Fjord1

Shipping / Off- / Onshore / Maritim, Transport / Distribusjon / Logistikk

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med oppdrag i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord. 

Les mer
Fakta om Fjord1
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Fjord1

Org. nr: - Stillingsident: 4114597677 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig stilling som matros i sambandet Molde - Vestnes, p.t MF Romsdalsfjord.Oppstart etter avtale.Søkjar må bu lokalt.ArbeidsoppgåverBillettering, bruvakt og forefallande arbeid om bordAlterneringsplikt mellom dekk og maskinArbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordnaOppgåver knytt til alarminstruksVerne- og miljøarbeidKundehandsamingKvalifikasjonarFagbrev matros eller nok fartstid til å mønstre matrosSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise- og passasjerhandteringGyldig helseerklæringFerdighetssertifikat IGF GrunnleggandeUtdanningsnivåFagbrev MatrosPersonlege EigenskaparGodt humørEvne til å arbeide tett med mennesker over tidGod til å kommunisereServiceinnstiltSpråkNorskVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom RLF/NHO og Norsk SjømannsforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Gode velferdsordningarSkiftordning: 2 veker på, 2 veker avKontaktinformasjonGrete Ryland Grotle, Bemanningskoordinator, (+47) 90118425ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fast Søknadsfrist: 19.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114597677&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
19.08.2019 Molde, Vestnes
Org. nr: - Stillingsident: 4115020978 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i ressursgruppe på Nordmøre.Stillinga skal sikre at fartøyet har forsvarlig ettersyn i opplagsperiode, samt at tilstand ved avslutning av opplagsperiode er tilstrekkelig ivaretatt.Omfanget av ettersyn vil variere ut fra type opplag.Ved behov må ein også tenestegjere på andre fartøy i rutedrift.Reservefartøy har opplagskai i Kristiansund.ArbeidsoppgåverTeknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystemSkal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM kodenSørge for opplæring av personell under si leiingOppgåver knytt til alarminstruksOppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemte og reservedelsoversiktAkrivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualarHalde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatnFøre maskinsdagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne kravBudsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområdeSørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatertSørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområdeKvalifikasjonarMinimum M3- sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise- og passasjerhandteringGyldig helseerklæringAllsidig erfaring som maskinsjefPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneServiceinnstiltFleksibelVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Det Norske MaskinistforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Gode velferdsordningarSkiftordning: 2 veker på, 2 veker avKontaktinformasjonTorill Vestad, Bemanningskoordinator, (+47) 91318256ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fast Søknadsfrist: 20.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115020978&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
20.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115314810 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes, p.t. MF Ivar Aasen.Oppstart snarleg, etter avtale.ArbeidsoppgåverTeknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystemSkal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM kodenSørge for opplæring av personell under si leiingOppgåver knytt til alarminstruksOppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemet og reservedelsoversiktAkrivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualarHalde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatnFøre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne kravBudsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområdeSørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatertSørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområdeKvalifikasjonarMinimum M3-sertifikat (inntil 3000 kw)Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise- og passasjerhandteringGyldig helseerklæringAllsidig erfaring som maskinsjef/1.maskinistPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneServiceinnstiltVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Det Norske MaskinistforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Gode velferdsordningarKan bu om bordSkiftordning: 1 veke på, 2 veker avKontaktinformasjonSiv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, (+47) 95700962ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fast Søknadsfrist: 21.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115314810&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
21.08.2019
Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Mannheller-Fodnes, p.t. MF Kommandøren.Oppstart etter avtale.Nøkkeldata for MF Kommandøren:Batteri-hybridferjeFerja er 87,5 m lang og 20,8 m brei.Lettskipvekta er 760 tonn og Brutto tonnasjen er 2998 Tonn.Batterikapasiteten er på 2938 KW timar, batteria er levert av Corvus.Thrustarane frå Rolls Royce, AP 085 CP, har ein effekt på 750 kw kvar.Dieselgeneratorane frå Scania kan produsere 640KW kvar.Ferja skal kunne frakte 120 bilar, men den kan også frakte 12 vogntog i lag med fleire bilar. Den er konstruert for å ta farleg last bilar og trailarar, og her er det laga til to soner for dette, ei forut og ei akterut på bildekket.ArbeidsoppgåverTeknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystemSkal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM kodenSørge for opplæring av personell under si leiingOppgåver knytt til alarminstruksOppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemet og reservedelsoversiktArkivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualarHalde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatnFøre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne kravBudsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområdeSørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatertSørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområdeKvalifikasjonarM3-sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise- og passasjerhandteringGyldig helseerklæringAllsidig erfaring som maskinsjefPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneServiceinnstiltVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Det Norske MaskinistforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Gode velferdsordningarSkiftordning: 2v på, 2v av, 2v på, 4v avKontaktinformasjonSiv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, (+47) 95700962ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fast Søknadsfrist: 21.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115237790&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
