<  
>  

Fjord1

Shipping / Off- / Onshore / Maritim, Transport / Distribusjon / Logistikk

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med oppdrag i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord. 

Fakta om Fjord1
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Fjord1

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi
13.10.2023
Jobbmuligheter i Fjord1
Jobbmuligheter i Fjord1

Vi er ein attraktiv arbeidsplass som kontinuerleg søkjer kompetanse innanfor fleire ulike fagområde både på sjø og ved hovukontoret vårt i Florø.

Trainee

Trainee i Fjord1

Antall traineer
1

Internship

Praksisplass for skuleelevar

Antall internships
Ikke spesifisert

Lærlingordninger

Lærling og kadett i Fjord1

Antall lærlinger
10 (varierer)

Bli kjent med Fjord1

Bildegalleri

Kontaktperson

Rekrutteringsrådgjevar
Jobbmuligheter (30)
logo
Trainee i Fjord1
Fjord1 har over mange år vore ein aktiv deltakar i traineeprogrammet til Framtidsfylket – Karriere i Vestland. I 2021 tok selskapet inn to traineear innan fagfelta rekneskap og løn. Ordninga er ein del av selskapet sin langsiktige rekrutteringsstrategi, og nokre av selskapet sine nøkkelressursar starta si karriere i Fjord1 via traineeprogrammet.     Fjord1 har eit godt samarbeid med ulike maritime fagskular og vidaregåande skular med maritime linjer og har god erfaring med å ta imot skuleelevar til utplassering på fartøya.    Du som søker stilling som trainee:• har utdanning på bachelor- eller masternivå• har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar• beherskar norsk som arbeidsspråk• har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg Framtidsfylket tilbyr deg:• ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter• fagleg og personleg utvikling• innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til• fire traineesamlingar og ein utanlandstur NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket!
logo
Lærling og kadett i Fjord1
Selskapet har til kvar tid ei rekkje opplæringsstillingar innanfor matros- og motormannfaget. I første halvår 2022 var det 88 lærlingar og 18 kadettar. I andre halvår 2022 hadde selskapet 100 lærlingar og 12 kadettar. Lærlingane og kadettane er viktige for selskapet, og Fjord1 skal vere ein god plass for opplæring i det maritime yrket. Fjord1 har dei siste åra også hatt lærling i administrasjonen. Lærlingar og kadettar får læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i Fjord1. Selskapet legg til rette for dei, og ser på dei som ein nyttig ressurs i det daglege arbeidet. Ein er oppteken av å tilsette dei flinkaste medarbeidarane og gje dei den beste kompetansen. Fjord1 gir lærlingane og kadettane ei variert læretid der dei får testa seg sjølv og kunnskapen på ulike typar fartøy, nybygg og i administrasjonen. Selskapet har eit godt samarbeid med opplæringskontora i Haugesund og Ålesund.  Årleg arrangerer selskapet samlingar for alle 1.årslærlingane. Fjord1 ønskjer å involvere og inkludere lærlingane, og gje dei ein unik sjans til å bli godt kjent med selskapet. Ein har tru på at desse samlingane gir positive ringverknadar, både den enkelte lærling sin arbeidskvardag, og for Fjord1. Kadett er det siste steget i den maritime utdanninga før ein søker om sertifikat og vert offiser på bru eller i maskin. I Fjord1 har vi kvalifiserte opplæringsansvarlege som sørger for ei grundig opplæring etter gjeldande krav.
logo
Praksisplass for skuleelevar
Fjord1 tek imot skuleelevar - ta kontakt med oss i dag! Fjord1 tek årleg imot praksiselevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule/TIP/VG2 Maritim linje. Ta kontakt med bemanningskoordinator Sigrunn Hellebust per epost: sigrunn.hellebust@fjord1.no

Adresse