Norisol

Øvrig, Industri og produksjon, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Norisol er en mulitidisiplinvirksomhet med kjernekompetanse innen ISO-fagene Isolering, Stillas og Overflatebehandling, videre asbestsanering, innredning samt fasadeentrepriser.

Våre ytelser innen ovennevnte disipliner omfatter levering av tjenesteytelser, produkter og knowhow til forebygging av energitap, stillas- og tildekkingsservice, regulering av lyd og støy samt brannsikring. Vi arbeider offshore og onshore innen olje- og gassindustrien, på skipsverft, raffinerier og kraftverk. Videre for medisinindustrien, næringsmiddelindustrien og bygge- og anleggsbransjen.

På våre verksteder prefabrikkeres platemateriale til isolering, vi designer og produserer spesialmøbler til skip og plattformer, og her fremstilles også våre øvrige spesialprodukter.

Norisol’s stillasavdelinger og avdelinger for overflatebehandling disponerer stillassystemer og maskinell spesielt egnet og godkjent til den spesifikke oppgaven. Til offshore-oppgaver benytter vi f.eks. det patenterte lettvektsstillassystemet Alustar, men vi disponerer også +8-systemet, som er ytterst fleksibelt og velegnet til bruk innen industrisektoren. Overflatebehandling, som vi hovedsaklig utfører for olje- og gassindustrien, omfatter bl.a. høytrykksrensing, sandblåsing, maling, metallisering og kaldskjæring.

Våre viktigste ressurser er vårt spesialutdannede personell, som vi holder ajour med relevante kurs. Dette innebærer, at vår stab er ytterst fleksibel, og en del av våre ansatte er i stand til å utføre flere forskjellige disipliner.

Norisol’s primære markedsområder er Norge, Danmark og Sverige, hvor markedene betjenes fra selvstendige datterselskaper. Via det norske selskapet har vi ytterligere aktiviteter i den engelske offshore-sektoren. Vår desentrale struktur gir våre kunder sikkerhet for, at såvel store som små oppgaver blir utført med optimalt resultat. Ved behov er vi i stand til å mobilisere såvel teknikk som mannskapsmessige ressurser til å utføre store, teknisk krevende prosjekter i hele Europa.

Visjon

Norisol skal være markedsledende og kundens førstevalg i Norden

Antall ansatte

Konsernet har rundt 1.000 ansatte.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Norisol

Adresse

3901 PORSGRUNN