Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 blir Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for universitetet er "Kunnskap for livet". Med mer enn 1600 ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, utvikle nye tilbud og satsingsområder innen fakultetenes fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås, har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. Dette vil gi et stort løft for forskning innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og ressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.lifesciences.no
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Om stillingenInnkjøpsseksjonen ved NMBU er ansvarlige for å bistå universitetets fakulteter og enheter med å etablere rammeavtaler og enkeltanskaffelser de trenger for å kunne nå universitetets strategiske mål og samfunnsoppdrag. NMBU er i stadig og rask utvikling og med en ambisjon om å bli en stadig sterkere strategisk samarbeidspartner for våre internkunder, har vi mange og spennende oppgaver foran oss. Vi er i dag fem ansatte, og har behov for å øke kapasiteten med to faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere.Arbeidshverdagen inkluderer parallelle prosjekter, tverrfaglig samarbeid, fokus på forbedring og kvalitet i våre prosesser og å sikre at NMBUs strategi og profil knyttet til samfunnsansvar, etikk og bærekraft ivaretas i våre anskaffelser.Vi søker medarbeidere som er engasjerte, positive, systematiske, team- og utviklingsorientert og som ønsker å være med å videreutvikle anskaffelsesområdet ved NMBU.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver - RådgiverInngå og følge opp sentrale rammeavtaler og gjennomføre enkeltanskaffelserKontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler,Bistå i kommunikasjonen brukermiljøene, både elektronisk og muntligLøpende bidra til bedre og mer effektive prosesser og bruk av digitale systemer hos Innkjøpsseksjonen, deriblant ehandel.Bidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi for å styrke og modne innkjøpsorganisasjonenArbeidsoppgaver - SeniorrådgiverInngå og følge opp større og komplekse rammeavtaler og gjennomføre enkeltanskaffelserKontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler, avtalelojalitet og leverandørutviklingBistå i kommunikasjonen brukermiljøene, både elektronisk og muntligBidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi for å styrke og modne innkjøpsorganisasjonenDa innkjøpsorganisasjonen er i utvikling med fokus på effektivisering og digitalisering kan oppgavene på noe sikt komme til å avvike noe fra de beskrevet over.Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper:Kvalifikasjonskrav rådgiverStillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis av høyere grad. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.Relevant praksis, dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.God kommersiell forståelse og god IT -kompetanseGod kommunikasjonskompetanseKvalifikasjonskrav seniorrådgiverUtdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.Minimum fem års relevant praksis innen fagområdetDet kreves god anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse, herunder erfaring fra forhandlingerDokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeidMeget god kommersiell forståelse og god IT -kompetanseGod kommunikasjonskompetansePersonlige egenskaper for begge stillingskategorierEr selvstendig, serviceorientert og har erfaring fra teamarbeidResultatorientert, ser forbedringsmuligheter og er en pådriver i endringerKan vise til fleksibilitet og villighet til å tilegne seg ny kunnskapEr positiv og løsningsorientertEr opptatt med å bidra til et godt arbeidsmiljøLønnsvilkår og informasjonStillingen innplasseres i stillingskode (Rådgivere (SKO 1434 ltr 55-64, NOK 488.000-573.100) og Seniorrådgivere (SKO 1364, ltr. 64-74, NOK 573.100-691.400) avhengig av kvalifikasjonerFor særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Nærmere opplysninger ved Grethelinn Rasmussen, Innkjøpssjef NMBU, tlf: +47 67 23 06 02, e-post: grethelinn.rasmussen@nmbu.noInformasjon til søkereSlik søker du:Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.Legg ved vitnemål og eventuelle attester.Søknadsfrist: 23.09.2019Om avdelingenInnkjøpsseksjonen er en del av Økonomiavdelingen og holder til på campus Ås, ca 30min syd for Oslo. Der er i dag fem ansatte ved seksjonen med god og bred kompetanse og erfaring. Dette bidrar til en åpen og god kommunikasjon internt med god stemning og et godt arbeidsmiljø.Arbeidsoppgavene er varierte og vi jobber tverrfaglig med personer på ulike fagområder. Dette gir oss en unik mulighet til å bidra aktivt inn mot en rekke spennende områder og realiseringen av NMBUs strategi.Digitalisering og strategisk fokus på innkjøp skal styrkes ytterligere fremover, som vil by på spennende oppgaver og muligheter i årene som kommer.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.09.2019