21.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115229923 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Mannheller-Fodnes, p.t. MF Kommandøren.Oppstart etter avtale.Nøkkeldata for MF Kommandøren:Batteri-hybridferjeFerja er 87,5 m lang og 20,8 m brei.Lettskipvekta er 760 tonn og Brutto tonnasjen er 2998 Tonn.Batterikapasiteten er på 2938 KW timar, batteria er levert av Corvus.Thrustarane frå Rolls Royce, AP 085 CP, har ein effekt på 750 kw kvar.Dieselgeneratorane frå Scania kan produsere 640KW kvar.Ferja skal kunne frakte 120 bilar, men den kan også frakte 12 vogntog i lag med fleire bilar. Den er konstruert for å ta farleg last bilar og trailarar, og her er det laga til to soner for dette, ei forut og ei akterut på bildekket.ArbeidsoppgåverI.h.h.t stillingsinstruks for overstyrmannKvalifikasjonarMinimum D3ROC/GMDSS-sertifikatECDIS kursSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise-og passasjerhandteringGyldig helseattestPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneFleksibelServiceinnstiltVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk SjøoffisersforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljøGode velferdsordningarGjeldande turnusordning er 2 veker på, 2 veker av, 2 veker på og 4 veker friHybelordningKontaktinformasjonSiv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, (+47) 95700962ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fasthttps://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115229923&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
21.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115942170 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig fast stilling som maskinsjef utan fast fartøy i område midtre Sunnmøre.I stillinga får ein skiftordning etter avtale, og tjenestegjer på fartøy der det er behov. Ei allsidig stilling der ein blir kjend med fleire av selskapets fartøy, og dei mange dyktige kollegaene.Oppstart etter avtale.Vi ser etter deg som er fleksibel, interessert i nye utfordringar, og allsidig.ArbeidsoppgåverTeknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystemSkal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM kodenSørge for opplæring av personell under si leiingOppgåver knytt til alarminstruksOppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemet og reservedelsoversiktArkivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualarHalde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatnFøre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne kravBudsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområdeSørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatertSørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområdeKvalifikasjonarMinimum M3 sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise- og passasjerhandteringGyldig helseerklæringIGF Advanced sertifikat er ein fordelAllsidig erfaring som maskinsjefPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneServiceinnstiltFleksibelVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Det Norske MaskinistforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Gode velferdsordningarSkiftordning: etter avtale.KontaktinformasjonGrete Ryland Grotle, Bemanningskoordinator, (+47) 90118425ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fast Søknadsfrist: 22.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115942170&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
22.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115939960 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Hareid - Sulesund, på vår heilt nye el-ferje MF Hadarøy.Oppstart etter nærare avtale.Søkjar må bu lokalt.ArbeidsoppgåverLeiar for dekksavdelingAvløysar for skipsførarEttersyn på navigasjonsutstyrSikre at fartøyet alltid er sjødyktigTreffe avgjersler som ikkje kan utsetjast ved skipsførar sitt fråfallOppdatering og ajourhald av vedlikehaldssystem for dekkOpplæring, utvikling og trening av personellAt mannskapet har riktig verneutstyrAt passasjerane vert behandla på ein høfleg måteAt kommunikasjonsutstyr er i ordenAt billettering og kontroll vert utførtAt lasting og lossing vert utført forsvarleg og effektivtKvalifikasjonarMinimum D3ROC-sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise-og passasjerhandteringGyldig helseattestPersonlege EigenskaparForståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsettingarEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneFleksibelServiceinnstiltVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk SjøoffisersforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljøGode velferdsordningarSkiftordning: 2 veker på, 1 veke av, 2 veker på, 3 veker avKontaktinformasjonTonje Natvik, Bemanningskoordinator, (+47) 90855987Nøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Heltid, Fast Søknadsfrist: 22.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115939960&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
22.08.2019 Hareid
Org. nr: - Stillingsident: 4115935222 Presentasjon av stillinga: Fjord1 har ledig langtidsvikariat i stilling som matros i sambandet Daløy-Haldorsnes, p.t. MF Nårasund.Vikariatet varar frå og med 01.09.2019 til og med 31.12.2019.ArbeidsoppgåverBillettering, bruvakt og forefallande arbeid om bordAlterneringsplikt mellom dekk og maskinArbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordnaOppgåver knytt til alarminstruksVerne- og miljøarbeidKundehandsamingKvalifikasjonarFagbrev matros, eller dokumentasjon på 3 års tjenestetid på dekkSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaFerdighetssertifikat for redningsredskap og MOB-båtKrise- og passasjerhandteringGyldig helseerklæringPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneServiceinnstiltSpråkNorskVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk SjømannsforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Turnusordning: 1 veke på, 2 veker avKontaktinformasjonSiv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, (+47) 95700962ArbeidsstadFlorøNøkkelinformasjon:Annonsør:Fjord1 ASA Vikariat, Heltid Søknadsfrist: 22.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115935222&company_id=1565930375&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
22.08.2019
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee i Fjord1

