbyrLønnes i lønnsgruppe 2 eller 3 i gjeldende avtaleverk. Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglementBergen kirkelige fellesråd kan tilby: • Variert arbeid i positivt miljø• Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse• Ulykkes- og gruppelivsforsikring• Bedriftshelsetjeneste• Tiltredelse snarestKopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til administrasjonsleder Kjerstin Wiken, tlf. 55 36 22 51/996 42 310 e-post: kw952@kirken.no eller til områdeleder Ann Carina Raknes, tlf. 55 59 32 12/ mob. 408 09 230 e-post: ar277@kirken.noKontaktinformasjonAnn Carina Raknes, Områdeleder, 90772574ArbeidsstedÅsane senter 44 5116 UlsetSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen Kirkelige FellesrådReferansenr.:4166183857 Stillingsprosent: 40% Vikariat Startdato: 01.01.2020 Sluttdato: 07.06.2020 Søknadsfrist: 15.12.2019
15.12.2019 Bergen
Org. nr: - Stillingsident: 4166175173 Presentasjon av stillingen:Åsane menighet er en av landets største, med ca. 17 000 medlemmer. Åsane menighet er en aktiv menighet med et bredt tilbud for ulike aldersgrupper. Se mer informasjon på www.kirken.no/asaneVi har ledig vikariat fra 01.01.2020 frem til 30.juni 2020 som informasjonsmedarbeider i Åsane kirke. Åsane kirke er en moderne arbeidskirke fra 1993, den ligger ved Åsane senter, nord i Bergen. Staben består av administrasjonsleder, prester, diakoner, kantorer, organist, frivillighetskoordinator, kateket, menighetspedagog, menighetsarbeider, kirketjenere og barnehageansatte. Administrasjonsleder i Åsane menighet er nærmeste leder.ArbeidsoppgaverPublisere informasjon og arrangement på menighetens Facebook side og hjemmesiden.Arbeide med grafikk og lage informasjonsmateriellBistå kollegaer og frivillige med informasjonsarbeidKvalifikasjonerGod IKT-kunnskapVise til tidligere arbeid knyttet til informasjonsarbeidGode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturertAdministrative egenskaperPersonlige egenskaperPersonlige egnethet vil vektlegges sterktSøker må være medlem av Den norske kirke.Vi tilbyrLønnes i lønnsgruppe 2 eller 3 i gjeldende avtaleverk. Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement• Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse• Ulykkes- og gruppelivsforsikring• Bedriftshelsetjeneste• Tiltredelse: 01.01.2020Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til administrasjonsleder Kjerstin Wiken, tlf. 55 36 22 51/996 42 310 eller til områdeleder Ann Carina Raknes, tlf. 55 59 32 12/ mob. 408 09 230KontaktinformasjonAnn Carina Raknes, Områdeleder, 90772574ArbeidsstedÅsane senter 44 5116 UlsetSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen Kirkelige FellesrådReferansenr.:4166175173 Stillingsprosent: 20% Vikariat Startdato: 01.01.2020 Sluttdato: 30.06.2020 Søknadsfrist: 15.12.2019
15.12.2019 Bergen
Org. nr: - Stillingsident: 4168645194 Presentasjon av stillingen:Bergen kirkelige fellesråd har ledig to (2) stillinger av 50 % som kirketjener i Bergen domkirke menighetBergen domkirke menighet er <>. Menigheten ble etablert i 2002 da seks tidligere sokn i Bergen sentrum ble slått sammen til ett. Menighetens kirker er Domkirken, Johanneskirken, Mariakirken, Nykirken og St.Jakob kirke. Kirketjeneren som skal ansettes vil ha Domkirken som hovedarbeidssted. Til stillingen hører også ansvar for bemanning og oppfølging av timelønnede kirketjenere i alle kirkene i samarbeid med hovedkirketjener i Johanneskirken og Nykirken. Bergen domkirke menighet har ca. 17.500 medlemmer.Tall for 2018 Til de forordnede gudstjenestene hadde vi 20265 deltakere. Vi har forordnede gudstjenester i alle vår 5 kirker Det var 97 gravferder, et flertall av disse ble holdt i kapellene på Møllendal, og bare et lite mindretall i menighetens kirker. 133 ble døpt i en av kirkene og 40 ungdommer ble konfirmert. Det ble fortatt 40 vielser og 4 kirkelige velsignelser av borgerlig inngått ekteskap. Menigheten har et rikt kirkemusikalsk liv, og i løpet av 2018 ble det avholdt til sammen 279 konserter med i alt 38033 tilhørere. Mange barn kommer til kirkene gjennom menighetens trosopplæring, og til våre teaterforestillinger i Barnas katedral/Nykirken.Kirketjener hører til i menighetsstaben som består av 19 ansatte. Kirketjeneren vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med daglig leder som nærmeste overordnede.ArbeidsoppgaverTilrettelegger ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger Føre tilsyn med konserter og andre arrangement Generell rydding og orden i kirken Noe renhold og vedlikehold Opplæring og oppfølging av deltidskirketjenere Omvisninger Branntilsyn Påse at HMS-krav etterfølges Innkjøpsansvarlig for nødvendig utstyr til gudstjenester og andre kirkelige handlinger Delta på stabs- og planleggingsmøter Kvelds- og helgearbeid iht arbeidsavtale for kirketjenereKvalifikasjonerEvner å arbeide strukturert og selvstendigPraktisk sans og håndlag, samt et blikk for estetikkGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneTilpasningsdyktig, fleksibel og arbeidsomAnsvarsfull og serviceinnstiltGod digital kompetansePersonlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Særskilte krav:Den som søker må være medlem av Den norske kirke.Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse iflg. Kirkeloven § 29.Vi tilbyrBergen kirkelige fellesråd kan tilby: Variert arbeid i ett åpent, positivt og tverrfaglig miljø Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse Fleksibel arbeidstid Ulykkes- og gruppelivsforsikring BedriftshelsetjenesteLønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 01.01.20Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Marit Jørstad, tlf. 55 59 71 75, epost mj426@kirken.no, eller områdeleder Berit bakke, tlf. 99604561, e-post: bb957@bergen.kirken.no;KontaktinformasjonBerit Bakke, Områdeleder, 99604561ArbeidsstedMarken 34 5017 BergenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen Kirkelige FellesrådReferansenr.:4168645194 Stillingsprosent: 50% Fast Startdato: 01.01.2020 Søknadsfrist: 20.12.2019
20.12.2019 Bergen

Rekrutteringskalender

 • DES 15
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Bjørnsgate 1
5008 BERGEN