Om stillingenSenter for klimaregulert planteforskning (SKP) er et nasjonalt servicesenter som forvalter ca 13600 m² bygningsareal hvorav ca 4000 m² klimaregulerte forskningsanlegg, og ca 450 da forsøksarealer med tilhørende maskiner og utstyr. SKP ble etablert i 1995 og driftes av NMBU i tett samarbeid med NIBIO. SKP har utstrakt samarbeid med forskningsinstituttene på Campus Ås og er sentral for Norges planteforskning og utdanning i plantevitenskap.SKP er en budsjettenhet under avdelingen Forskning, Innovasjon og Eksternt samarbeid ved NMBU.Senterlederen er tillagt ansvaret for drift, utvikling og utleie av de klimaregulerte planteforskningsanleggene og for arealer, utstyr og tjenester til forsøk på friland.Vi søker en tydelig leder som er en pådriver og evner å engasjere, motivere og involvere sine medarbeidere.ArbeidsoppgaverLede SKP og sørge for drift og utvikling av senteretUtarbeide mål, strategier og handlingsplaner for senterets virksomhetBudsjett- og resultatansvar for SKP og sørge for rapportering og styringsinformasjon til overordnetVære ambassadør, bygge og delta i nettverk knyttet til avdelingens fagområdeSørge for god intern og ekstern kommunikasjonVære en pådriver og tilrettelegger for nye fagområder og kundegrupperVære oppdatert innen interne og eksterne utlysinger av utstyrsmidler til ny felles forskningsinfrastruktur. Utarbeide søknader om midler til senterets kjerneaktiviteterHa overordnet ansvar for kompetanseutvikling innen senterets fagområderPersonal- og økonomiansvar for SKPKvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:Faglige kvalifikasjonskravVi krever:Høyere utdanning, innen en naturvitenskapelig disiplin, fra universitet eller høgskole (minimum master-nivå) samt relevant administrativ erfaring. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.ArbeidserfaringVi krever:Relevant erfaring fra ledelse med personalansvar.Teknisk innsikt og god økonomisk forståelse.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Det er en fordel med:Forskningserfaring.Erfaring fra å lede større enheter, særlig med forskningsinfrastruktur.Vi forventer:Særlig god relasjonsbygger og gode samarbeidsevnerResultatorientering med god gjennomføringsevneAndre kvalifikasjonerFordel med kjennskap til forvaltning i universitetssektoren og forskningsmiljøerNMBU ønsker å rekruttere flere kvinnelige ledere. Dersom to eller flere blir funnet å ha tilnærmet likeverdige kvalifikasjoner, vil kvinner bli tilsattLønnsvilkår og informasjonStillingen innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder. Lønn etter avtale, lønnstrinn 75-86 (NOK 704.900 - 963.200) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderesNærmere opplysninger ved Forskningsdirektør Ragnhild Solheim tlf.: 905 37 814, e-post: ragnhild.solheim@nmbu.noInformasjon til søkereSlik søker du:Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.Legg ved vitnemål og eventuelle attester.Søknadsfrist: 23.09.2019Om avdelingenSKP drifter og leier ut forskningsinfrastruktur og tjenester innenfor forskning på friland og i klimaregulerte anlegg. SKP har 14 ansatte.Senterleder rapporterer til Forskningsdirektøren og vil inngå i Forskningsdirektørens ledergruppe.SKPs kunder er i hovedsak vitenskapelig personale som stiller høye krav til våre tjenester.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.09.2019
Om stillingenVed NMBU Dokumentsenteret, som er en seksjon under personal- og organisasjonsavdelingen, er det ledig fast stilling som leder.Stillingen innehar det faglige ansvaret for NMBUs arkiv og dokumentforvaltning i tillegg til personalansvar for 7 medarbeidere.NMBU har flere interne utviklingsprosjekter på gang med målsetting å digitalisere administrative prosesser. Dokumentsenteret er her en viktig faglig ressurs og pådriver.ArbeidsoppgaverVi søker en leder som:Kan lede og utvikle Dokumentsenteret gjennom god organisering, effektive prosesser og nært samarbeid med NMBUs faglige og administrative enheter.Ivaretar personal- og budsjettansvar for Dokumentsenteret og gjennomfører arkivfaglige prosjekter.Sørger for relevant kompetanseutvikling og et godt inkluderende arbeidsmiljø i arkivet.Tar ansvar for at arkivarbeidet skjer i samsvar med gjeldende lover, regler og aktuelt planverk.Tar ansvar for opplæring, brukerstøtte og god dialog med brukereUtøver systemeierskap og integrerer Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem på alle nivå i NMBUKvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper:Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum på