<  
>  

Universitetet i Oslo Fysisk institutt

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Fysisk institutt har det største fysikkfaglige miljøet i Norge og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk.

Instituttet deltar i tre interdisiplinære sentre, hvorav et senter for miljøvennlig energiforskning (FME).

Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling av vår virksomhet til samfunnet er en viktig oppgave.

Instituttet har ca 180 personer tilsatt i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 50 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Universitetet i Oslo Fysisk institutt

Adresse

0313 OSLO