(Service Broker):

Problemet med å intervjue folk er at det er mye man vil finne ut av, men lite tid, og det er mange spørsmål man ikke kan stille direkte. Grunnen er at intervjuobjektet gjerne forstår hvilket svar som er riktig, og et enkelt «ja», eller «nei», er veldig lett å gi. Derfor spør ikke en potensiell arbeidsgiver direkte om du for eksempel er målrettet, eller er flink på løse problemer, men går heller litt rundt grøten. Vi mener det kan være lurt å ikke gi deg de beste svarene, men heller forklare hvorfor de stilles og så kan du fokusere på å være deg selv.


Her er noen av de vanligste spørsmålene som stilles i intervjuer, og noen vanlige begrunnelser til at de stilles.

 

Kan du fortelle litt om deg selv?

Dette stilles for å høre litt om deg og erfaringene dine gjennom karrieren. Hvorfor du begynte på forrige arbeidsplass, og hvorfor du sluttet er informasjon som en arbeidsgiver er veldig interessert i å høre. Man kan gjerne slenge på litt privat også, men husk at det er rundt arbeidserfaring fokuset bør stå.

 

LES OGSÅ: Slik svarer du på de åpne spørsmålene

 

Hvor ser du deg selv om 5 år?

Dette stilles ofte for å finne ut om har ambisjoner som passer med selskapets fremtid. Hvis man blir ansatt som utvikler og har ambisjoner om å være en prosjektleder fem år senere, er det ikke sikkert at arbeidsgiver kan tilby deg de mulighetene du vil ha.

 

Kan du beskrive din seneste konflikt på arbeidsplassen, og hvordan du løste den?

Her er arbeidsgiver ute etter å finne ut hvordan du løser konflikter, og om du er løsnings- eller problemorientert. Ved å legge skylden på andre, viser man for eksempel at man ikke fokuserer på resultatet, men på problemet.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Hva er dine sterke og svake sider?

Spørsmålet er egentlig; «Har du selvinnsikt?». Ved å nevne noe du er klar over at du er dårlig på selv, og hva som skal til for å forbedre seg på dette punktet, viser du selvinnsikt og villighet til å forandre deg.

 

Hvorfor vil du slutte/har du sluttet i nåværende jobb?

Dette er kanskje et av de viktigste spørsmålene. Arbeidsgiver vil først og fremst finne ut om du har sluttet på grunn av konflikter med overordnede eller kolleger, misforståelser, eller om det ligger andre årsaker til grunn. Mange har hatt vanskelige sjefer, men sjefer har hatt minst like mange vanskelige ansatte.

 

LES OGSÅ: 80 spørsmål du kan få under jobbintervjuet