bachelor-nivå f.eks. innen arkiv, bibliotek- eller informasjonsfag. Lang og relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.God kunnskap om offentlig forvaltning innen fagområdet og større arkiv tillegges vektGode resultater fra arkivfaglig utviklingsarbeid, gjerne med digitaliseringsfokusErfaring med elektroniske saksbehandlersystem, gjerne P360God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaperVi søker en arkivleder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du har gode lederegenskaper, er tydelig og løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. Du bidrar med engasjement, fremmer initiativ og gir Dokumentsenteret ideer og framdrift for å utvikle enheten i nært samarbeid med arkivets omgivelser. Du er selvstendig og dyktig på å inkludere og delegere.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Lønnsvilkår og informasjonStillingen innplasseres i stillingskode 1072 Arkivleder ltr. 65-75, NOK 583 900 - 704 900, avhengig av kvalifikasjoner avhengig av kvalifikasjoner.For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.Nærmere opplysninger ved personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg, tlf: +47 92425576, e-post: jan.petter.stenberg@nmbu.noVi tilbyr en krevende, utviklende og spennende arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.Informasjon til søkereSlik søker du:Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.Legg ved vitnemål og eventuelle attester.Søknadsfrist: 29.09.2019Om avdelingenNMBU Dokumentsenteret er universitetets fagenhet for arkiv og dokumentforvaltning og bidrar i interne utviklingsprosjekter med målsetting å digitalisere administrative prosesser. Dokumentsenteret har for tiden 7 medarbeidere.Enheten ivaretar forvaltning av universitetets arkiv med viktige oppgaver knyttet til saksbehandlingsstøtte, kvalitetssikring, opplæring, postmottak og journalføring.NMBU bruker Public 360 som elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
29.09.2019 Ås
Om stillingenSmådyrklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen har ledig en fast stilling som resepsjonist i 100% stilling fra 1.desember 2019.Stillingen er tilknyttet klinikkadministrasjonen ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin.ArbeidsoppgaverKundebehandling, internt og eksterntPraktisk undervisning i resepsjonsarbeidBistå med salg, veiledning og håndtering av fôrBidra i daglige ordens- og vedlikeholdsrutiner i resepsjon og venteområder for kunderVidereutvikle resepsjonens tjenester og serviceområdeStillingene inngår i turnusplan for våre resepsjonister og har noe av sin arbeidstid på kvelder og lørdager.Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaperFaglige kvalifikasjonskravDet kreves:1-2 år høyere utdanning innen helsefag. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.Gode språkkunnskaper i både norsk og engelsk, skriftlig og muntligKunnskap og interesse for dyrehold og ernæring hos familiedyrGode dataferdigheter.Det er ønskelig med:Dyrepleierutdanning.Erfaring fra pasientjournalsystemerPersonlige egenskaper/egnethetDet kreves:Gode kommunikasjonsevnerServiceinnstilling, fleksibilitet og evne til å takle perioder med høyt arbeidspress og stressende situasjonerEvne til å arbeide selvstendig og i teamLøsningsorientert innstillingLønnsvilkår og informasjonStillingen innplasseres i stillingskode 1065 konsulent lønnsramme 17 ltr. 36 - 54 (367 100-479 600) avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.Nærmere opplysninger ved resepsjonsleder Ida Caroline Marki Karlsen, telefon: 67 23 23 54, e-post: ida.caroline.marki.karlsen@nmbu.noInformasjon til søkereSlik søker du:Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.Legg ved vitnemål og eventuelle attester.Søknadsfrist: 30.09.2019Om VeterinærhøgskolenNMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.09.2019
About the positionThe Faculty of Science and Technology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant 3-year PhD-position related to Data Science and Mass Spectrometry.This PhD scholarship is a part of the project 'New Hydrate Management: New understanding of hydrate phenomena in oil systems to enable safe operation within the hydrate zone'. The work will be part of a SINTEF-NMBU-industry collaboration, financed by The Research Council of Norway and the industry partners. The aim is to develop a new understanding of gas hydrates and their chemistry. Gas hydrates present a major flow-assurance problem for the petroleum industry, and better hydrate management strategies are needed. Current hydrate management methods are costly and not necessarily environmentally sound.A main goal of the project is to utilize the increased resolution of mass spectrometry together with advanced