<  
>  

Søndre Aker prosti, Bekkelaget sokn

Søndre Aker prosti i Oslo bispedømme ligger i sør-østlige del av Oslo by. Det består av 12 sokn, som utgjør bydelene: Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Befolkningen er i overkant av 130 000 og medlemstallet i Den norske kirke på snaut 80 000, dvs. ca 60 %. Prostiet har i dag 21 prestehjemler, foruten prost og prostiprest. I tillegg kommer noen sykehjemsprester og barne-ungdomsprester i hele eller deltidsstillinger (ofte betalt av menighetene selv). Det er to offentlige diakon- og to kateketstillinger. Prostiet har ellers i Fellesrådslinjen kirkeforvalter og menighetsforvaltere i hele stillinger, mens alle offentlige kantor/organiststillinger er deltidsstillinger. Prostiet er tildelt trosopplæringsmidler for 2013, og gjennomføringen er i ferd med å realiseres. Det forestår en gjennomgang av organisering og bemanning i prostiet.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Søndre Aker prosti, Bekkelaget sokn

Adresse

0135 OSLO