<  
>  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet. Vi ivaretar sikkerhet, IKT drift og utvikling samt andre fellestjenester for alle departementene. Våre felles verdier er; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lokalisert sentralt i Oslo og har ca 700 ansatte.

Sikkerhets og beredskapsstaben (SIBE) er underlagt direktøren i DSS. Staben består av 8 medarbeidere og ledes av sikkerhetsleder DSS. Stabens ansvar og oppgaver er:Rådgivning og intern-informasjon innen sikkerhet, sikkerhetsdokumentasjon, beredskapsplanlegging og øving på etatsnivå, personkontroll, sikkerhetsrevisjoner, ledelse av DSS' sikkerhetsorganisasjon og koordinere styringssystemet for informasjonssikkerhet.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (38)

Adresse

0030 OSLO