multivariate data analysis and machine learning to identify the hydrate-active components in crude oils.The PhD work will focus on analyzing high-resolution mass spectra of numerous samples and using multivariate data analysis and data science methods to find the "needle in the haystack", i.e. the hydrate active components in the crude oil. In addition, the candidate will be involved in the practical lab work, including working with state-of-the art experimental set-ups and instrumentation. This combination of practical lab work and data science will be very useful for understanding and developing new knowledge together with researchers from NMBU, SINTEF and the industry partners.The main workplace will be in Ås, 30 km from Oslo, but regular stays at SINTEF in Trondheim are planned.Main tasksThe main activities will be related to the following topics:Multivariate data analysis and machine learningMass spectrometry measurementsScientific software developmentDissemination of research resultsThe successful candidate is expected to enter a plan for the progress of the work towards a PhD degree during the first months of the appointment, with a view to completing a doctorate within the PhD scholarship period.QualificationsThe successful applicant must meet the conditions defined for admission to a PhD programme at NMBU. The applicant must have an academically relevant education corresponding to a five-year Norwegian degree programme, where 120 credits are at the master's degree level. The applicant must have a documented strong academic background from previous studies and be able to document proficiency in both written and oral English. For more detailed information on the admission criteria please see the PhD Regulations and the relevant PhD programme description.The applicant must document expertise and interest in the research subject.Required Academic qualificationsA relevant Master degree in Data Science, Statistics, Chemistry, Applied Mathematics, Physics or similar, with very good results.Proficiency in Data Science (multivariate data analysis, machine learning and mathematical modelling).Fundamental knowledge in ChemistryGood programming skillsDesired Academic qualificationsExperience from data analysis within spectroscopy or spectrometryKnowledge of oil chemistryRequired personal skillsExcellent spoken and written EnglishResult-oriented and highly motivatedHigh work capacityAbility to collaborateStrong communication and cooperation skillsDesired personal skillsAbility to work independently under varying conditionsAbility to disseminate research resultsRemuneration and informationThe position is placed in government pay scale position code 1017 PhD Fellow, wage framework 20, salary grade 54 (equivalent currently to NOK 479 600) and follows ordinary meriting regulations.Terms of employment are governed by Norwegian guidelines for PhD fellowships at Universities and University Colleges.NMBU offers:An optimistic, family-friendly academic institution with focus on professional development, dissemination and competence.An interdisciplinary and inclusive environment that provides exciting research- and development opportunities.Daily contact with inspiring students and skilled colleagues.Information for PhD applicants and general Information to applicantsFor further information, please contactProfessor Kristin TøndelE-mail: kristin.tondel@nmbu.noSenior Research Scientist Martin FossenSINTEF IndustryE-mail: martin.fossen@sintef.noResearch Scientist Marita WoldenSINTEF IndustryE-mail: marita.wolden@sintef.noApplicationTo apply online for this vacancy, please click on the 'Apply for this job' button above. This will route you to the University's Web Recruitment System, where you will need to register an account (if you have not already) and log in before completing the online application form.Application deadline: 01.10.2019Applications should include (electronically) a letter of intent, curriculum vitae, full publication list, copies of degree certificates and transcripts of academic records (all certified), and a list of two persons who may act as references (with phone numbers and e-mail addresses). Publications should be included electronically within the application deadline. The relevant NMBU Department may require further documentation, e.g. proof of English proficiency.Printed material which cannot be sent electronically should be sent by surface mail to Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Science and Technology, P.O. Box 5003, NO-1432 Ås, within 01.10.2019 . Please quote reference number 19/02554.If it is difficult to judge the applicant's contribution for publications with multiple authors, a short description of the applicant's contribution must be included.About REALTEKThe Faculty of Science and Technology has 130 employees, about 1,100 students and about 60 PhD students. The Faculty offers bachelor, master and doctoral degrees in natural sciences and engineering in the fields of environmental physics and renewable energy, building and architecture, water and environmental technology, machine-, process and product development, robotics geomatics, data science and educational sciences. The workplace is in Ås, 30 km from Oslo.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2019