Vil du bli med på laget til Noregs største ferjeselskap? Fjord1 tek del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram, som har søknadsfrist i mars kvart år. Ønska kvalifikasjonar Økonomisk utdanning på bachelor eller masternivå. Interesse for områd administrasjon, rådgjeving, økonomistyring, finans, verksemdstyring, anbods- og kontraktsoppfølging og analysearbeid. Fagleg og sosial styrke Personlege eigenskapar Motivert, engasjert og utadvent Strukturert og organisert Har sterke analytiske eigenskapar Gode samarbeidsevner Som trainee i Fjord1 og Framtidsfylket kan vi tilby følgjande ein unik start på karrieren nettverk med andre traineear fagleg og personleg utvikling ein mentor som følgjer deg opp  og eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv Generelle krav til Framtidsfylket Trainee utdanning på bachelor eller masternivå maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på et unik år Fjord1 tilbyr Hospitering i selskapet Stort fagmiljø Gode karrieremoglegheiter God fagleg og personleg utvikling Eit levende og sosialt arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn Arbeidsstad: Florø Andre opplysningar Lønn etter avtale Les meir på www.framtidsfylket.no 
Antall traineer
1
Sted
Flora

Lærlinger

Lærling i Fjord1 - Eit val for framtida

I Fjord1 kan du få læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar. I Fjord1 legg vi forholda til rette for deg som ønskjer å være lærling hos oss. Med meir enn 1000 tilsette på sjø og land er Fjord1 det største ferjeselskapet i Norge. Vi er verdsleiande på å bruke miljøvenlege løysingar i ferjetransport, og vi er opptekne av å tilsetje dei flinkaste folka og gje dei den beste kompetansen. For deg som ønskjer å lære eit fag frå botn av, som er nysgjerrig og har gode haldningar, kan vi tilby lærlingplassar i motormannsfaget og i matrosfaget. Opplæring på fleire typar farty I Fjord1 kan vi gje deg ei variert læretid der du får testa deg sjølv og kunnskapen din på ulike typar farty. Vi har både gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i flåten vår. Byggjer vi nye båtar, er det naturleg for oss å gje deg innblikk også i det arbeidet. Vil du bli lærling hos oss? Følgjer du desse lenkjene, finn du meir informasjon om korleis du skal gå fram: www.maritimefag.no www.maropp.no www.ikkeforalle.no  Kontakt Ved spørsmål, ta kontakt med HR-rådgjevar Frode Kjelkenes på 971 43 671 eller frode.kjelkenes@fjord1.no. 
Antall lærlinger
10 (varierer)
Sted
Finnmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

Rekrutteringskalender

 • AUG 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 21
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Rekrutteringsrådgjevar

Adresse