About the positionThe Faculty of Science and Technology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant two-year position as Postdoctoral Fellow within autonomous navigation for robots in the agricultural domain.In order to exploit the great potential of robots in agriculture, these robots rely on accurate information on their own position and their surroundings. Precision operations such as harvesting and removal of weeds require the accuracy of navigation to be at the cm-level. Reliable estimates of navigation information with high accuracy is difficult with satellite-based systems alone, so one will have to rely on integrated solutions with information from many types of sensors such as e.g.: inertial sensors, cameras, laser scanners and ultra wideband radars.In addition, these robots need to be equipped with the sufficient level of autonomy to be able to operate safely and reliably in a complex and dynamic environment. Task allocation and scheduling tasks for one or multiple robots is an important research topic. The robots need to operate in areas where humans and animals have access, and therefore need to do this in a safe way.The postdoctoral fellow will be working on a research and innovation project funded by the Research Council of Norway: "Feed Carrier - Autonomous, robust, and flexible feed delivery robot". Project partners are T. Kverneland & Sønner AS (TKS), Felleskjøpet, Orkel AS, SINTEF Digital and NMBU. The Feed Carrier project aims to develop a robust, ground-based, autonomous feeding robot with an accompanying feed kitchen for cost-effective operation and improved animal health.The most central challenge of the Feed Carrier project will be to develop navigation for both indoor and outdoor use in farm environments, taking collision avoidance for humans, animals and other vehicles into consideration. The postdoctoral fellow will be working on this task in close collaboration with researchers at NMBU and SINTEF. The navigation will be implemented on smaller ground robots (e.g. the Thorvald robot) for testing and development and will be transferred to the system developed by TKS towards the end of the project.The successful candidate will be part of the robotics group at REALTEK, and will be working in close cooperation with the other members of the group. The robotics group at REALTEK is an active group of about 20 researchers, including 10 PhD candidates. The group has developed the Thorvald robot, a highly versatile robot specifically designed for the agricultural domain. The robot operates both indoor in tunnels and greenhouses, and in outdoor environments. Further information about the robotics group: http://www.nmbu.no/go/robotics.Main tasksThe main task of the candidate will be to implement safe and robust autonomy in the agricultural environment, and in particular for robots that operate both in the indoor and outdoor domain. The main activities will be related to one or more of the following topics:Safe and robust navigation in the agricultural environment. This includes both indoor (without, or with poor GNSS coverage) and outdoor environments.Obstacle avoidance in a dynamic environment.Safety, in particular recognition of dangerous situations for the robot and its environment.Optimal trajectory planning.Human-robot interaction.Certification and proven robustness.System integration.The person appointed to the position will be expected to take an active part in the daily activities of the robotics group at REALTEK, including seminars, courses, etc.Academic Qualifications and personal skillsA relevant degree in Engineering Cybernetics, Robotics, Control, or similar, with very good results, is required. In addition, the candidate must have a completed PhD in a relevant topic and must have shown outstanding achievements through his/her work as a PhD.Required Academic qualificationsPhD in Engineering Cybernetics, Robotics, Control, or similar.Proficiency in mathematical modeling, control and statistical methods.Hands-on experience from implementing algorithms on real systems.Desired Academic qualificationsExperience with implementing Kalman filters, particle filters, or similar.Experience with Robot design and prototyping.Experience with Navigation algorithms such as waypoint navigation, SLAM, etc.Experience from large research projects or industry.Experience with Machine vision.Excellent programming skills, ROS, C/C++, PythonThe positions will be awarded on a competitive basis. Emphasis will be put on personal qualities and potential as a world-class researcher or practitioner.Non-Norwegian-speaking candidates must, as a minimum, document proficiency in English. The following tests may be used as such documentation: TOEFL, IELTS or Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) or Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum scores are:TOEFL: 600/ writing 4.5 (paper-based test), 92/ writing 22 (Internet-based test)IELTS: 6.5, with no section lower than 5.5 (only Academic IELTS test accepted),CAE/CPE: grade B or A.Being a member of an interactive project team, successful candidates should have strong communication and cooperation skills.Required personal skillsProficiency in both spoken and written EnglishResult-oriented and highly motivatedHigh work capacityExcellent collaboration skillsDesired personal skills:Ability to establish research networksAbility to work independently under varying conditionsAbility to contribute to a good atmosphere in the research groupRemuneration and informationThe position is placed in government pay scale position code 1352 Postdoctoral Fellow, wage framework 24, salary grade 59-67, (NOK 523 200- 605 500), depending on qualifications. Seniority Promotion in position.For further information, please contact Professor Pål Johan From, E-mail: pafr@nmbu.no or Professor Jon Glenn Omholt Gjevestad, E-mail: jon.glenn.gjevestad@nmbu.nogeneral Information to applicantsApplicationTo apply online for this vacancy, please click on the 'Apply for this job' button above. This will route you to the University's Web Recruitment System, where you will need to register an account (if you have not already) and log in before completing the online application form.Application deadline: 01.10.2019Applicants invited for an interview will be asked to present verified copies of diplomas and certificates.Up to ten publications selected by the applicant as most relevant must be attached to the application. If it is difficult to identify the contribution of the applicant in multiple-author publications, a short explanation about the applicant's part of the work is suggested.Printed material which cannot be sent electronically should be sent by surface mail to Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Science and Technology, P.O. Box 5003, NO-1432 Ås, within 01.10.2019.Please quote reference number 19/03689About REALTEKThe Faculty of Science and Technology has 130 employees, about 1,100 students and about 60 PhD students. The Faculty offers bachelor, master and doctoral degrees in natural sciences and engineering in the fields of environmental physics and renewable energy, building and architecture, water and environmental technology, machine-, process and product development, robotics geomatics, data science and educational sciences. The workplace is in Ås, 30 km from Oslo.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.10.2019
Om stillingenVed Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast heltidsstilling som seniorkonsulent i fakultetsadministrasjonen.Vil du være med å forme og utvikle ekspedisjonen ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU? Vi søker etter en allsidig og serviceinnstilt seniorkonsulent som vil få ansvar for ekspedisjonen og fellestjenester ved fakultetet. Stillingen er nyopprettet. Fakultetsadministrasjonen yter i tillegg støttetjenester innen personal, økonomi, forskning, studier og kommunikasjon.I stillingen vil du få en nøkkelrolle i den daglige driften av fakultetet. Du vil samarbeide tett med fakultetets laboratorieansvarlig og kolleger i fakultetsadministrasjonen, og fungere som fakultetets bindeledd til eiendoms- og IT-avdelingen ved NMBU.Arbeidsdagen vil by på varierte oppgaver og bred kontakt med ansatte, gjester og studenter. Stillingen rapporterer til administrasjonssjef.ArbeidsoppgaverUtvikling og drift av ekspedisjonenFørstelinjetjenesteAnsvar for møterom, fellesareal og kontorkabalenKoordinere mottak og oppfølging av nyansatte og gjesterLokal brannvernkoordinatorOpplæring i generell HMSInnkjøp av utstyr og administrasjon av leieavtalerBistå ved gjennomføring av møter og arrangementerEn viktig del av arbeidet vil være å bidra til utvikling, effektivisering og profesjonalisering av rutiner og prosesser innen ansvarsområder tilhørende ekspedisjonen.Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og arbeidsoppgaver kan legges til.KvalifikasjonskravDet kreves utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse vil bli vektlagt ved utvelgelsen og kan erstatte utdanningskravet.Du må ha svært gode IT-kunnskaper.Du må ha gode formuleringsevner på norsk og engelsk.Følgende erfaringer vektlegges:Relevant arbeidserfaringInteresse for universitets- og høyskolesektorenDet kreves at du har/ er:God ordenssans, positiv og løsningsorientert.Selvstendig og ansvarsbevisst.Praktisk og teknisk anlagtJobber strukturert og systematisk.Gode samarbeidsevner. Du kommuniserer godt med kolleger, studenter og andre besøkende til fakultetet.Personlig egnethet er viktig for stillingen og vil bli tillagt vekt.Lønnsvilkår og informasjonStillingen innplasseres i stillingskode 1363 Seniorkonsulent, ltr. 49 - 67 (NOK 442 300 - 605 500), avhengig av kvalifikasjoner.Nærmere opplysninger ved administrasjonssjef Kristine Dehli Høitomt, tlf: +47 67231503, (e-post: kristine.dehli.hoitomt@nmbu.no.Generell informasjon til søkereSlik søker du:Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.Søknadsfrist: 06.10.2019Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.Om REALTEKFakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
06.10.2019 Ås
Om stillingaVed NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin er det ledig midlertidig stilling som avdelingsingeniør/ingeniør med to års varigheit. Den aktuelle stillinga er lagt til Seksjon for eksperimentell biomedisin på Adamstuen.Seksjon for eksperimentell biomedisin utfører tenester innanfor forsking med produksjonsdyr, gnagarar og fisk og drivast som ei serviceavdeling for interne og eksterne forskarar. Vi har også betydeleg eigenforsking og eit breitt nasjonalt og internasjonalt nettverk.Seksjonen driv også teoretisk og praktisk undervisning av veterinær- og dyrepleiarstudentar i forsøksdyrlære i tillegg til etterutdanningskurs for forskarar.I løpet av 2020 flyttar seksjonen til nye lokalar på NMBU Veterinærhøgskolen sitt campus i Ås.Dette vil medføre ein ekstra arbeidsbyrde i perioden før og etter flytting for våre faste tilsette. Vi har derfor behov for ein positiv og påliteleg person som kan delta i det daglege stellet av mus, rotte, marsvin, kanin og produksjonsdyr på seksjonen. Den som tilsetjast vil i periodar også bistå i undervising av veterinær- og dyrepleiarstudentar, samt assistere ved forsøk og prøveuttak.ArbeidsoppgåverStell og tilsyn av dyr på forsøksdyravdelinga, i hovudsak mus, rotter, marsvin, kanin og produksjonsdyr.Reinhald av bur og utstyr, samt anna påkomande arbeid.Praktisk undervisning av veterinær- og dyrepleiarstudentar.Assistere forskarar ved forsøk og prøveuttak.Ved behov, delta i stell og røkt på avdelingane for modellfisk og laks.Kvalifikasjonskrav, ønskte erfaringar, kunnskapar og personlege eigenskapar:Faglege kvalifikasjonarRelevant utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis dyrepleiarRelevant erfaring kan erstatte utdanningskravetErfaringar og kunnskapar blir vektlagt:Erfaring frå forsøksdyravdelingErfaring frå arbeid med produksjonsdyrUndervisningserfaringGode norsk og engelskkunnskapar, skriftleg og munnlegPersonlege eigenskapar som vektleggjast:Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe sjølvstendig.Interesse for dyrevelferd i forskingPedagogiske evnarLønnsvilkår og informasjonStillinga innplasserast i stillingskode 1275 Ingeniør, lønnsramme LR 17 (ltr. 36-54, kr 367 100 - 479 600). Autoriserte dyrepleiarar vil bli innplassert i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, LR 22, ltr 43-57, kr 402 600 - 504 700) avhengig av kvalifikasjonar.Nærmare opplysningar ved fungerande seksjonsleiar Veslemøy Oma, tlf: +47 67232114, mobil: +47 41107674 eller e-post: veslemoy.oma@nmbu.no.Informasjon til søkararSlik søker du:Søknad sendast elektronisk via linken "Søk stillinga" øvst på denne sida.Legg ved vitnemål og eventuelle attester.Søknadsfrist: 08.10.2019Om VeterinærhøgskolenNMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.Institutt for produksjonsdyrmedisin har 4 seksjonar og i underkant av 100 tilsette. Dei 3 seksjonane ved Adamstuen, Oslo omfattar medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, førebyggjande helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har aktivitet konsentrert rundt småfe og gris. Hovudoppgåver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleiarstudentar, forsking samt informasjon og tenesteyting til veterinærar, dyreeigarar og organisasjonar. Instituttet tar også del i etter- og vidareutdanning av veterinærar.NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.10.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

  • SEP 23
    2019
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Adresse

1432 ÅS